TB Danh Sách Xe & Địa Điểm Xuất Phát HTVN Tại Củ Chi Ngày 8/9/2019

cu chi

Phòng CTSV trân trọng thông báo danh sách xe và địa điểm xuất phát (điều chỉnh lần cuối) của chuyên đề Về nguồn tại Củ Chi ngày 8/9/2019 tới.

  1. Các sinh viên đã email xin phép vắng và được Phòng CTSV chấp thuận sẽ được nhận thông báo tham gia học bổ sung chuyên đề.
  2. Sinh viên có tên trong danh sách Củ Chi 2019, nhưng chưa được duyệt vào group xe hoặc chưa được trưởng xe liên lạc, vui lòng liên lạc với trưởng xe hoặc gửi email cho Phòng CTSV để được hỗ trợ tại oss@hcmiu.edu.vn
  3. Danh sách group của các xe:

🚌🚌 XE Ở ĐH Quốc Tế:

IU01: Tạ Minh Khang: https://bit.ly/HTVN-2019-IU01

IU02: Trần Đăng Minh: https://bit.ly/HTVN-2019-IU02

IU03: Đặng Thanh Phong: https://bit.ly/HTVN-2019-IU03

IU04: Đỗ Chu Phong: https://bit.ly/HTVN-2019-IU04

IU05: Đỗ Thị Trúc Linh: https://bit.ly/HTVN-2019-IU05

IU06: Nguyễn Quốc Đức: https://bit.ly/HTVN-2019-IU06

IU07: Nguyễn Trần Duy Tân: https://bit.ly/HTVN-2019-IU07

IU08: Lê Hà Thu Uyên: https://bit.ly/HTVN-2019-IU08

IU09: Châu Nguyễn Nhật Trường: https://bit.ly/HTVN-2019-IU09

IU10: Phan Nguyên Hùng: https://bit.ly/HTVN-2019-IU10

IU11: Văn Minh Thiện: https://bit.ly/HTVN-2019-IU11

IU12: Nguyễn Ngọc Mai Linh: https://bit.ly/HTVN-2019-IU12

IU13: Nguyễn Thị Phương Trúc: https://bit.ly/HTVN-2019-IU13

IU14: Trần Phạm Gia Bảo: https://bit.ly/HTVN-2019-IU14

IU15: Trương Lê Nguyên: https://bit.ly/HTVN-2019-IU15

IU16: Nguyễn Đình Duy Anh: https://bit.ly/HTVN-2019-IU16

IU17: Bùi Anh Tiến: https://bit.ly/HTVN-2019-IU17

IU18: Nguyễn Hoàng Ngọc Tú: https://bit.ly/HTVN-2019-IU18

IU19: Đinh Phước Thiện: https://bit.ly/HTVN-2019-IU19

IU20: Võ An Khang: https://bit.ly/HTVN-2019-IU20

IU21: Võ Gia Nghi: https://bit.ly/HTVN-2019-IU21

IU22: Trần Thị Diễm My: https://bit.ly/HTVN-2019-IU22

IU23: Nguyễn Ngọc Hải Sơn: https://bit.ly/HTVN-2019-IU23

IU24: Đỗ Ngọc Huy: https://bit.ly/HTVN-2019-IU24

IU25: Hồ Lương Nhật Quỳnh: https://bit.ly/HTVN-2019-IU25

IU26: Phạm Hoàng Linh: https://bit.ly/HTVN-2019-IU26

IU27: Võ Đặng Tuấn Minh: https://bit.ly/HTVN-2019-IU27

🚌🚌 XE Ở HỒ CON RÙA:

HCR01: Lê Nguyễn Vân Anh: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR01

HCR02: Vũ Nguyễn Trọng Hiếu: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR02

HCR03: Mai Đức Long: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR03

HCR04: Nguyễn Phạm Thùy Linh: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR04

HCR05: Võ Kim Nhật Huyền: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR05

HCR06: Trần Lê Mai Nhi: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR06

HCR07: Nguyễn Thị Thu An: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR07

HCR08: Đinh Kim Ngân: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR08

HCR09: Ngô Xuân Quỳnh Mai: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR09

HCR10: Đặng Huỳnh Minh Nghĩa: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR10

HCR11: Nguyễn Thị Bảo Trân: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR11

HCR12: Nguyễn Hoàng Anh: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR12

HCR13: Lê Trúc Thùy: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR13

HCR14: Trương Bá Minh Khang: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR14

HCR15: Tạ Phạm Thùy Trang: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR15

HCR16: Phạm Thanh Truyền: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR16

HCR17: Nguyễn Việt Tiến: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR17

HCR18: Nguyễn Trâm Phương Uyên: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR18

HCR19: Nguyễn Minh Quan: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR19

HCR20: Trần Đỗ Quang Trung: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR20

HCR21: Đặng Ngọc Minh Huy: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR21

HCR22: Phạm Vũ Ngọc Thuận: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR22

HCR23: Nguyễn Công Thành Nghĩa: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR23

HCR24: Lê Trần Đức Huy: https://bit.ly/HTVN-2019-HCR24

  1. Sinh viên đọc thêm thông báo về việc tập trung và tham gia chuyên đề tại link: http://www.iuoss.com/2019/09/03/tb-v-v-ve-nguon-tai-cu-chi-danh-cho-sinh-vien-khoa-2019/

Hẹn gặp các em tại Hành trình Về nguồn – Củ Chi 2019.

 

Danh sách tổng

CCCD/CMND

Họ tên

Xe

MSSV

321***205 Nguyễn Thị Như Ý HCR01 BABAIU19119
079***500 Đỗ Khánh Văn HCR01 IEIEIU19029
079***551 Nguyễn Kim Thoa HCR01 BTBTIU19039
079***166 Lê Ngọc Bảo Châu HCR01 IELSIU19116
079***073 Lâm Hoàn Phương Anh  HCR01 BAFNIU19001
079***593 Bạch Tâm Phúc HCR01 IEIEIU19012
079***599 Ngô Đoàn Minh Châu HCR01 BAACIU19002
079***915 Trần Quang Vinh HCR01 IEIEIU19030
079***339 Hồ Thị Thùy Trang HCR01 BTFTIU19022
215***657 Nguyễn Đăng Vũ Lợi HCR01 BABAIU19048
079***077 Phạm Hồng Thu Thảo HCR01 IELSIU19069
079***295 Trương Tuyết Nhung HCR01 BABAIU19073
079***759 Nguyễn Lê Vy HCR01 BTFTIU19030
079***607 Lê Đỗ Thảo Vy HCR01 BABAWE19119
272***615 Đào Quỳnh Thanh Trúc HCR01 BABAUH19073
301***989 Nguyễn Ngọc Yến HCR01 BABAWE19127
215***408 Phan Nguyệt Hạ HCR01 BABANS19026
301***329 Phạm Võ Hoài Thương HCR01 BABAUH19021
079***326 Trần Nguyễn Thúy Hòa HCR01 BABAWE19049
225***441 Lê Quỳnh Trâm HCR01 BAFNIU19182
079***848 Nguyễn Hoàng Bảo Phúc HCR01 ITITUN19003
225***434 Nguyễn Bảo Quỳnh HCR01 BAFNIU19155
301***374 Lê Ngọc Thanh Thảo HCR01 BABAUH19019
212***117 Dương Tiến Tài HCR01 BABAWE19125
048***043 Nguyễn Đại Nguyên HCR01 BABAIU19069
321***751 Tiêu Ngọc Yến Trâm HCR01 BABAWE19016
261***167 Trần Thị Khánh Vy HCR01 BTBTWE19008
079***441 Hồ Thị Minh Châu HCR01 BAFNIU19006
221***382 Võ Nguyễn Như Quỳnh HCR01 BABAIU19082
026***856 Lâm Dương Khang Nguyên HCR01 BABAIU19068
079***236 Bùi Thế Sáng HCR01 ITITIU19046
079***583 Trần Ngọc Phương Mai HCR01 BAFNIU19018
079***289 Mai Ngọc Phương Anh HCR01 BAFNIU19003
079***447 Phan Thái Hồng Ngọc HCR01 BABAWE19168
079***520 Nguyễn Anh Khoa HCR01 ITITIU19141
079***328 Huỳnh Xuân Hạnh Nhi HCR01 k
079***401 Phạm Quế Phương HCR01 IEIEIU19013
206***887 Nguyễn Gia Bảo HCR01 BTBTIU19005
312***808 Nguyễn Trọng Nhân HCR01 ITDSIU19011
079***426 Nguyễn Quí Vinh Quang HCR01 ITDSIU19016
079***586 Nguyễn Anh Thư HCR01 BTBTIU19150
026***672 Phạm Quốc Huy HCR01 BTBTUN19002
079***251 Nguyễn Thiên Ân HCR02 EEEEIU19001
026***474 Chề Trung Nguyên HCR02 ITDSIU19009
089***051 Trần Cao Hưng HCR02 IELSIU19026
072***139 Huỳnh Ngọc Nhã Trúc HCR02 BABAIU19353
079***588 Nguyễn Thanh Phương HCR02 IELSIU19242
001***907 Trần Thanh Tùng HCR02 IELSIU19088
026***759 Trần Khải Nguyên HCR02 ITITIU19168
079***410 Vũ Hoàng Lam HCR02 IELSIU19036
079***823 Nguyễn Quỳnh Nghi HCR02 BABAUH19012
072***345 Lâm Ngọc Phương Anh HCR02 BABAIU19124
225***516 Nguyễn Hoài Trúc Ny HCR02 IEIEIU19079
026***984 Lê Hoàng Long HCR02 BTBTUN19004
079***787 Nguyễn Ngọc Thảo Vy HCR02 BTBCIU19023
026***733 Phạm Mai Linh HCR02 EEEEIU19011
079***668 Trần Thị Mỹ Hồng HCR02 BABAWE19143
079***778 Trần Minh Thiên Lộc HCR02 BTBTIU19022
079***508 Cao Thái Bảo Ngọc HCR02 ENENIU19073
079***638 Phan Lê Bảo Nhi HCR02 BTBTIU19027
079***594 Bùi Thế Duyệt HCR02 ENENIU19007
079***282 Trần Hoàng Đăng HCR02 BTBTIU19008
051***318 Nguyễn Thị Thuý Ngân  HCR02 BABAIU19063
079***789 Võ Quang Thạch HCR02 BAACIU19023
051***028 Lê Phương Hạ Di HCR02 BABAIU19019
079***582 Lê Hoàng Thu Thảo HCR02 EVEVIU19004
079***228 Đoàn Ngọc Trúc Quỳnh HCR02 ENENIU19089
079***664 Nguyễn Thị Hồng Vy HCR02 EEEEIU19018
079***644 Đinh Võ Bảo Trân HCR02 BTBTIU19042
079***078 Phạm Huyền Bảo Nghi HCR02 BTBTUN19005
079***201 Huỳnh Uyển My HCR02 IELSIU19045
281***945 Phan Trần Mỹ Duyên HCR02 BABAUH19035
079***253 Phạm Huỳnh Thuỳ Dương HCR02 IELSIU19013
281***427 Phạm Tấn Sang HCR02 p
079***002 Trần Châu Thạnh An HCR02 MAMAIU19001
026***940 Ngô Thiên Phát HCR02 BTBTIU19032
072***252 Nguyễn Hoàng Minh Khôi HCR02 ITITSB19003
075***337 Trần Cao Hoàng Diễm My HCR02 IELSIU19202
079***446 Nguyễn Gia Nam HCR02 ITITIU19032
079***353 Nguyễn Hoàng Bảo Trân HCR02 BABAIU19102
079***281 Lương Nguyễn Minh Quang HCR02 EEEEIU19017
051***009 Đặng Phạm Vân Anh HCR02 BABAWE19171
079***507 Nguyễn Quốc Huy HCR02 ITITSB19002
215***259 Trần Xuân Ánh Nguyệt HCR02 BABAWE19121
008***015 Vũ Đức Anh HCR03 CECEIU19001
321***211 Võ Xuân Mai HCR03 IELSIU19043
079***617 Nguyễn Nhật Khoa HCR03 BABAIU19041
079***670 Phạm Ngọc Vĩnh HCR03 IELSIU19094
352***895 Phạm Minh Trí HCR03 IELSIU19081
079***682 Hà Bảo Vân Trinh HCR03 ENENIU19026
079***490 Vương Ngọc Thảo Uyên HCR03 BTBTIU19047
079***063 Lê Nguyễn Khánh Giang  HCR03 BTBTUN19001
079***868 Nguyễn Ngọc Bích An HCR03 IELSIU19102
025***459 Phạm Minh Phương HCR03 BAFNIU19029
079***361 Nguyễn Thị Bích Ngọc HCR03 ENENIU19018
079***113 Nguyễn Đăng Khoa HCR03 ENENIU19011
079***272 Nguyễn Anu Thư HCR03 MAMAIU19013
079***418 Nguyễn Trương Như Quỳnh  HCR03 BABAIU19084
301***313 Nguyễn Trang Quỳnh Như HCR03 IELSIU19232
079***119 Nguyễn Hữu Long HCR03 IEIEIU19007
079***238 Nguyễn Phương Vân HCR03 IEIEIU19028
026***057 Nguyễn Quỳnh Minh Tú HCR03 BABAUH19057
079***275 Trần Học An HCR03 EEACIU19021
079***279 Võ Quang Thiện Nhân HCR03 ITDSIU19010
215***562 Nguyễn Thị Thu Hoài HCR03 IELSIU19157
079***505 Võ Kim Ngân HCR03 BABAWE19074
079***508 Mai Quế Anh HCR03 BEBEIU19042
079***534 Nguyễn Huỳnh Phương Linh HCR03 BABAWE19240
079***234 Điêu Quỳnh Anh HCR03 BABAWE19023
079***719 Nguyễn Nhật Minh HCR03 BEBEIU19015
079***569 Lê Hoàng Thông HCR03 BTBTIU19040
079***416 Huỳnh Gia Thống  HCR03 BEBEIU19030
072***783 Lê Quốc Tuấn HCR03 BTBTIU19046
082***153 Lâm Thanh Long HCR03 BAFNIU19109
321***513 Nguyễn Ngọc Quế Anh HCR03 ENENIU19034
075***084 Trịnh Thanh Sơn HCR03 BABAWE19009
079***336 Trần Trương Ái Quân HCR03 BAFNIU19150
079***553 Trần Thanh Kim Thuỷ HCR03 IELSIU19076
079***932 Phạm Hồng Mai Trinh HCR03 BABANS19040
079***902 Phạm Nguyễn Hồng Hân HCR03 BAFNIU19078
025***248 Nguyễn Quỳnh Anh HCR03 ENENIU19031
079***730 Thái Hồ Duy Phương HCR03 IELSIU19062
001***366 Đặng Ngọc Phương Nhi HCR03 BABAWE19007
079***624 Kiều Công Duy Thiện HCR03 IELSIU19272
079***297 Dương Minh Lộc HCR03 ITITIU19024
026***481 Phạm Bảo Trâm HCR03 IELSIU19078
079***365 Trần Lý Thanh Trúc HCR03 BABAIU19351
079***286 Cao Nguyễn Hồng Nhung HCR04 BABAIU19284
231***169 Lê Trọng Tấn HCR04 BABAIU19396
026***291 Đinh Cẩm Tiên HCR04 IELSIU19077
079***611 Nguyễn Minh Thông HCR04 BTFTIU19017
079***280 Lê Ngọc Uyển Như HCR04 IEIEIU19063
079***195 Nguyễn Ngọc Hải My HCR04 BTBTUN19011
079***902 Đặng Minh Quân HCR04 BEBEIU19022
046***056 Dương Vũ Quỳnh Phương HCR04 BTBCIU19013
079***450 Lê Thanh Cường HCR04 BTBTIU19007
079***994 Bùi Tú Lan HCR04 BAFNIU19016
079***338 Phan Đặng Uyên Thy HCR04 BTBCIU19020
079***385 Lê Minh Trí HCR04 IELSIU19079
025***366 Hoàng Gia Hân HCR04 BAFNIU19080
225***874 Huỳnh Hữu Lộc HCR04 BABAIU19046
225***606 Nguyễn Chí Hiếu  HCR04 IELSIU19021
079***267 Nguyễn Ngọc Tuấn HCR04 IELSIU19299
026***010 Nguyễn Ngọc Linh Đan HCR04 ENENIU19005
079***998 Lê Quốc Nam HCR04 EEEEIU19014
079***174 Phạm Tấn Lâm HCR04 BABAIU19221
079***584 Lê Phước Quyền HCR04 BEBEIU19102
079***753 Nguyễn Thị Minh Thy HCR04 BAFNIU19178
079***628 Kiều Hoàng Gia Bảo HCR04 BABAWE19032
079***785 Trần Hoàng Hải Yến HCR04 IELSIU19319
079***766 Lê Trần Gia Hân HCR04 BTBCIU19005
025***914 Huỳnh Hồng Ân HCR04 BTCEIU19011
212***093 Vương Quốc Dũng HCR04 IELSIU19136
079***807 Bùi Ngọc Mẫn Nhi HCR04 BABAWE19152
079***524 Nguyễn Đặng Hoàng An HCR04 ENENIU19001
072***108 Lê Thị Kỳ Duyên HCR04 BABANS19005
026***276 Nguyễn Phương Ly HCR04 IELSIU19042
074***112 Trần Phước Quế Nhi HCR04 BABAWE19224
321***149 Đoàn Xuân Thanh HCR04 BABAIU19091
352***621 Nguyễn Minh Luận HCR04 BABAUH19010
034***452 Trần Ngọc Tiến HCR04 ITITIU19217
079***636 Nguyễn Huỳnh Phước Đạt HCR04 BABAWE19002
331***664 Phạm Khánh Duy HCR04 BTBTIU19011
079***975 Nguyễn Ngọc Phương Trâm HCR04 BABAUH19023
079***146 Đặng Đa Thiện HCR04 BABAUH19020
075***017 Nguyễn Văn Đăng Khoa HCR04 BABAWE19062
079***164 Đinh Gia Hân HCR04 BABAWE19044
079***874 Trần Lê Minh Thư  HCR04 BTBCIU19017
321***316 Phạm Ngọc Minh Thông HCR04 BABAWE19265
225***380 Trần Ngọc Anh Trang HCR04 BABAWE19267
342***515 Phan Võ Phương Tùng HCR05 ITDSIU19025
206***797 Vương Thị Thanh Thảo HCR05 BAFNIU19162
079***170 Trần Ngọc Anh Thư HCR05 BTCEIU19006
212***615 Trần Phương Bảo Ngọc HCR05 BABAIU19255
079***473 Lê Ngọc Minh Khang HCR05 BTCEIU19017
079***334 Vũ Ngọc Hải Yến HCR05 ITITIU19250
079***163 Nguyễn Xuân Linh HCR05 MAMAIU19011
079***186 Nguyễn Phan Trung Kiên HCR05 BTFTIU19055
001***681 Cao Liên Hương HCR05 BABAWE19051
079***675 Tiêu Trí Tịnh HCR05 IELSIU19285
385***994 Ngô Xuân Nghi HCR05 BTBTIU19089
079***006 Nguyễn Thanh Thảo HCR05 ENENIU19022
079***303 Liêu Nguyễn Thụy Hoàng Uyên HCR05 IELSIU19305
079***042 Phạm Lê Song Tuấn HCR05 ITITIU19062
079***421 Nguyễn Kế TÍn HCR05 BABAUH19022
079***769 Nguyễn Hoàng Thi Khuê HCR05 IELSIU19034
079***894 Nguyễn Lê Hồng Ân HCR05 MAMAIU19002
079***553 Vũ Trung Kiên HCR05 BABAWE19065
079***867 Lê Nguyễn Đăng Khoa HCR05 MAMAIU19008
079***416 Võ Hà Trung HCR05 IEIEIU19023
079***653 Nguyễn Hoàng Yến Nhi HCR05 BAFNIU19131
079***129 Tỉa Nguyễn Khánh Nguyên HCR05 BABAIU19261
079***260 Trịnh Thanh Trúc HCR05 BEBEIU19115
079***673 Võ Đình Tuấn HCR05 IEIEIU19025
281***573 Vũ Thị Ngọc Trúc HCR05 IELSIU19295
094***046 Lê Trần Gia Linh HCR05 BEBEIU19013
079***343 Nguyễn Bình Phương Nghi HCR05 BTBCIU19052
301***575 Huỳnh Anh Hưng HCR05 ENENIU19052
026***952 Trần Khánh Linh HCR05 BABAWE19067
079***625 Châu Minh Thuận HCR05 BTFTIU19019
079***637 Nguyễn Lê Thu Phương HCR05 BABANS19037
079***388 Phạm Đăng Khoa HCR05 IEIEIU19005
048***035 Lê Minh Uyên  HCR05 BABAIU19369
092***856 Lai Cẩm Hạo Điền HCR05 BTCEIU19001
079***733 Lâm Tâm Đức HCR05 BTCEIU19013
001***153 Nguyễn Phương Anh HCR05 ENENIU19030
079***845 Vũ Liễu Uyên HCR05 IELSIU19092
079***004 Dương Thanh Tùng HCR05 BTCEIU19010
079***302 Phan Võ Uyên Vy HCR05 BTFTIU19031
206***558 Nguyễn Ngọc Hân HCR05 BABANS19006
079***407 Dương Mỹ Đình HCR05 BABAIU19151
079***782 Nguyễn Duy Phúc Lâm HCR06 BABAWE19124
079***810 Nguyễn Hồ Anh Tuấn  HCR06 IELSIU19298
080***131 Phạm Ngọc Minh Thuỳ HCR06 BAFNIU19034
079***090 Nguyễn Thu Thủy HCR06 BABAWE19095
079***584 Đỗ Tú Minh HCR06 BTBTIU19023
079***500 Nguyễn Thành Thông HCR06 IELSIU19277
092***422 Lê Nguyễn Hồng Hạnh HCR06 BABAIU19186
031***214 Hoàng Trà My HCR06 MAMAIU19012
079***118 Trần Đăng Khoa HCR06 BABAWE19006
079***654 Võ Phương Nghi HCR06 IEIESB19002
026***024 Nguyễn Thu Hương HCR06 BTBCIU19044
079***258 Bạch Ngọc Gia Bảo HCR06 BTBTIU19002
079***890 Nguyễn Hoàng Trúc Mai HCR06 BABAIU19054
094***019 Trịnh Trương Thảo Vy HCR06 IELSIU19314
079***091 Ngô Tuấn Khải HCR06 BEBEIU19072
079***958 Nguyễn Nam Phương HCR06 BTBCIU19012
301***387 Tô Nguyễn Gia Hân HCR06 BABAWE19004
352***366 Trần Hữu Đang HCR06 BEBEIU19005
352***058 Nguyễn Đặng Trâm Anh HCR06 BABAIU19007
079***998 Cao Hoàng Bảo Long HCR06 IELSIU19040
231***677 Lê Hữu Sỹ HCR06 IELSIU19257
072***008 Bùi Hoàng Gia Khang HCR06 BABANS19043
026***437 Vũ Thiên Bảo HCR06 MAMAIU19004
026***935 Nguyễn Thị Yến Phương HCR06 BABAIU19297
079***365 Phạm Tuyết Ngân HCR06 IELSIU19048
079***806 Trần Đan Anh HCR06 BTBCIU19033
079***440 Bùi Đặng Minh Trí HCR06 BABAUH19040
241***180 Lê Thị Phương Thuỳ  HCR06 BTBTIU19125
079***619 nguyễn mai anh HCR06 BABAWE19029
079***686 Đoàn Hồng Như HCR06 ENENIU19080
079***756 Ngô Song Thảo HCR06 BTFTIU19016
079***547 Huỳnh Thị Ngọc Ngân HCR06 ENENIU19072
079***075 Lương Phúc Điền HCR06 ITITIU19010
068***013 Nguyễn Võ Thùy Trang HCR06 BTBTIU19131
030***267 Nguyễn Xuân Trường HCR06 ITITIU19226
079***469 Võ Hoàng Tân HCR06 BABAUH19055
079***947 Phạm Phan Hồng Danh HCR06 SESEIU19001
026***741 Bùi Thị Xuân Lan HCR06 ITDSIU19007
079***132 Nguyễn Trần Gia Hân HCR06 BTBCIU19006
026***856 Lương Võ Hoàn Thiện HCR06 BEBEIU19028
087***186 Nguyễn Võ Công Thành HCR06 IEIEIU19016
079***808 Diệp Gia Hy HCR06 MAMAIU19027
026***449 Nguyễn Vĩnh Trí HCR06 ITDSIU19021
079***934 Phan Minh Như HCR07 ENENIU19019
026***274 Hồ Tú Quyên HCR07 ENENIU19021
079***341 Phùng Thị Tuyết Trinh  HCR07 ENENIU19117
001***173 Nguyễn Đức Minh HCR07 ITITIU19030
079***908 Phan Hoàng Long HCR07 BABAWE19071
079***396 Trần Tố Như HCR07 BTBTIU19029
079***360 Nguyễn Diệp Phương Khanh HCR07 BABAUH19005
079***820 Phạm Nguyễn Vân Giang HCR07 BABAWE19195
312***958 Trần Lê Thùy Vy HCR07 BABAWE19114
079***818 Phan Bửu Văn HCR07 IELSIU19308
079***400 Vũ Anh Tú HCR07 BAFNIU19196
264***171 Nguyễn Quốc Việt HCR07 ITITWE19004
026***997 Trần Thu Hiền HCR07 BTBCIU19043
079***584 Đặng Thị Quỳnh Hương HCR07 BTBTWE19016
079***775 Trần Đoàn Hương Giang HCR07 IELSIU19017
301***402 Trần Lê Gia Hân HCR07 BABAWE19259
026***355 Phạm Uyên Mai Trâm HCR07 BTBTIU19128
079***916 Nguyễn Trâm Anh HCR07 IELSIU19004
079***546 Nguyễn Anh Thư HCR07 BABAIU19096
079***292 Lâm Mỹ Quân HCR07 ENENIU19085
079***952 Nguyễn Gia Thịnh HCR07 ITITIU19053
079***800 Trần Bảo Sơn HCR07 IELSIU19256
079***480 Nguyễn Phạm Ngọc Trâm HCR07 BTCEIU19028
079***044 Nguyễn Khánh Hương HCR07 BABAWE19235
026***421 Nguyễn Thị Thu Hiền HCR07 BTBTIU19063
079***806 Lê Minh Thắng HCR07 BTBCIU19015
079***043 Dương Minh Khánh HCR07 IELSIU19175
077***615 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc  HCR07 ITDSIU19022
079***427 Dương Vĩ Quyền HCR07 ITITIU19045
079***199 Trần Nguyễn Thuỳ Dung HCR07 BABAWE19037
079***975 Đàm Minh Tâm HCR07 ITITIU19049
079***351 Nguyễn Dương Kim Ánh  HCR07 BAACIU19001
079***746 Nguyễn Bá Gia Phú HCR07 CECEIU19022
187***912 Nguyễn Thị Thanh Thảo HCR07 BAFNIU19161
075***341 Nguyễn Kim Bảo Hân HCR07 BTBCIU19039
079***500 Ngô Diệu Thi HCR07 BAFNIU19165
079***274 Tô Ngoc Thanh Thanh HCR07 BAACIU19024
026***021 Nguyễn Thùy Mỹ Duyên HCR07 BABAIU19024
079***700 Bùi Khả Tú HCR07 BAFNIU19039
079***245 Trương Diễm Quỳnh HCR07 BTBTIU19035
026***958 Trần Bảo Khang HCR07 EEACIU19043
241***859 Lê Đỗ Mai Oanh HCR07 BAFNIU19028
212***446 Nguyễn Thị Hoài Thu HCR07 BAACIU19044
079***421 Võ Đình Anh Triết HCR08 IEIEIU19022
026***003 Nguyễn Lê Anh Phú HCR08 EEACIU19008
079***292 Lê Trung HCR08 BAFNIU19038
215***282 Nguyễn Chí Trung HCR08 ITDSIU19024
192***027 Lý Khánh Hưng HCR08 MAMAIU19007
272***244 Nguyễn Anh Khoa HCR08 BTBTIU19018
026***156 Nguyễn Công Thành HCR08 ITITIU19052
092***698 Nguyễn Minh Nghiệp HCR08 ITITIU19034
261***143 Đỗ Quang Anh HCR08 BABAIU19397
079***277 Đặng Lê Cát Tường HCR08 BTBCIU19069
087***079 Phạm Lê Thu Ngân HCR08 BABANS19012
026***761 Nguyễn Khôi Anh HCR08 BABAWE19028
079***190 Lê Thị Thuý Hiền HCR08 BABAWE19141
079***919 Phạm Ngọc Cẩm Tiên HCR08 BABANS19019
079***697 Nguyễn Võ Minh Châu HCR08 BAFNIU19005
079***166 Mai Cát Tường HCR08 BABAWE19107
079***592 Bùi Nguyễn Phương Giao HCR08 ITITIU19113
079***628 Nguyễn Minh Hiếu HCR08 IELSIU19022
026***619 Nguyễn Thị Linh Đan HCR08 BABAIU19146
026***568 Nguyễn Lê Minh Châu HCR08 BABAIU19142
026***054 Phạm Thị Kim Thoa HCR08 BABAWE19094
025***875 Vương Thủy Tiên HCR08 BTFTIU19020
079***348 Ngô Hoàng Phương Uyên HCR08 BABAIU19113
079***681 Hứa Ngọc Quỳnh HCR08 BTCEIU19004
079***330 Nguyễn Thủy Cát Lê HCR08 IELSIU19037
079***272 Huỳnh Kiên Thành HCR08 BTCEIU19005
026***926 Hoàng Trung Sơn HCR08 BABAIU19087
079***411 Phạm Hà Minh Thy HCR08 ITITIU19056
079***380 Phan Ánh Ngọc HCR08 ITITUN19005
083***029 Vũ Thiên Lý  HCR08 BEBEIU19080
079***979 Thái Dinh Ly HCR08 BTBCIU19048
077***239 Nguyễn Tiên Tiến HCR08 IEIEIU19021
079***501 Huỳnh Mạng Khang HCR08 EEEEIU19005
052***020 Lê Văn Quý HCR08 EEACIU19011
079***482 Nguyễn Đức Minh Thư HCR08 IELSIU19075
079***783 Nguyễn Phước Thành HCR08 IEIESB19003
072***478 Huỳnh Kim Ngân HCR08 BABAWE19073
026***240 Nguyễn Lữ Minh Thy HCR08 BABAIU19338
026***101 Vương Thị Ngọc Ánh HCR08 BABAIU19135
079***933 Nguyễn Thành Hưng HCR08 CECEIU19009
026***897 Nguyễn Thế Khang HCR08 ITDSIU19005
026***032 Phạm Mạnh Khiêm HCR08 BABAUH19006
079***679 Lê Đăng Quang HCR08 BABAIU19079
079***007 Nguyễn Thị Lan Anh HCR09 BTBTIU19052
301***709 Bùi Đặng Hồng Vy HCR09 BABAWE19112
079***391 Cao Thị Hồng Ân HCR09 BABAIU19123
026***296 Lưu Nguyễn Minh Tiến HCR09 BABAUN19012
079***184 Vũ Đình Long HCR09 IELSIU19197
301***666 Lê Võ Đăng Khoa HCR09 BTCEIU19019
251***165 Nguyễn Thị Kim Dung HCR09 BABAWE19257
251***047 Đặng Nhật Yên HCR09 BAFNIU19209
079***871 Mai Ngọc Thảo HCR09 BABAWE19092
079***907 Lê Thiên Hà HCR09 BABAWE19041
079***052 Nguyễn Thanh Phong HCR09 ITITIU19040
079***449 Dương Quốc Trung HCR09 BTBTIU19044
026***087 Hồ Hoàng Hải HCR09 BAFNIU19075
026***612 Nguyễn Lê Thu Ngân HCR09 IELSIU19209
079***536 Huỳnh Bội Quân HCR09 BAFNIU19149
215***585 Huỳnh Nguyên Nhật HCR09 BAFNIU19026
079***532 Phạm Thúy Lan HCR09 BTFTIU19010
026***765 Trần Minh Khuê HCR09 BABAWE19064
251***995 Nguyễn Ngọc Trúc Mai HCR09 BABAIU19232
079***657 Shim Huynh Song HCR09 BTBTWE19004
079***318 Đặng Hoàng Sơn HCR09 BABAUN19009
079***868 Dương Trúc Anh HCR09 BABAWE19191
231***720 Nguyễn Tuấn Kha HCR09 IEIESB19001
026***911 Chung Văn Đào HCR09 BEBEIU19006
038***047 Trịnh Thị Thuý An  HCR09 BABAIU19003
075***321 Lê Thị Ngọc Trúc HCR09 BABAIU19352
079***849 Lê Nguyễn Bình Nguyên HCR09 ITITIU19169
079***223 Hà Minh Khoa HCR09 ITITIU19020
079***567 Đoàn Nguyễn Minh Anh HCR09 BABAWE19024
079***130 Nguyễn Ngọc Thảo My HCR09 BABAWE19201
079***712 Mai Thiên Kim HCR09 BABAWE19199
079***925 Nguyễn Hoàng Dũng HCR09 EEACIU19003
083***162 Nguyễn Hoài My HCR09 BABAWE19150
201***951 Nguyễn Hoàng Gia Bình HCR09 IELSIU19114
079***077 Nguyễn Nhựt Minh HCR09 BEBEIU19016
079***358 Chung Chí Lương HCR09 BABAIU19229
079***355 Chung Chí Hàng HCR09 BABAIU19185
079***682 Phạm Trần Anh Phúc HCR09 ITITIU19182
079***442 Nguyễn Bình Duy Anh HCR09 BTBCIU19031
079***076 Ngô Nguyễn Bảo Khuê HCR09 BABAWE19063
079***735 Nguyễn Đức Duy HCR09 BAFNIU19007
079***873 Đỗ Minh Hoàng HCR09 ITITWE19017
025***658 Trương Mỹ Quốc Tuấn HCR10 BTFTIU19025
026***485 Nguyễn Thị Hồng Nhung HCR10 BTBCIU19011
079***692 Lê Ngọc Dung HCR10 BTFTIU19047
046***174 Nguyễn Đinh Như Quỳnh HCR10 IELSIU19251
026***155 Nguyễn Hoàng Khang HCR10 EEEEIU19007
079***033 Trịnh Gia Hân HCR10 BAFNIU19011
079***959 Nguyễn Hồ Thanh Nhàn HCR10 ENENIU19078
215***050 Nguyễn Thị Ngọc Thảo HCR10 BABAWE19010
079***413 Lê Nguyễn Thanh Ngân HCR10 BAFNIU19118
083***311 Nguyễn Ngọc Hồng Vy HCR10 ITITSB19011
079***741 Nguyễn Đỗ Anh Vy HCR10 BAFNIU19040
079***657 Trần Khánh Nguyên Khang HCR10 CECEIU19014
079***788 Vũ Minh Chiến HCR10 BABANS19003
281***913 Nguyễn Đặng Nhật Minh HCR10 BABAWE19149
079***876 Nguyễn Tường Quang HCR10 BABAWE19085
034***692 Vũ Hoàng Nam HCR10 ITITIU19033
025***226 Đoàn Tiến Ngọc HCR10 ENENIU19016
079***943 Nguyễn Duy Huyền Trân HCR10 BABAAU19003
034***386 Hoàng Thị Phương  HCR10 BABANS19053
079***003 Nguyễn Cao Kỳ HCR10 BABAWE19179
079***593 Trần Thị Bích Ngọc HCR10 IELSIU19051
079***503 Nguyễn Ý Nhi HCR10 BTBCIU19058
334***374 Trần Quốc Bảo HCR10 IEIEIU19042
079***902 Kiều Thanh Xuân HCR10 BAFNIU19041
079***645 Nguyễn Quốc Khánh HCR10 BABAWE19178
079***250 Nguyễn Châu Quốc Khánh HCR10 BTCEIU19018
371***431 Lâm Diệp Mỹ Hân HCR10 BABAWE19175
285***653 Phạm Thị Như Mai HCR10 BABAWE19249
079***702 Phạm Huỳnh Đức HCR10 EEACIU19034
026***217 Phạm Thanh Phương HCR10 BABAWE19223
072***373 Nguyễn Ngọc Phương Khanh HCR10 BABAUH19044
092***896 Nguyễn Huỳnh Nhật Trung HCR10 BABAUN19015
001***260 Đỗ Thị Trà Giang HCR10 ENENIU19008
025***949 Lã Minh Uyên HCR10 BABAIU19372
272***897 Trần Hoàng Mỹ Kim HCR10 BABAUH19059
056***011 Nguyễn Diệu Linh HCR10 BTBTIU19020
079***614 Lê Đỗ Trường Thi HCR10 BTBTWE19006
079***119 Nguyễn Thuỳ My HCR10 BABAIU19239
079***285 Phạm Vũ Bão HCR10 ITITSB19001
079***573 Trần Nguyễn Hoàng Tú HCR10 BTBTIU19045
225***441 Nguyễn Phương Quyên HCR10 BAFNIU19152
079***638 Hoàng Kỳ Phương HCR10 BAFNIU19147
079***177 Đinh Thị Kiều Nga HCR11 IELSIU19207
079***032 Nguyễn Phương Nam HCR11 BEBEIU19018
066***105 Phạm Nguyễn Đăng Khoa HCR11 BABAWE19147
051***118 Trần Thị Thanh Hường HCR11 BABAWE19177
079***512 Trần Thị Bích Hạnh HCR11 BABAWE19176
079***597 Nguyễn Đông Hải HCR11 ITITWE19011
079***022 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên HCR11 ITDSIU19056
079***627 Phạm Tường Vy HCR11 IELSIU19315
075***430 Vũ Hoàng Thúy Ngọc HCR11 BABAWE19076
079***859 Nguyễn Vũ Uyên Thơ HCR11 IELSIU19276
079***537 Phạm Song HCR11 BTBTUN19016
079***240 Lê Nhật Quỳnh HCR11 BABAIU19083
079***964 Thái Gia Lạc HCR11 ITITIU19152
079***626 Phạm Khôi Nguyên HCR11 IELSIU19222
079***808 Hồ Như Hoài Thương HCR11 BAFNIU19033
079***840 Trần Công Tú HCR11 EVEVIU19010
026***152 Hồ Phúc Khánh HCR11 BABAWE19216
079***286 Vũ Thành Công HCR11 IELSIU19009
079***429 Tăng Gia Bảo HCR11 ITITIU19004
026***789 Nguyễn Thành Công HCR11 ITITIU19088
079***254 Vũ Nguyễn Anh Kiệt HCR11 BEBEIU19076
079***256 Bùi Hoàng Duy HCR11 IELSIU19140
225***063 Vũ Thanh Tùng HCR11 IELSIU19089
079***590 Nguyễn Việt Hoàng Nam HCR11 ITITIU19162
089***229 Lê Nguyễn Quang Đức HCR11 IEIEIU19046
371***017 Nguyễn Hoàng Yến HCR11 BABAUH19056
079***731 Phạm Hoàng Nam Quỳnh HCR11 IELSIU19066
079***531 Nguyễn Hữu Luân HCR11 ITITIU19027
079***254 Nguyễn Hoàng Thiên Ân HCR11 h
079***553 Bùi Quang Khải HCR11 BAFNIU19097
312***059 Nguyễn Hoàng Thiên Lý HCR11 BABAIU19230
079***681 Lê Minh Hoàng HCR11 IELSIU19023
079***148 Nguyễn Thanh Trang HCR11 ENENIU19114
026***055 Trần Anh Khoa HCR11 BEBEIU19073
026***594 Võ Quốc Phong HCR11 BTBTIU19101
079***634 Trần Bá Phúc HCR11 BEBEIU19097
025***059  Nguyễn Trọng An HCR11 BABAIU19002
095***011 Huỳnh Quốc Khánh HCR11 IELSIU19029
079***874 Bùi Trần Thiên Ân HCR11 IELSIU19103
074***121 Đặng Ngọc Thanh HCR11 IEIEIU19067
079***788 Trần Cẩm Thụy Nhi HCR11 BEBEIU19092
026***155 Nguyễn Bảo Ngọc HCR11 BTBCIU19053
026***379 Nguyễn Phong Đô HCR12 BABAUN19003
079***646 Bùi Hồng Phúc HCR12 ITDSIU19014
079***468 Huỳnh Đức Phát HCR12 ITITIU19177
079***911 Trần Thị Anh Thư HCR12 BABAIU19098
079***257 Phạm Ngô Hồng Thủy HCR12 BABAIU19399
026***057 Nguyễn Minh Tuấn HCR12 BEBEIU19118
079***072 Đỗ Quang Minh HCR12 ITITIU19028
035***001 Nguyễn Văn Đức HCR12 IELSIU19131
079***725 Nguyễn Dương Bá Sơn HCR12 BEBEIU19104
079***336 Nguyễn Tiến Gia Nguyên HCR12 ITITIU19035
352***056 Nguyễn Khai Nguyên HCR12 IELSIU19218
301***349 Nguyễn Ngọc Huyền Trân  HCR12 ENENIU19111
026***257 Đan Phạm Lâm Quỳnh HCR12 BTFTIU19015
079***758 Đoàn Hữu Chánh HCR12 IELSIU19007
079***621 Ao Nguyễn Hoàng Thy HCR12 BTFTIU19081
079***492 Phan Gia Hân HCR12 BABAIU19180
074***120 Đặng Thiên Thanh HCR12 BTBTIU19036
079***051 Nguyễn Khánh Minh HCR12 BEBEIU19081
079***446 Huỳnh Tuấn Khải  HCR12 IEIEIU19054
079***729 Nguyễn Tấn Minh Duy HCR12 BABANS19004
079***375 Huỳnh Hữu Trâm Anh HCR12 BTBCIU19030
079***784 Trương Kiến Vinh HCR12 IEIEIU19031
272***781 Nguyễn Gia Hân HCR12 BABAWE19045
079***541 Hồ Mai Anh HCR12 BAFNIU19052
079***318 Võ Thị Kim Ngân HCR12 BABAWE19075
079***307 Lê Lâm Ngọc Hân HCR12 BEBEIU19062
079***056 Lê Hà Tấn Thiên HCR12 BABAIU19095
079***803 Vũ Bá Thành HCR12 BABAAU19002
079***706 Đỗ Nguyễn Phương Uyên HCR12 BABAWE19162
079***997 Lê Tường Vy HCR12 BABAUH19028
221***939 Huỳnh Như Ý HCR12 BABANS19024
026***955 Nguyễn Ngọc Phương Anh HCR12 BTBCIU19034
079***453 Đặng Nguyễn Phương Trinh HCR12 BABAIU19345
079***220 Lương Mỹ Phương HCR12 BABAIU19294
079***697 Nguyễn Minh An HCR12 ITITIU19070
079***441 Trần Xuân Phúc HCR12 BABAIU19076
026***755 Bùi Thị Quỳnh Chi HCR12 BEBEIU19003
079***085 Phạm Nguyễn Tường Vy HCR12 BTFTIU19088
079***187 Tiêu Uyển Bích Sang HCR12 IELSIU19255
072***526 Biện Kiều Vân Anh HCR12 BABAWE19022
079***512 Nguyễn Song Huy HCR12 IEIEIU19053
079***144 Trần Thị Thanh Trúc HCR12 BABAWE19017
079***581 Huỳnh Mai Trâm HCR13 BEBEIU19110
352***428 Nguyễn Hoài Thuận HCR13 IELSIU19279
083***130 Nguyễn Ngọc Quỳnh HCR13 BABAWE19154
079***533 Nguyễn Ngọc Thảo Minh HCR13 BAACIU19017
301***728 Đoàn Minh Quang HCR13 ITITWE19003
079***493 Phạm Tạ Nghi Dung HCR13 ENENIU19046
079***359 Lý Nguyễn Hoàng Trinh HCR13 BTBTIU19134
079***298 Trần Ngọc Xuân Mai HCR13 BABAIU19055
079***609 Diệp Trần Anh Tú HCR13 IELSIU19087
079***527 Nguyễn Thụy Bích Ngọc HCR13 IELSIU19214
079***041 Trần Phụng Thuỵ An HCR13 IELSIU19002
079***578 Vũ Lan Phương HCR13 BAFNIU19145
079***910 Nguyễn Diệu Hoàng HCR13 IELSIU19024
251***583 Nguyễn Bảo Trân HCR13 BABAIU19104
079***248 Huỳnh Tuyết Linh HCR13 BTBTIU19078
079***115 Nguyễn Thế Nhật Hào HCR13 BEBEIU19008
075***508 Đinh Quang Khải HCR13 BABAWE19054
079***828 Đặng Nguyễn Nam Anh HCR13 ITITIU19076
079***220 Trần Thuỷ Tiên HCR13 BAFNIU19036
079***186 Đặng Minh Anh HCR13 BTFTIU19043
079***572 Lê Hữu Nghĩa HCR13 IELSIU19213
079***626 Huỳnh Học Lâm HCR13 ITITIU19022
079***068 Vũ Trọng Thắng HCR13 BABAIU19312
079***966 Cao Hoàng Anh HCR13 BTFTIU19042
079***170 Nguyễn Thành Vinh HCR13 ITITIU19246
079***706 Lê Nguyễn Mai Trang HCR13 i
060***120 Bùi Đăng Khoa HCR13 ITITIU19146
364***809 Dương Hoàng Hiếu HCR13 IELSIU19019
364***808 Trương Thiện Nhân  HCR13 IELSIU19225
366***105 Nguyễn Dương Hoài Nhân HCR13 EEACIU19052
079***677 Trần Thành Công HCR13 ITITIU19089
026***118 Võ Thị Minh Tú HCR13 BABAIU19356
049***157 Trần Vũ Hoài Sơn HCR13 ENENIU19094
321***914 Trương Minh Nam HCR13 SESEIU19002
092***219 Lê Điền Quyên Thanh HCR13 BABANS19018
026***521 Huỳnh Ngọc Minh Phương HCR13 BTBTIU19105
079***829 Nguyễn Thiên Ân HCR13 EEACIU19022
079***184 Huỳnh Quyền uy HCR13 IELSIU19303
001***459 Trần Quỳnh Chi HCR13 BABAWE19192
079***250 Hồ Thuỳ Tố Thanh HCR13 BABAWE19185
031***674 Lê Thị Hà Bảo Khánh HCR13 BABAWE19059
079***534 Mai Lê Hùng HCR13 ITITIU19125
077***510 Ngô Ngọc Thảo  HCR14 BABAWE19155
342***004 Nguyễn Minh Triết HCR14 IELSIU19292
079***286 Vũ Bá Lộc HCR14 ENENIU19013
079***337 Ngô Lan Quỳnh HCR14 BTBCIU19061
079***729 Tạ Hoài Phương Khanh HCR14 BTBTIU19017
079***212 Phan Ngọc Bảo Gy HCR14 BTBTIU19014
285***090 Quách thuỳ trang HCR14 BABANS19020
201***727 Đoàn Thị Minh Ngọc HCR14 BABAWE19077
026***223 Trương Anh Thư HCR14 BTBTIU19121
079***990 Võ Ngọc Khương Duy HCR14 ITITIU19108
072***744 Trần Quốc Duy HCR14 BTBCIU19004
079***652 Lê Thị Thanh Thảo HCR14 BTFTIU19074
079***988 Phạm Trung Thành HCR14 EEEEIU19034
079***165 Nguyễn Vinh HCR14 MAMAIU19018
215***584 Lê Võ Hồng Vy HCR14 l
079***400 Đặng Mỹ Phương HCR14 BTCEIU19024
079***013 Nguyễn Thanh Thảo HCR14 BABANS19048
187***710 Lê Thị Thuý Quỳnh HCR14 BABAIU19305
079***493 Võ Thượng Bách HCR14 BABAIU19137
371***440 Võ Minh Thiên HCR14 BEBEIU19106
272***067 Hồ Thị Ngọc Nhi HCR14 o
040***021 Hà Thảo Vi HCR14 BABAUH19047
026***663 Đỗ Huỳnh Lan Anh HCR14 BTBTIU19053
079***890 Nguyễn Thị Thanh Tâm HCR14 BTCEIU19026
079***920 Ngô Bình Phương Nghi HCR14 ITITIU19163
079***061 Hoàng Phúc Minh Tâm HCR14 IEIEIU19066
079***272 Nguyễn Viết Thành HCR14 BAFNIU19160
025***916 Nguyễn Trường Phát HCR14 IEIEIU19064
215***527 Nguyễn Võ Thanh Tâm HCR14 ITITWE19012
079***587 Trần Thu Hiền HCR14 BAFNIU19083
079***933 Bùi Minh Thư HCR14 BABAWE19158
079***913 Nguyễn Võ Hoàng Huy HCR14 BTBTUN19010
030***366 Nguyễn Duy Khánh HCR14 CECEIU19016
079***845 Mai Huỳnh Phương Trâm HCR14 BAACIU19028
079***547 Phạm Gia Huy HCR14 BAFNIU19093
079***511 Trương Nhật Minh Quang HCR14 ITITIU19194
079***012 Nguyễn Vũ Anh Quân HCR14 BABAWE19084
321***585 Dư Huỳnh Anh HCR14 BABAWE19172
321***586 Dư Huỳnh Trâm HCR14 BABAWE19242
079***239 Mai Đặng Nhật Anh HCR14 ITDSIU19031
044***357 Trần Thị Thanh Vân HCR14 BABAIU19379
079***890 Trần Lê Trí HCR14 BAFNIU19189
221***621 Lê Diệp Bảo Ngọc HCR14 BEBEIU19089
026***853 Lâm Ngọc Thúy HCR15 BTBTUN19007
212***696 Lê Quốc Phong HCR15 ITITIU19181
077***424 Đào Đức Mạnh HCR15 IELSIU19200
079***423 Trần Ngọc Đức Vinh HCR15 BABAIU19382
245***004 Hoàng Thu Huyền HCR15 BAFNIU19095
079***490 Nguyễn Thị Thanh Ngân HCR15 BTCEIU19003
079***832 Đinh Ngọc Khuê Anh HCR15 BAFNIU19056
251***938 LÊ THỊ TRÀ MY HCR15 IEIEIU19057
079***857 Phan Thùy Phương Thảo HCR15 BABAIU19322
187***887 Tran van duc HCR15 IELSIU19133
079***032 Lâm Nguyễn Diệu Thơ HCR15 IELSIU19074
079***649 Nguyễn Ngọc Mỹ Thanh HCR15 BTBTWE19014
079***647 Medina Lê Phúc HCR15 BABAIU19289
079***373 Bùi Vũ Quang Huy HCR15 IELSIU19167
079***685 Nguyễn Xuân Quỳnh HCR15 BAFNIU19154
079***052 Đặng Công Hùng HCR15 ITITIU19123
079***675 Cao Xuân Nguyên HCR15 BABAIU19259
079***202 Lê Phương Nhi HCR15 BAFNIU19132
079***245 Trần Huỳnh Bảo Ngọc HCR15 ENENIU19075
079***358 Phan Đặng Hùng Anh HCR15 BABAIU19127
079***953 Đậu Hoàng Lan Anh HCR15 BABANS19042
225***488 Hồ Thế Phong HCR15 BAFNIU19141
079***886 Danh Thị Ngọc Hân HCR15 BAFNIU19076
079***917 Ngô Lộc Huy HCR15 BABAIU19203
079***704 Trương Ngọc An Chiêu HCR15 BABAIU19145
079***419 Phan Ngọc Phương Trinh HCR15 BABAWE19102
206***304 Huỳnh Thị Thu Ba HCR15 BAFNIU19061
079***824 Chu Vân Khanh HCR15 BABAIU19039
264***615 Nguyễn Thị Bích Chi HCR15 BABAIU19144
215***372 Phạm Thuý Ngân HCR15 BAACIU19019
079***004 Nguyễn Minh Hoàng HCR15 EEACIU19040
079***328 Đào Trọng Khoa HCR15 ITITIU19145
079***235 Phan Đại Phú HCR15 BTCEIU19023
079***650 Nguyễn Võ Trâm Anh HCR15 BTBTIU19051
079***040 Phạm Đăng Khoa HCR15 BAFNIU19015
079***445 Vũ Nguyễn Đình Chung HCR15 BEBEIU19004
079***025 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh HCR15 BABAIU19129
026***098 Nguyễn Thọ Anh Tú HCR15 BAFNIU19197
079***133 Đoàn Vũ Gia Hân HCR15 ENENIU19050
079***046 Vương Ngọc Sang HCR15 BABAWE19087
079***317 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết HCR15 IELSIU19302
079***013 Ung Thu Hà HCR15 ITITIU19114
079***403 Phạm Hoàng Nhi HCR15 BAFNIU19133
089***227 Nguyễn Như Ngọc HCR16 BABAIU19250
052***037 Hoàng Gia Hân HCR16 BABAUH19052
079***269 Dương Bảo Khôi  HCR16 BTBTIU19072
261***131 Văn Tấn Hiếu HCR16 IELSIU19151
079***060 Trần Trung Kiên HCR16 ITITIU19021
079***799 Lê Thái Lam Giang HCR16 BTBTIU19013
079***281 Trần Hoàng Bảo Trâm HCR16 BEBEIU19128
079***622 Đặng Khải Dương HCR16 ITITWE19010
025***273 Nguyễn Quang Đại HCR16 BAFNIU19067
026***067 Lê Trí Thành HCR16 EEACIU19060
079***475 Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai HCR16 BTFTIU19057
079***665 Nguyễn Thị Thuỳ Linh HCR16 BABAUH19031
026***590 Phạm Thị Lan Anh  HCR16 BABAIU19005
079***081 Ngô Phi Vũ HCR16 CECEIU19024
079***699 Lâm Tú Anh HCR16 BABANS19002
079***896 Hồ Ca Thi HCR16 IELSIU19271
049***009 Trần Diệu My HCR16 BTFTIU19059
371***677 Quách Thị Hồng Phượng HCR16 BTBTUN19013
079***095 Kiên Hạnh Quyên HCR16 BTBCIU19014
079***739 Đặng Ngọc Phương Dung HCR16 BABAWE19140
079***937 Trần Ngọc Xuân An HCR16 BTBTIU19001
366***628 Võ Quế Ngọc HCR16 BABAWE19202
049***233 Lê Thị Mỹ Trinh HCR16 BABAWE19160
272***091 Nguyễn Hiểu Linh HCR16 BABAUH19051
272***842 Nguyễn Thuỵ Đan Quỳnh HCR16 BABAUH19049
281***689 Lê Xuân Bình HCR16 BABAIU19139
079***940 Nguyễn Quốc Khánh HCR16 IELSIU19030
060***041 Trần Thanh Thảo HCR16 BTBTIU19117
079***072 Khuất Quang Huy HCR16 EEEEIU19023
079***575 Trần Quốc Huy HCR16 EEACIU19006
079***333 Nguyễn Quỳnh Nga HCR16 IELSIU19206
079***529 Lê Triệu Long HCR16 ITDSIU19044
079***153 Nguyễn Nhật Việt Anh HCR16 EEACIU19024
026***994 Nguyễn Hồng Thái HCR16 ITITIU19051
079***082 Dương Thái Cảnh HCR16 ITITIU19007
079***095 Nguyễn Thị Tâm Thanh HCR16 IELSIU19263
026***980 Trịnh Thân Minh Hạ HCR16 BABAWE19042
074***055 Nguyễn Thị Mỹ Nhung HCR16 BAFNIU19138
026***897 Nguyễn Võ Thiên Trang HCR16 BAFNIU19185
079***015 Vũ Minh Trí HCR16 IELSIU19290
077***518 Châu Chấn Thiên HCR16 ITITIU19213
077***791 Nguyễn Hoàng Dũng HCR16 q
079***504 Trần Nguyễn Hương Thuỷ HCR17 BTBCIU19018
075***140 Huỳnh Ngọc Đức HCR17 BABAIU19158
212***965 Nguyễn Anh Duy HCR17 IELSIU19137
342***631 Nguyễn Đức Thiện HCR17 IELSIU19071
079***516 Nguyễn Bảo Phcú HCR17 ITDSIU19050
079***153 Lê Trương Ngọc Hiền HCR17 ITITIU19116
079***448 Quách Vĩ Khang HCR17 BTFTIU19008
215***332 Phan Viết Khoa HCR17 IELSIU19031
331***326 Dương Quốc Phong HCR17 BTFTIU19067
352***713 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc HCR17 BABAWE19078
079***797 Trần Hữu Phúc HCR17 ITDSIU19013
251***325 Nguyễn Diệu Linh HCR17 BABAWE19200
079***075 Lê Thanh Phương Nam HCR17 ITITUN19008
079***781 Đoàn Trần Ngọc Phượng HCR17 BABAWE19241
079***467 Ngô Trần Khánh Linh HCR17 BABAUH19054
079***411 Nguyễn Hồng Hân HCR17 BABAIU19184
079***522 Phạm Đông Quân HCR17 ITDSIU19015
079***454 Tào Minh Ngọc HCR17 BAFNIU19021
272***421 Vũ Thị Thảo Trâm  HCR17 BABAWE19246
079***529 Nguyễn Trọng Đạt HCR17 ITITIU19098
079***802 Lê Duy Anh HCR17 ITDSIU19002
079***157 Kim Hồng Ngân HCR17 BAACIU19018
079***275 Vương Tuệ Mẫn HCR17 BTBTIU19083
079***510 Trần Bảo Hoàng HCR17 ITDSIU19003
056***019 Lê Nguyễn Anh Khoa HCR17 ITITIU19143
027***142 Phạm Văn Thảo HCR17 IELSIU19269
206***425 Nguyễn Lê Quỳnh Anh HCR17 BABAWE19021
026***352 Nguyễn Duy Khang HCR17 BABANS19008
272***165 Nguyễn Phạm Đức Tài  HCR17 BABAUH19061
079***834 Lý Kim Thành HCR17 BABAIU19318
079***325 Nguyễn Minh Nghĩa HCR17 BABAIU19249
215***387 Trần Hoàng Quỳnh Trang HCR17 BABAWE19262
079***009 Đoàn Thanh Tùng HCR17 BAACIU19047
201***399 Nguyễn Thu Thảo HCR17 BABAIU19324
080***055 Luyện Ngọc Thiên Hương HCR17 BABAIU19199
079***623 Trần Bùi Thanh Phương HCR17 BABAIU19295
066***017 Lê Giao Phương Vy HCR17 BAFNIU19206
079***448 Hà Thanh Huy HCR17 ITITWE19015
079***213 Lưu Minh Hòa HCR17 BAFNIU19086
079***736 Trần Hải Lưu HCR17 MAMAIU19031
079***685 Bùi Khánh Ngọc HCR17 BAFNIU19121
212***614 Lê Khánh Quỳnh HCR17 BABAIU19304
225***206 Huỳnh Tô Khánh Uyên HCR18 BAFNIU19201
079***179 Nguyễn Vũ Khánh Uyên HCR18 ENENIU19121
079***279 Hoàng Minh HCR18 ITITIU19029
036***108 Đỗ Tấn Thành HCR18 BABAWE19186
079***855 Nguyễn Thùy Linh HCR18 BABAIU19224
079***126 Phạm Thành Tân HCR18 BTBTIU19112
025***997 Chung Hoàng Nam HCR18 CECEIU19020
077***981 Phạm Ngọc Phương Trinh  HCR18 BABANS19021
026***581 Nguyễn Thanh Tú HCR18 IEIEIU19024
079***290 Nguyễn Minh Phương HCR18 EVEVIU19003
079***516 Tô Nguyễn Minh Anh HCR18 IELSIU19003
301***359 Nguyễn Thanh Trúc Linh HCR18 BABAWE19069
072***825 Lâm Tuyết Nhi HCR18 BABAIU19277
072***841 Huỳnh Anh Tuấn HCR18 BABAIU19110
026***037 Trần Hải Nam HCR18 ITITIU19161
079***507 Nguyễn Ngọc Tường Vy HCR18 ENENIU19029
077***234 Hồ Đức Thạch HCR18 BTBCIU19064
079***862 Nguyễn Hoàng Nguyên Khôi HCR18 IELSIU19032
051***203 Lâm Ái vy HCR18 BAACIU19031
026***838 Nguyễn Khánh Gia Huy HCR18 ENENIU19056
091***108 Cao Phùng Khánh HCR18 ITITIU19018
215***062 Cai Nguyễn Hoàng Duy HCR18 BAFNIU19072
079***960 Trần Ngọc Phương Nhi HCR18 BTBTIU19028
079***237 La Trí Nguyên HCR18 ITITIU19036
079***334 Nguyễn Trần Uyển Vy HCR18 BABAIU19115
079***457 Ngô Phan Hồng Ân HCR18 BAFNIU19050
026***455 Nguyễn Địch Long HCR18 IELSIU19041
079***139 Nguyễn Thị Minh Tâm HCR18 ENENIU19097
079***332 Hồ Tú Quyên HCR18 ITITIU19196
225***330 Trần Long Gia Huy HCR18 ITITIU19131
026***655 Phạm Nguyễn Ngọc Mai HCR18 ITITUN19006
272***524 Lê Ngọc Lệ Hằng HCR18 BABAAU19011
026***145 Trần Duy Phúc HCR18 IELSIU19059
079***651 Lê Thùy Dương HCR18 BTBTIU19010
261***952 Nguyễn Xuân Phúc Thịnh HCR18 BABAUH19068
079***842 Võ Hiền Minh HCR18 BABAWE19233
215***075 Trần Hoàng Kim Ngân HCR18 BABANS19014
068***045 Lê Nguyễn Đăng Trí HCR18 IELSIU19291
033***754 Bùi Thị Yến Vy HCR18 BABAIU19390
079***541 Phạm Nhật Tân HCR18 ITITUN19007
056***052 Bùi Thị Hoàng Giang HCR18 BABAWE19040
079***690 Nguyễn Quốc Đại  HCR18 BABAWE19035
072***710 Lương Thị Ngọc Hân HCR19 BABAUH19004
079***335 Ngô Huỳnh Yến Vy HCR19 BABANS19041
201***967 Nguyễn Ngọc Lĩnh HCR19 BTBTWE19018
079***071 Phạm Quang Vỹ HCR19 CECEIU19032
184***789 Nguyễn Thị Khánh Hà HCR19 BAACIU19011
251***993 Nguyễn Thị Thu Hằng HCR19 BAFNIU19081
241***051 Lê Ngọc Mai Duyên HCR19 BABAIU19170
027***141 Nguyễn Thị Thu HCR19 BAACIU19043
079***572 Trần Quang Vinh HCR19 BABAWE19190
079***227 Nguyễn Gia Luân HCR19 BTBTIU19080
312***985 Võ Trung Quốc Lộc  HCR19 IELSIU19196
225***512 Nguyễn Đức Minh Trí HCR19 IELSIU19080
036***375 Bùi Trung Tín HCR19 EEACIU19012
026***156 Nguyễn Võ Phương Uyên HCR19 BEBEIU19034
272***837 Lê Thị Nhật Khánh HCR19 BABAWE19146
079***564 Phan Nguyễn Gia Bảo HCR19 ITITIU19006
079***756 Phan Lê Ngọc Hiển HCR19 BTFTIU19005
079***249 Ngô Đinh Khánh Linh HCR19 BABAWE19068
079***810 Trịnh Đức Trí HCR19 ENENIU19116
079***632 Phạm Quốc Duy HCR19 ITITIU19011
079***442 Đào Yến Vy HCR19 ENENIU19124
026***209 Hoàng Phương Mai HCR19 BABAIU19231
026***129 Trần Cao Bảo Phúc HCR19 ITITIU19185
075***606 Trần An Thùy HCR19 BABAIU19336
212***229 Trần Thị Xuân Hằng HCR19 BABAWE19219
001***841 Nguyễn Triệu Vy HCR19 BTBTIU19147
026***124 Hoàng Tuấn Anh HCR19 BABAWE19232
245***708 NGUYỄN THị UYÊN PHƯƠNG HCR19 BABAWE19230
301***004 Dương Thị Thanh Ngân HCR19 BTBTWE19002
095***073 Lý Trung Tín  HCR19 BABAUH19030
371***835 Bùi Minh Quang HCR19 ITITIU19044
206***085 Nguyễn Hà Hiệp HCR19 ITITIU19117
036***529 Lại Thuý Na HCR19 BTBTIU19160
341***290 Lê Bảo Phương HCR19 BABAWE19182
272***508 Bùi Nguyễn Quỳnh Giang HCR19 BAACIU19035
371***456 Giang Xuân Duyên HCR19 BTBCIU19038
079***563 Lương Hồng Anh HCR19 ITITIU19072
091***150 Đặng Thành Thái HCR19 BTBTIU19113
079***193 Nguyễn Thị Hải Yến HCR19 BABAAU19005
079***246 Phạm Quốc Tín HCR19 ITITIU19219
079***570 Nguyễn Ngọc Minh HCR19 BABAUH19065
079***470 Huỳnh Chí Vỹ HCR19 BABAUH19043
079***691 Nguyễn Quốc Hồng Kỳ HCR19 ITITIU19151
079***617 Nguyễn Hữu Nghĩa HCR20 ITITIU19165
079***836 Lương Minh Nhật HCR20 ITITWE19014
079***711 Lê Đỗ Linh Chi HCR20 BTFTIU19046
122***222 Bùi Thị Thúy Hằng HCR20 IELSIU19147
312***462 Hồ Trương Ngân Hà HCR20 BABAUH19003
215***320 Võ Ngọc Thiện HCR20 BABAWE19011
273***872 Đoàn Trúc Linh HCR20 MAMAIU19029
079***581 Trương Thanh Thảo HCR20 ENENIU19102
079***665 Ngô Thanh Thế HCR20 ITITIU19211
001***598 Nghiêm Khánh Vi HCR20 BABANS19049
079***112 Trần Đức Trí HCR20 BTBTWE19011
231***940 Lê Thuỳ Vy HCR20 IELSIU19317
285***835 Nguyễn Gia Khánh  HCR20 EEACIU19044
079***351 Lê Minh Nhật HCR20 IEIEIU19061
206***444 Phan Thị Vân Anh HCR20 BABAWE19031
026***945 Khương Thị Thuý Vân  HCR20 BTBTIU19142
079***959 Hoàng Huy HCR20 BTBTIU19016
079***308 Nguyễn Quốc Đạt HCR20 ITITUN19001
026***550 Dương Thục Quân HCR20 BABAUH19066
045***014 Lê Phương Uyên HCR20 MAMAIU19048
079***261 Nguyễn Phong Phú HCR20 EEACIU19054
241***458 Phạm Đình Phước HCR20 IELSIU19240
036***181 Trần Đức Anh HCR20 IEIEIU19040
385***379 Lê Thuỳ Dung HCR20 IELSIU19134
077***728 Hà Thị Thùy Anh HCR20 EEEEWE19001
079***802 Nguyễn Quỳnh Anh HCR20 IELSIU19104
035***310 Lê Hoài Anh HCR20 BABAUH19048
077***122 Nguyễn Khoa Diệu Mân HCR20 BABAWE19148
079***851 Lâm Nhật Vy HCR20 BABAIU19389
079***665 Huỳnh Nguyễn An Huy HCR20 BABAWE19238
026***995 Lê Quang Khôi HCR20 IELSIU19178
312***540 Phạm Thảo Vy HCR20 BABAWE19018
341***961 Trương Nhất Duy HCR20 ITITUN19012
079***614 Lâm Quang Tiến HCR20 BABAUN19011
272***425 Hoàng thùy dung  HCR20 BAFNIU19070
051***010 Huỳnh Triệu Bảo HCR20 BABAIU19138
079***748 Phan Ngọc Nhã Uyên HCR20 BABAAU19010
079***861 Huỳnh Nhật Nam HCR20 EEACIU19050
079***007 Phan Nguyễn Xuân Phúc  HCR20 ITITIU19042
026***981 Lê Dũng Bảo Vy HCR20 MAMAIU19042
285***779 Nguyễn Trung Hiếu HCR20 BEBEIU19064
079***545 Phan Huỳnh Mỹ Ngọc HCR20 BABAUH19038
079***451 Trương Gia Khang HCR21 ITDSIU19041
079***481 Lư Vũ Khánh Vy HCR21 BABAWE19166
079***828 Trần Ngọc Thanh Tâm HCR21 BABAIU19309
001***513 Lê Minh Khoa HCR21 ITITIU19142
225***455 Trần Ngọc Thái Hoà HCR21 BABAIU19191
079***213 Nguyễn Ngọc Hoàng My HCR21 BABANS19011
026***423 Nguyễn Minh Thuận HCR21 EEEESB19002
079***153 TỐNG QUỐC THẮNG HCR21 ITITIU19209
026***206 Trương Quỳnh Giao HCR21 BABAIU19177
079***276 Phạm Nguyễn Tuyết Loan HCR21 BEBEIU19078
079***158 Nguyễn Vĩ Nhân HCR21 IEIEIU19060
026***683 Phạm Thị Long Vân HCR21 SESEIU19008
051***021 Lê Thị Thoa HCR21 BABAUH19058
074***038 Tống Trần Duy Thái HCR21 IELSIU19261
079***340 Lê Anh Thư HCR21 BABAWE19269
251***073 Nguyễn Triều Uyên Phương HCR21 ENENIU19084
272***295 Dương Thiên Phúc HCR21 ITITIU19184
079***503 Trần Vĩnh Cư HCR21 BABAUH19053
079***110 Trương Trần Phương Thảo HCR21 MAMAIU19046
352***640 Trần Thủy Tiên HCR21 BAFNIU19035
201***024 Nguyễn Minh Quân HCR21 MAMAIU19036
272***192 Nguyễn Mạnh Hùng HCR21 IEIEIU19051
079***147 Nguyễn Văn Phước HCR21 IELSIU19060
251***018 Võ Ái Vân HCR21 IELSIU19307
079***766 Lê Minh Phước Thành HCR21 BABAWE19255
079***827 Phạm Hoàng Khánh HCR21 BABAWE19005
285***077 Lê Thị Mai Anh HCR21 BABAIU19134
079***140 Nguyễn Trúc Thảo Ngân HCR21 BABANS19036
092***321 Nguyễn Đỗ Nhật Linh HCR21 BABAIU19225
079***328 Võ Đức Minh HCR21 CECEIU19029
025***965 Trương Khôi HCR21 EEEEIU19008
079***186 Châu Hoàn Nhân HCR21 BTBCIU19055
079***204 Nguyễn Mạnh Đông Phương HCR21 BEBEIU19098
272***141 Đặng Thu Thuỷ HCR21 BABAWE19208
079***948 Nguyễn Phạm Huy Hoàng HCR21 IEIEIU19050
251***606 Trần Thị Yến Vy HCR21 BTBTIU19145
025***269 Lê Hoàng Hải Nam HCR21 EEACIU19051
215***428 Lê Quang Trung HCR21 BABAWE19117
215***530 Nguyễn Hoàng Anh HCR21 BABAWE19245
079***596 Trang Hoàng Mỹ Dung HCR21 BABAWE19038
079***529 Nguyễn Huỳnh Yến Vy HCR22 BABANS19054
079***012 Nguyễn Trần Kim Lâm HCR22 BAFNIU19102
074***127 Phạm Gia Đạt HCR22 BABAIU19150
079***007 Trần Quốc Toản HCR22 MAMAIU19040
079***549 Phạm Uyên Thư HCR22 ENENIU19104
079***765 Lê Huỳnh Trung Kiên HCR22 BABAIU19043
038***928 Mạch Văn Trí HCR22 ITITIU19221
079***370 Nguyễn Ngọc Lan Tường HCR22 ENENIU19119
079***310 Bùi Nguyên Khải HCR22 ITITWE19001
079***547 Phạm Phi Hùng HCR22 BABAIU19194
079***505 Trịnh Kim Nguyên HCR22 IEIEIU19059
331***174 Trương Quốc An HCR22 ITDSIU19001
061***526 Vũ Nhật Tùng HCR22 BABAAU19004
215***178 Nguyễn Thiên Bình HCR22 BABAIU19015
241***836 Lê Thị Thùy Dung HCR22 BABAIU19163
212***382 Nguyễn Quang Huy HCR22 BABAIU19205
352***518 Trần Quang Huy HCR22 BABAIU19207
225***686 Nguyễn Tấn Khoa HCR22 BABAIU19214
079***442 Hoàng Quỳnh Như HCR22 BABAIU19281
285***988 Lê Tấn Phát HCR22 BABAIU19286
281***685 Trần Nguyễn Toàn Thắng HCR22 BABAIU19314
092***640 Lê Công Minh HCR22 BABAUH19011
079***293 Trương Trí Nguyên HCR22 BABAUH19013
285***743 Nguyễn Thị Thu Phương HCR22 BABAUN19008
272***336 Dương Nguyên Phi HCR22 BABAWE19008
231***556 Nguyễn Thị Cẩm Loan HCR22 BABAWE19070
261***134 Nguyễn Minh Thắng HCR22 BABAWE19089
025***237 Dương Ngọc Phương Trang HCR22 BABAWE19100
079***923 Trần Phương Thảo Vy HCR22 BABAWE19115
079***312 Nguyễn Văn Khang HCR22 BAFNIU19099
026***571 Nguyễn Bùi Duy Phúc HCR22 BAFNIU19143
077***756 Lê Thị Mai Trinh HCR22 BAFNIU19192
201***275 Nguyễn Minh Hoàng HCR22 BEBEIU19010
079***240 Nguyễn Đăng Mạnh HCR22 BEBEIU19014
079***362 Võ Minh Tiến HCR22 BEBEIU19033
079***133 Hòang Anh Kiệt HCR22 BEBEIU19077
261***179 Nguyễn Hữu Thiện Mỹ HCR22 BEBEIU19083
079***988 Hồ Trúc Ngân HCR22 BEBEIU19087
201***216 Huỳnh Nhật Bảo Ngân HCR22 BEBEIU19088
206***662 Nguyễn Văn Thịnh HCR22 BAACIU19042
089***183 Hồ Minh Quang HCR23 BEBEIU19099
272***726 Lê Thị Bảo Thuy HCR23 BEBEIU19109
352***275 Nguyễn Gia Duy HCR23 BTBCIU19037
264***503 Phan Minh Trần Tuấn Kiệt HCR23 BTBCIU19047
079***677 Nguyễn Thái Huy Bảo HCR23 BTBTIU19003
079***203 Nguyễn Cẩm Uyên HCR23 BTBTIU19140
079***473 Trần Hồng Anh HCR23 BTFTIU19044
251***765 Phùng Thị Bích Hằng HCR23 BTFTIU19050
321***698 Đỗ Xuân Thái HCR23 BTFTIU19071
079***242 Lê Minh Triết HCR23 BTFTIU19082
079***445 Lê Huy Khang HCR23 CECEIU19015
079***795 Đặng Nhật Thành HCR23 CECEIU19023
025***704 Ngô Thị Quỳnh Giao HCR23 BABAAU19014
075***567 Hà Quang Thiện HCR23 BABAWE19207
077***635 Hoàng Lê Anh Dũng HCR23 BABAWE19194
079***382 Nguyễn Khánh Đăng HCR23 ITITUN19011
251***611 Lâm Thị Mỹ Ngân HCR23 BABAWE19252
312***656 Nguyễn Quốc Vinh HCR23 BABAWE19165
342***777 Ngô Lê Hải Nam HCR23 BTBTWE19010
075***070 Trần Nhật Hùng HCR23 a
079***320 Phạm Trường An HCR23 BABANS19030
079***352 Lê Duy Bảo HCR23 BABANS19032
079***266 Nguyễn Hồng Việt HCR23 BABAWE19164
281***840 Lê Quốc Huy HCR23 BABAUH19037
079***426 Lương Xuân Phúc HCR23 BABAUH19039
301***425 Nguyễn Đức Thịnh HCR23 BABAUH19046
079***463 Nguyễn Quốc Khánh HCR23 BABAWE19244
079***796 Nguyễn Hằng Bảo Hưng HCR23 b
192***121 Trần Ngọc Bảo Trâm HCR23 c
206***260 Trần Ngọc Minh Châu HCR23 BTBTUN19015
079***354 Ngô Mẫn Nghi HCR23 BABAWE19167
272***743 Nguyễn Thị Ngọc Hoa HCR23 BABAAU19012
052***147 Lương Quỳnh Thư HCR23 BABAWE19157
082***092 Nguyễn Thế Thùy Trang HCR23 BABAWE19212
079***049 Đoàn Như Ngọc HCR23 BABAWE19248
312***535 Nguyễn Nhã Khanh HCR23 BABAWE19198
079***935 Nguyễn Minh Trí HCR23 EEACIU19013
079***466 Nguyễn Đức Cảnh HCR23 EEACIU19031
272***546 Nguyễn Lưu Minh Đức HCR23 EEACIU19035
079***962 Nguyễn Thị Hương Giang HCR23 BAACIU19034
074***110 Nguyễn Minh Tuấn Kiệt HCR24 EEEEIU19030
125***061 Nguyễn Đức Nam HCR24 EEEEIU19032
079***056 Nguyễn Minh Đăng HCR24 EEEESB19001
079***176 Nguyễn Gia Huấn HCR24 ENENIU19009
079***380 Ngô Vũ Phương Anh HCR24 EVEVIU19006
079***174 Phạm Minh Duy HCR24 IEIEIU19003
251***841 Trần Kim Hương HCR24 IELSIU19027
079***926 Tô Quang Duy HCR24 IELSIU19139
077***632 Trần Đình Khang HCR24 IELSIU19172
079***023 Vũ Viết Phong HCR24 ITDSIU19048
079***470 Lê Quang Huy HCR24 ITITIU19015
079***303 Trương Nguyễn Minh Ánh HCR24 ITITIU19080
079***324 Thái Thành Công HCR24 ITITIU19090
094***003 Tăng Thành Đạt HCR24 ITITIU19096
036***897 Nguyễn Hồng Duy HCR24 ITITIU19109
079***670 Nguyễn Võ Quốc Kiệt HCR24 ITITIU19150
281***580 Nguyễn Bảo Long HCR24 ITITIU19155
321***061 Nguyễn Thành Long HCR24 ITITIU19156
079***880 Trương Hiếu Nghĩa HCR24 ITITIU19164
261***813 Đinh Duệ Nhân HCR24 ITITIU19171
215***667 Đỗ Hoàng Nhung HCR24 ITITIU19176
079***802 Trần Minh Quang HCR24 ITITIU19192
212***014 Trần Quang Tùng HCR24 ITITIU19237
079***014 Nguyễn Gia Huy HCR24 ITITWE19005
025***221 Trần Hoàng Duy HCR24 MAMAIU19005
079***178 Nguyễn Võ Duy Anh HCR24 MAMAIU19022
335***099 Lê Thị Diễm Trinh HCR24 d
331***418 Nguyễn Thị Nhã Thơ HCR24 e
215***319 Lê Hoàng Nhuận Linh HCR24 BABAWE19214
281***993 Ngô Nhật Vinh HCR24 IELSIU19321
285***663 Lê Tuấn Anh HCR24 ITITIU19075
187***279 Nguyễn Thành Đôn HCR24 ITITIU19101
187***970 Phan Thị Ngọc Ánh HCR24 IELSIU19112
077***007 Nguyễn Quang Quốc Thành HCR24 IELSIU19267
187***253 Trần Khánh Thư HCR24 BAFNIU19173
072***838 Lý Anh Thư HCR24 BABAWE19229
079***177 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc HCR24 BAACIU19040
272***637 Lê Doãn Quang Trung HCR24 BABAUH19069
272***870 Hoàng Minh Tuyết HCR24 BABAUH19070
272***788 Hà Ngọc Hoan HCR24 MAMAIU19044
036***948 Hoàng Thị Kiều Vân IU01 BABAIU19114
301***803 Võ Thanh Phong IU01 IEIEIU19011
080***159 Chu Bảo Khuê IU01 BTFTIU19089
281***140 Trần Thanh Hoàng IU01 BTFTIU19006
206***668 Trần Thị Như Ý IU01 BABAIU19118
206***808 Trần Vũ Quỳnh Thi IU01 BTBCIU19016
201***813 Nguyễn Phan Quốc Minh IU01 BABAIU19060
342***937 Lâm Bùi Anh Tuấn IU01 BABAIU19111
072***760 Nguyễn Dương Hồng Loan IU01 BTBTIU19021
092***830 Lê Nguyễn Khánh Ngọc IU01 BABAIU19065
079***889 Nguyễn Xuân Lan Nhi IU01 BABAIU19274
321***408 Phùng Ngọc Lan Vy IU01 BABAIU19116
321***843 Lê Ngọc Thảo Uyên IU01 BABAWE19108
281***873 Vương Gia Tuấn IU01 BABAIU19112
312***901 Nguyễn Phạm Hoài Nam IU01 BEBEIU19084
321***704 Nguyễn Quỳnh Anh IU01 BABAIU19009
312***243 Nguyễn Thanh Ngân IU01 BEBEIU19019
381***523 Tô Ngọc Mai IU01 BTBTIU19081
079***812 Đặng Nguyễn Đan Thùy IU01 ENENIU19024
048***007 Hồ Trúc Ngân IU01 IELSIU19047
352***618 Trần Phan Nhật Khuê IU01 IELSIU19033
215***605 Nguyễn Ngọc Hân IU01 IELSIU19018
352***706 Thái Mai Ninh IU01 IELSIU19057
215***486 Nguyễn Thái Vân Giang IU01 BABAIU19173
285***719 Thái Trà Mi IU01 BABAIU19058
312***466 Phạm Ngọc Mai Trâm IU01 BTFTIU19021
352***797 Dương Trần Hoàng Trinh IU01 BAFNIU19037
215***629 Đỗ Hà Bảo Hân IU01 BABAIU19028
206***015 Vũ Thị Ngọc Nhi IU01 IELSIU19055
312***353 Trương Hải My IU01 IELSIU19046
079***419 Nguyễn Hà Minh Thi IU01 IELSIU19070
321***348 Đinh Huỳnh Anh IU01 BTFTIU19001
272***758 Huỳnh Thị Bảo Thy IU01 BTBTUN19008
201***066 Lương Kiều Duyên IU01 BABAIU19023
052***042 Nguyễn Nhật Duy IU01 IELSIU19015
079***062 Trần Nhật Phương Vy IU01 BTBCIU19024
312***150 Nguyễn Diệu Thy Trúc IU01 IELSIU19084
092***509 Lê Quang IU01 BTBTWE19003
301***005 Lê Võ Gia Nghi IU01 ENENIU19015
352***640 Lư Hồ Kim Yến IU01 IELSIU19098
352***044 Hoàng Hải Yến IU01 IELSIU19096
312***871 Phan Tuệ Như IU01 IELSIU19056
331***395 Lê Kiều Quế Minh IU01 BTBTIU19086
251***540 Huỳnh Bảo Phương IU02 BTBCIU19060
312***017 Nguyễn Hà Minh Trí IU02 ITITIU19057
273***438 Nguyễn Thị Khánh Nguyên IU02 BABAIU19260
079***842 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc IU02 BABAIU19067
231***898 Nguyễn Lâm Thanh Huyền IU02 BABAIU19035
331***969 Cao Huỳnh Minh An IU02 BABAWE19020
342***258 Thái Thị Mỹ Hạnh IU02 BABAWE19215
331***888 Phạm Ngọc Giàu IU02 BABAIU19027
301***863 Phạm Thảo Duyên IU02 IELSIU19016
215***390 Diệp Trần Thảo Vy IU02 IELSIU19095
352***618 Nguyễn Vũ Vân Anh IU02 BABAIU19006
352***977 Nguyễn Sỹ Nhật Quỳnh IU02 BABAIU19303
066***077 Lê Nguyễn Quỳnh Anh IU02 BABAWE19026
079***130 Nguyễn Ngọc Hoàng My IU02 BEBEIU19017
079***586 Nguyễn Diệp Minh Anh IU02 BABAWE19138
042***031 Trần Thị Hồng Nhung IU02 BTBTIU19030
092***225 Nguyễn Phương Uyên IU02 BAACIU19007
072***195 Phan Chí Thành IU02 BABAIU19093
077***630 Phạm Đặng Quang Vinh IU02 BABANS19023
212***921 Tạ Ngọc Bích Loan  IU02 BAFNIU19107
080***269 Nguyễn Thị Minh Thư IU02 MAMAIU19014
225***802 Thái Lê Mỹ Uyên IU02 IELSIU19091
281***173 Tạ Thị Anh Thư IU02 BABAIU19097
072***433 Tăng Hoa Thiên IU02 BABAIU19326
281***668 Nguyễn Thị Châu Anh IU02 BABAIU19125
079***395 Lê Phạm Hoài Thương IU02 MAMAIU19015
079***588 Trương Công Trung IU02 ITITIU19059
079***314 Nguyễn Trần Hoàng Huy IU02 CECEIU19011
026***537 Trần Quang Bảo IU02 CECEIU19006
197***699 Nguyễn Nhật Minh IU02 BABAIU19059
312***978 Lê Võ Minh Huy IU02 BTFTIU19007
321***547 Lê Phước Lộc IU02 BABAIU19045
285***397 Nguyễn Thị Tường Vi IU02 IELSIU19093
082***119 Phạm Vũ Thiên Ngân IU02 BABAIU19062
077***624 Phạm Nguyễn Phương Anh IU02 BABAIU19010
092***006 Nguyễn Trương Phi Giao IU02 BABAWE19003
301***188 Nguyễn Thị Thanh Hằng IU02 BABAIU19030
312***443 Ngô Minh Tuyết Ngọc  IU02 BABAIU19066
312***800 Nguyễn Thị Yến Nhi IU02 BEBEIU19021
092***384 Võ Lâm Hoài Trung IU02 BTCEIU19009
352***945 Châu Dương Tiến Khoa IU02 BABAIU19042
026***877 Nguyễn Hoàng Anh Thư IU02 BTBTUN19006
079***724 Lê Thị Hoài Thương  IU03 BTBCIU19066
281***907 Phan Thanh Trung IU03 BABAIU19108
079***877 Nguyễn Duy Minh Thông IU03 ITDSIU19017
281***721 Nguyễn Bảo Trâm IU03 BABAIU19340
281***889 Mạc Phương Dung IU03 BABAIU19159
281***792 Nguyễn Thị Hiền Trang IU03 BAFNIU19184
312***836 Nguyễn Hoàng Linh IU03 ENENIU19012
301***298 Võ Nguyễn Hoài An IU03 BABAIU19004
352***782 Nguyễn Phước Vĩnh Khang IU03 ITITIU19017
079***735 Nguyễn Ngọc Trâm Anh  IU03 BEBEIU19041
079***787 Mai Gia Huy IU03 EEEEIU19004
079***320 Nguyễn Thị Thu Thuỷ IU03 BABAWE19231
272***869 Tuốt Gia Hoàng IU03 ITITIU19013
272***216 Lại Gia Bảo IU03 ITITIU19005
272***677 Nguyễn Phạm Gia Huy IU03 ITITIU19016
272***494 Phạm Cao Sơn IU03 ENENIU19095
272***642 Nguyễn Thị Vân Anh IU03 BEBEIU19002
075***531 Phan Thị Hoàng Minh IU03 BTFTIU19012
245***177 Tô Phương Uyên IU03 ENENIU19027
301***297 Phan Thị Thanh Tuyền IU03 BAACIU19030
281***794 Chiêm Giai Khánh IU03 BABAWE19058
281***389 Trương Thanh Hoa IU03 BAFNIU19012
281***400 Nguyễn Thạch Thảo IU03 BABAWE19093
281***269 Thân Ngọc Khánh IU03 BABAIU19040
201***110 Lê Quốc Việt Phương IU03 IELSIU19246
079***264 Nguyễn Phạm Mai Trâm IU03 BABAWE19015
272***116 Phạm Minh Hiếu IU03 ITITIU19118
197***545 Phan Nhật Tân IU03 ITITIU19050
225***936 Trần Hoàng Thanh Trúc IU03 BABAIU19107
272***841 Đoàn Lưu Kim Ngân IU03 IELSIU19211
272***967 Phạm Đoàn Hải Vân IU03 ENENIU19028
281***559 Nguyễn Quang Trường IU03 BTFTIU19023
225***526 Nguyễn Gia Phúc IU03 ITITIU19041
272***132 Vũ Hoàng Trinh IU03 IEIEIU19074
212***583 Đặng Thị Thu Duyên IU03 BEBEIU19060
225***386 Nguyễn Hữu Hoàng IU03 ITITIU19014
212***008 Phan Thanh Nhàn  IU03 BEBEIU19020
321***134 Nguyễn Nhất Duy IU03 BABAWE19039
092***940 Lê Nguyễn Bảo Ngọc IU03 BABANS19015
281***143 Ninh Quang Tuyển IU03 IEIEIU19026
044***053 Lê Diệu Linh IU03 EEACIU19007
035***638 Nguyễn Thị Hồng Thắm IU03 IELSIU19067
079***310 Võ Xuân Thành IU03 IEIEIU19017
215***153 Nguyễn Hoài An IU04 IEIEIU19001
079***187 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi IU04 BABAUH19015
079***091 Phạm Mạnh Nhân IU04 BABAUH19014
212***492 Trần Nguyễn Nhật Quyên IU04 BABAIU19300
206***075 Trịnh Như Quỳnh  IU04 IELSIU19249
272***197 Nguyễn Hải Nam IU04 IEIEIU19008
281***253 Đặng Thị Mỹ Chi IU04 BABAIU19143
201***428 Dương Vân San IU04 IELSIU19253
079***168 Nguyễn Thị Thu Nguyệt IU04 IEIEIU19009
046***060 Phạm Hữu Duy Khánh  IU04 ITITIU19019
072***234 Nguyễn Hoàng Giza Quốc IU04 BABAUH19018
331***635 Võ Hồng Thy IU04 BABAIU19100
206***784 Dương Tấn Lộc  IU04 IELSIU19195
251***103 Nguyễn Thị Hoài Liên IU04 IELSIU19038
231***976 Nguyễn Thị Hải Yến IU04 BABAWE19122
312***875 Nguyễn Hoàng Tú Nhi IU04 IELSIU19228
281***686 Đào Minh Hậu  IU04 IEIEIU19049
371***564 Lê Văn Quang IU04 ITITIU19195
272***223 Nguyễn Thị Như Quỳnh IU04 IELSIU19252
273***791 Trịnh Ngọc Nhân IU04 BABANS19016
352***782 Lê Minh Tuyền  IU04 BTFTIU19027
212***150 Đỗ Lê Đăng Khoa IU04 BAFNIU19101
285***689 Nguyễn Duy Quân IU04 CECEIU19003
312***736 Phạm Thị Bích Truyền IU04 BABAWE19104
272***353 Huỳnh Quốc Bảo IU04 ITITIU19082
079***069 Nguyễn Bảo Ngọc IU04 BAFNIU19020
272***876 Đỗ Ngọc Mai Thy IU04 BAFNIU19179
281***035 Trần Ngọc Khánh  IU04 BTBTIU19070
025***569 Nguyễn Trang Bảo Hân IU04 BTBCIU19070
241***287 Hứa Bảo Trân IU04 BABAIU19103
025***323 Phạm Lê Bảo Trân  IU04 BABAAU19009
072***355 Lý Minh Trung IU04 ITDSIU19023
281***026 Trần Nguyên Ninh IU04 IELSIU19058
206***931 Huỳnh Thanh Bảo Ngọc IU04 IELSIU19052
079***731 NGUYỄN PHƯỚC DUY IU04 EEACIU19038
241***041 Nguyễn Hải Triều IU04 IELSIU19293
079***553 Vũ Phương Quỳnh IU04 BEBEIU19024
225***712 Nguyễn Thị Thanh Quyên IU04 IELSIU19065
321***999 Nguyễn Bảo Phúc IU04 BABAIU19074
083***023 Đinh Hải Duy IU04 BABAIU19168
225***992 Nguyen Phan Khanh Linh IU04 MAMAIU19010
225***197 Nguyễn Thị Ngọc Sâm IU04 BABAIU19086
026***996 Đoàn Quốc Tiến IU05 BABAWE19097
079***454 Huỳnh Thiệu Anh IU05 BTBCIU19001
079***128 Nguyễn Gia Khánh IU05 BTBCIU19008
079***324 Phạm Hoàng Minh IU05 ITITIU19031
225***379 Chu Hà My IU05 IELSIU19203
272***502 Trần Thị Minh Thùy IU05 BAFNIU19176
272***045 Phạm Nguyễn Bảo Nhi IU05 BABAUH19016
272***285 Trương Thiên Trang IU05 IELSIU19288
272***691 Lê Đào Thái Uyên IU05 BABAWE19110
079***864 Vàng Hoàng Hân IU05 BABAIU19182
272***254 Nguyễn Đức Trí IU05 ITITIU19223
281***474 Phạm Quế Anh IU05 BABAIU19011
341***336 Nguyễn Thái Thanh  IU05 BABAIU19090
341***358 Nguyễn Thị Ánh Hồng IU05 BTBTIU19015
342***570 Nguyễn Xuân Hào IU05 EEACIU19005
312***159 Võ Hoàng Huân IU05 IELSIU19161
206***278 Đoàn Lê Ngọc Trâm IU05 IELSIU19286
272***779 Trần Quốc Huy IU05 BTCEIU19016
206***354 Lý Thục Vân IU05 IELSIU19306
321***146 Ngô Minh Phương IU05 ENENIU19020
092***876 Bùi Nguyễn Linh Chi IU05 ENENIU19004
321***068 Nguyễn Xuân Trường IU05 BABAWE19103
037***221 Bùi Bảo Ngọc IU05 BTBTIU19092
092***212 Trần Hoàng Ánh Tú IU05 BABAWE19105
072***436 Thái Thị Ái Vy IU05 BTBTWE19009
281***494 Phùng Thanh Ngân IU05 IELSIU19049
281***885 LIÊU HUỲNH NGỌC ANH IU05 BABANS19031
079***370 Vũ Thị Phương Thảo IU05 IEIEIU19020
312***012 Trần Nguyễn Thuỳ Vân IU05 BABANS19052
225***771 Nguyễn Trần Thuỷ Tiên IU05 BABAIU19339
206***902 Nguyễn Bùi Hoàng Ngân IU05 BABAIU19243
281***256 Lê Yến Nhi IU05 BABAIU19071
281***368 Du Đỗ Lan Chi IU05 EEACIU19002
079***025 Trịnh Ngọc Bá Nguyên IU05 EEEEIU19016
281***640 Nguyễn Trọng Anh Tài IU05 BABAIU19088
072***068 Nguyễn Minh Trí IU05 ITITIU19058
075***176 Nguyễn Tô Hạ Chi IU05 BAFNIU19065
272***564 Nguyễn Hải Phong IU05 IELSIU19236
251***020 Phan Hoàng Trung Kiên IU05 IELSIU19035
026***125 Nguyễn Trường Xuân Thịnh  IU05 IELSIU19273
281***639 Đỗ Ngọc Hương IU05 BABAIU19200
206***076 Nguyễn Anh Thi IU05 IELSIU19270
281***460 Phạm Ngọc Y Sa IU05 BABAIU19085
206***204 Lưu Phương Thúy IU06 BTBTIU19124
321***204 Phan Minh Kiệt IU06 EEEEIU19009
272***949 Phan Tấn Đạt IU06 IELSIU19011
077***399 Đặng Thị Tú Mỹ IU06 BABAIU19241
215***488 Liễu Phước Long IU06 BTFTIU19011
281***435 Võ Khải Điền IU06 BABAIU19020
241***485 Huỳnh Lan Khánh IU06 IELSIU19174
281***204 Hoàng Tuấn Kiệt IU06 ITITIU19065
272***559 Phạm Ngọc Thùy Trang IU06 BABAIU19106
321***066 Nguyễn Hồ Thanh Thảo IU06 BABAWE19156
272***442 Phùng Thị Ngọc Anh IU06 BTBCIU19032
225***000 Nguyễn Phương Mai IU06 BABAIU19057
321***832 Nguyễn Ngọc Gia Bảo IU06 BAFNIU19004
272***108 Nguyễn Anh Thu Thảo IU06 IEIEIU19018
221***959 Trần Thị Hoàng Mai IU06 BAFNIU19110
321***070 Nguyễn Thúy An IU06 BABANS19001
079***340 Lê Việt Phương IU06 IELSIU19244
281***835 Lê Nhựt Minh IU06 CECEIU19019
215***068 Nguyễn Thành Phú IU06 BTBTIU19033
215***231 Đặng Trần Ngọc Chung IU06 BTFTIU19002
281***426 Lê Nhật Huyền IU06 BABAWE19053
079***104 Tô Phương Uyên IU06 BTFTIU19028
077***182 Nguyễn Quỳnh Như IU06 BTFTIU19066
281***378 Trần Dương Minh Thư  IU06 BTFTIU19018
281***334 Hoàng Mạnh Hùng IU06 BABAIU19032
272***065 Nguyễn Hoàng Phương Anh IU06 ENENIU19038
272***479 Nguyễn Thành Công IU06 IEIEIU19044
038***165 Lưu Đặng Kim Cúc IU06 ENENIU19042
206***083 Nguyễn Thanh Tuệ Tâm IU06 IELSIU19258
206***057 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi IU06 BAFNIU19134
301***247 Trần Nguyễn Thanh Ngân IU06 IELSIU19050
079***088 Nguyễn Phương Tú IU06 BABAIU19357
281***605 Hồng Phương Nguyệt Anh IU06 ENENIU19035
285***561 Mai Nguyễn Thanh Thanh IU06 ENENIU19100
079***275 Đoàn Bảo Trân IU06 ENENIU19110
026***115 Hồng Thị Thanh Huyền IU06 BTBTIU19067
079***018 Nguyễn Ngọc Trúc Chi IU06 BABAWE19033
079***990 Bùi Mỹ Kiều IU06 ENENIU19063
072***474 Nguyễn Anh Thư IU06 ENENIU19103
281***355 Nguyễn Thuỳ Cát Dung IU06 BTBCIU19003
281***313 Trần Bạch Hải Yến IU06 BABANS19025
072***303 Đỗ Mai Thi IU06 BAACIU19006
321***781 Lê Thái Duy IU07 ITITIU19110
312***411 Đinh Thị Trúc Quỳnh IU07 BEBEIU19103
285***696 Phan Thị Quỳnh Anh  IU07 BABAIU19132
077***013 Huỳnh Minh Thy IU07 BABAUH19060
272***114 Nguyễn Anh Thư IU07 ENENIU19105
272***140 Bùi Minh Quốc Khánh IU07 BABAIU19213
079***870 Nguyễn Hoàng Quế Anh IU07 ENENIU19032
301***778 Dương Ngọc Thảo Vy IU07 BTFTIU19085
301***110 Văn Hoàng Quế Anh IU07 ITITIU19003
197***382 Võ Hà Nhi IU07 BABAIU19072
251***508 Hồ Nguyễn Thục Quyên IU07 BABAWE19086
079***242 Lê Thị Xuân Yến IU07 IELSIU19320
281***815 Lê Quang Anh IU07 ITITIU19077
301***621 Nguyễn Thị Bảo Ngọc IU07 ENENIU19017
251***967 Huỳnh Mai Anh IU07 BABAIU19008
251***951 Phạm Đinh Hoàng Việt IU07 ITITIU19064
225***681 Phan Thị Phương Nhung IU07 BABAIU19283
215***705 Trần Lê Phương Linh IU07 EEEEIU19012
221***078 Ngô Đan Chi IU07 IELSIU19008
044***311 Phan Nguyễn Ngọc IU07 ITITSB19005
301***014 Phan Mai Hồng Hạnh IU07 BABAIU19187
281***887 Nguyễn Huỳnh Phương Thảo IU07 IELSIU19268
241***338 Nguyễn Ngọc Huyền IU07 BEBEIU19070
264***374 Nguyễn Lê Phương Nguyên IU07 BABAWE19253
034***407 Bùi Thuỳ Dung IU07 BTBTIU19059
052***121 Hồ Thanh Tuyền IU07 BTBTIU19138
272***213 Lê Nguyễn Thanh Diệp IU07 IELSIU19127
079***574 Trần Ngọc Hải Đăng IU07 BABAIU19147
079***824 Hoàng Tuấn Kiệt IU07 ITITWE19002
272***930 Nguyen Anh Khoi IU07 MAMAIU19009
038***400 Nguyễn Thị Lan Anh  IU07 BTFTIU19041
281***677 Phạm Xuân Tiến IU07 BTCEIU19008
215***302 Nguyễn Trung Tính IU07 EEEEIU19035
046***083 Trương Minh Trí IU07 BABAWE19101
079***782 Trần Ngọc Tố Vy IU07 IEIEIU19078
079***785 Trần Vũ Trúc Ly IU07 BABAIU19052
301***913 Lê Minh Khôi IU07 BTCEIU19002
079***789 Dương Hoàng Ngọc IU07 BABAIU19253
321***341 Nguyễn Vân Khánh IU07 BABAWE19060
321***299 Huỳnh Nguyễn Thảo Nhi IU07 BABAIU19070
281***134 Lê Vũ Thùy Trang IU07 BTBCIU19021
079***215 Thiều Quang Đông IU07 BABAIU19156
215***584 Nguyễn Ngọc Huyền IU08 BTBCIU19007
272***256 Hồ Trúc Phương Linh IU08 BABAUH19064
272***002 Trần Lê Thuỳ Dương IU08 BABAWE19251
272***205 Nguyễn Quốc Bảo IU08 ITITIU19081
251***178 Lê Thị Hương Giang IU08 BABAIU19175
251***288 Nguyễn Minh Thùy IU08 BABAWE19014
245***777 Nguyễn Thị Kim Ngân IU08 ENENIU19070
079***240 Nguyễn Thị Anh Thư IU08 IEIEIU19070
036***827 Đoàn Thị Vân Hà IU08 BAACIU19013
281***901 Trịnh Thảo Linh IU08 BTBTUN19003
272***851 Trần Hoàng Quốc Vũ IU08 EEACIU19014
251***439 Đào Yến Nhi  IU08 BTBCIU19010
301***602 Phan Kim Ngân IU08 BABAIU19064
285***739 Nguyễn Quỳnh Trang IU08 IEIEIU19071
301***300 Trần Bảo Ngọc IU08 BAACIU19004
301***874 Lê Ngọc Khánh Vy IU08 BTBTIU19148
079***399 Phạm Thanh Hà Minh IU08 BABAIU19234
261***882 Nguyễn Gia Huy IU08 BAFNIU19094
251***936 Lục Thị Vân Minh IU08 IELSIU19044
301***460 Nguyễn Lê Chí Tâm IU08 ITITIU19048
079***139 Chu Bảo Trâm IU08 BABAWE19128
281***998 Nguyễn Đình Hải IU08 IEIEIU19004
077***671 Phạm Châu Thuý Kiều IU08 BABAWE19066
272***685 Đỗ Thúy Quỳnh IU08 BTBTIU19034
272***619 Trương Hoàng Kim IU08 BTBTIU19019
272***101 Đỗ Minh Anh IU08 BAFNIU19002
272***757 Ngô Phương Mai IU08 BABAIU19056
079***764 Nguyễn Tuyết Vy IU08 BABAWE19120
079***087 Phạm Bảo Trân IU08 BTBTIU19130
321***989 Lê Phúc Nhân IU08 BTBTIU19025
312***655 Nguyễn Thị Băng Tuyền IU08 BTBTIU19139
281***328 Phạm Minh Trang Chi IU08 BAFNIU19064
312***151 Huỳnh Ca Thy IU08 BTBCIU19019
261***076 Lê Thị Như Hà IU08 IELSIU19145
281***377 Nguyễn Đoàn Minh Hưng IU08 BABAIU19033
281***144 Hoàng Minh Long IU08 BABAIU19050
031***649 Nguyễn Hương Giang IU08 ENENIU19048
301***454 Đặng Quốc Huy IU08 BEBEIU19011
079***634 Cao Thái Minh Quang IU08 BEBEIU19023
026***065 Trương Nguyễn Thiên Quang IU08 IELSIU19063
285***904 Nguyễn Song Huy IU08 ITITIU19134
231***911 Hồ Thị Thu Hòa IU08 ITITIU19120
187***773 Nguyễn Ngọc Trường IU09 IELSIU19086
301***445 Hồ Ngọc Mai Trâm IU09 BABAIU19341
301***782 Lê Thị Huỳnh Giao IU09 ITITIU19012
092***821 Hà Tiến Đạt IU09 ITITIU19095
381***069 Nguyễn Ngọc Gia Bảo IU09 BTBTIU19004
272***707 Võ Huỳnh Huy Thịnh IU09 ITITIU19055
285***062 Ngô Phạm Quang Linh  IU09 EEEEIU19010
231***133 Nguyễn Vỹ Bình Nguyên IU09 ITITIU19038
077***948 Bùi Trần Thảo Vy IU09 BABAWE19221
215***969 Nguyễn Kiều Chi IU09 BABAIU19017
079***028 Nguyễn Lê Chí Quân IU09 EEACIU19010
301***076 Trần Thị Kim Chi IU09 IELSIU19117
206***703 Huỳnh Thị Khánh Ly IU09 BTBCIU19009
272***833 Phan Đình Loan Thy IU09 IELSIU19281
215***425 Hứa Nữ Kim Duyên IU09 BAFNIU19074
225***122 Nguyễn Đặng Tú Oanh IU09 BABAWE19081
272***551 Châu Nguyễn Hoàng Khang IU09 BABAWE19055
075***081 Hoàng Vi Phương Uyên IU09 BABANS19022
272***931 Đoàn Đại Thiên IU09 BTBTIU19037
272***515 Nguyễn Phương Nguyên IU09 IELSIU19219
026***028 Huỳnh Trí Đức IU09 BTBTWE19001
079***561 Tô Nguyễn Hoàng Thơ IU09 BTBTIU19038
281***145 Phạm Anh Thư IU09 BABAIU19330
077***375 Đoàn Minh Thùy IU09 BTBTIU19126
281***427 Phạm Ngọc Bảo Thy IU09 BABAIU19101
077***458 Nguyễn Văn Đạt IU09 ITITIU19100
281***282 Nguyễn Lâm Tấn IU09 IELSIU19260
272***815 Nguyễn Phú Thịnh IU09 ITITUN19009
272***768 Vũ Hoàng Long IU09 BABAUH19009
272***446 Vũ Thị Thanh Hương IU09 BABANS19055
301***792 Lương Quốc Thùy Dương IU09 ENENIU19047
077***521 Nguyễn Hồng Phương Uyên IU09 BABAIU19370
331***417 Trần Thuỵ Linh Trân IU09 ENENIU19112
206***045 Nguyễn Khương Giang IU09 BABAIU19026
272***388 Vũ Thúy Cầm IU09 BABAIU19140
079***889 Trương bảo châu IU09 BABAIU19016
077***460 Trần Hoàng Vân Anh IU09 IELSIU19111
077***133 Đặng Thị Phương Thảo IU09 BABAWE19187
231***779 Đào Lê Kim Thuỳ IU09 BABAIU19099
301***592 Lâm Thị Thanh Trà IU09 EVEVIU19005
191***615 Trần Lê Nhật Quang IU09 BEBEIU19101
312***116 Nguyễn Kiều Anh  IU09 BABAIU19133
026***991 Lê Minh Bảo Thành IU10 BEBEIU19027
312***164 HUỲNH NGUYỄN PHƯƠNG THANH IU10 BABAWE19090
079***301 Ngô Nguyễn Ngọc Nhi  IU10 BTFTIU19065
077***929 Thân Vũ Quỳnh Hương IU10 BAFNIU19091
079***072 Lê Đức Hiếu IU10 IELSIU19020
281***294 Trần Huỳnh Diễm Phương IU10 IELSIU19061
079***543 Đỗ Phạm Minh Thư IU10 BABAAU19006
215***237 Nguyễn Việt Bảo Ngân IU10 IELSIU19210
079***932 Đào Vân An  IU10 BABAWE19137
241***775 Nguyễn Quốc Khởi IU10 ITDSIU19042
191***705 Phan Thọ Quí IU10 BABAIU19080
191***930 Huỳnh Nguyễn Khánh Quỳnh IU10 ENENIU19088
281***601 Nguyễn Lê Ngân IU10 BTFTIU19060
321***560 Nguyễn Phương Anh IU10 BABAWE19116
215***360 Trần Lê Phú IU10 IELSIU19237
212***821 Đỗ Thị Thanh Thảo IU10 BABAIU19094
301***808 Trần Chấn Hưng IU10 BTFTIU19052
001***847 Lê Thị Thu Trà IU10 ITDSIU19058
079***171 Nguyễn Lê Thanh Nhã  IU10 BTFTIU19062
072***880 Lê Nguyễn Lan Anh IU10 BABAWE19025
272***357 Lương Tâm Như IU10 BTBTIU19098
079***088 Bùi Ngọc Phương Trinh IU10 IELSIU19082
079***713 Nguyễn Ngọc Anh IU10 BABAWE19030
281***824 Trần Ngô Ngọc Trân Trân IU10 BABAWE19099
034***473 Nguyễn Thị Thùy Trang IU10 BTBCIU19068
044***328 Nguyễn Hoàng Ngọc Hoài IU10 IELSIU19158
194***942 Đinh Quốc Thái IU10 m
225***465 Lê Văn Doanh IU10 IEIEIU19045
072***984 Lê Thị Nhật Linh IU10 BAACIU19003
212***242 Nguyễn Kim Nguyệt IU10 BABAIU19263
371***049 Lại Nhật Nam IU10 IELSIU19204
194***922 Hồ Nguyệt Ánh IU10 BABAIU19012
301***109 Huỳnh Hoài An IU10 BABAIU19001
301***000 Võ Ngọc Gia Bảo IU10 BTBTIU19006
197***193 Ngô Thị Tâm Phúc IU10 BABAIU19075
272***117 Dương Lê Thanh Thương IU10 BEBEIU19031
079***919 Vũ Quốc Bảo IU10 EEACIU19029
212***537 Trần Vương Triều IU10 BABAIU19344
281***907 Phạm Hoàng Phương Nguyên IU10 BTCEIU19022
079***214 Trần Gia Như IU10 BABAIU19279
212***757 Nguyễn Thanh Phương IU10 BABAWE19181
321***115 Phạm Kim Hiếu IU10 BABAIU19031
301***520 Ngô Phạm Tuyết Hương IU10 ENENIU19010
215***144 Đỗ Minh Hiếu IU11 IELSIU19152
206***097 Nguyễn Vũ Long IU11 EEEEIU19013
251***564 Đặng Lê Tố Uyên IU11 IEIEIU19027
231***659 Ngô Thị Khánh Uyên IU11 IELSIU19090
074***074 Trần Võ Hương Nhu IU11 BABAWE19204
092***390 Trần Đoàn Quốc Đạt IU11 ITITUN19010
272***769 Nguyễn Nhật Minh Thy IU11 IELSIU19282
371***143 Trần Trung Kiên IU11 BEBEIU19075
272***408 Lê Ngọc Uyên Uyên IU11 BABAUH19025
072***012 Trần Tấn Tài IU11 ITITIU19047
272***627 Lê Ngọc Bích IU11 BAFNIU19062
079***816 Nguyễn Long Hoàng Duy IU11 BTFTIU19003
077***210 Kiều Vũ Kiều Anh  IU11 BAFNIU19054
215***013 Phan Huy Ngọc Diễm IU11 IELSIU19126
215***987 Trần Quang Duy IU11 EEACIU19004
079***798 Phạm Lê Minh Anh IU11 BAACIU19009
281***934 Nguyễn Đinh Huy IU11 IELSIU19168
331***062 Nguyễn Ngọc Xuân Phương IU11 IELSIU19243
312***102 Nguyễn Huỳnh Phương Anh IU11 BEBEIU19001
225***010 Lê Nguyên Thanh Phương IU11 BABAIU19078
281***673 Nguyễn Ngọc Mai Trân IU11 BABAIU19105
312***032 Nguyễn Minh Nhựt IU11 BAFNIU19027
079***121 Trần Xuân Nhi IU11 BTFTIU19014
079***972 Trần Hoàng Long IU11 ITITSB19004
352***093 Đinh Trần  Thảo Nhi IU11 BAFNIU19135
272***746 Lê Hoàng Trung Hiếu IU11 BABAWE19047
281***615 Trần Thị Kim Khánh  IU11 BTFTIU19009
301***874 Đặng Thoại Quỳnh Mai IU11 IELSIU19199
281***626 Thái Huỳnh Nhật Huy IU11 BABAIU19204
241***244 Nông Việt Hùng IU11 BABAWE19197
191***500 Nguyễn Quốc Dũng IU11 BAFNIU19071
285***456 Vũ Thị Ngọc Huyền IU11 BABAIU19036
273***769 Trần Thị Cẩm Tú IU11 BABAIU19359
092***391 Bùi Sơn Quỳnh IU11 BEBEIU19025
231***939 Đoàn Lê Thảo Vy IU11 IEIEIU19077
079***107 Phạm Gia Hưng IU11 BTCEIU19015
272***386 Nhuyễn Hoàng Phúc IU11 IELSIU19238
272***421 Lê Thị Hồng Hạnh IU11 BABAWE19046
321***577 Trà Văn Thanh Bảo IU11 EEACIU19030
079***795 Đỗ Phương Duyên IU11 BABAUH19002
352***001 Võ Vương Nhật Tân IU11 ITITIU19205
092***749 Lưu Bảo Khánh IU11 SESEIU19004
046***020 Nguyễn Trần Thanh Trang IU11 BABAWE19261
079***064 Lê Trọng Huy IU12 BABAWE19052
072***576 Trương Duy Khang IU12 ITITIU19137
215***922 Đoàn Lê Thu Uyên IU12 BABAWE19109
079***469 Phan Huỳnh Thuý Vi IU12 BABAWE19163
187***238 Lê Phương Linh IU12 BAFNIU19105
281***073 Hoàng Thị Trà Mu IU12 BABAWE19180
272***846 Nguyễn Thị Thùy Vân IU12 BABAIU19376
272***165 Phạm Thị Thúy Nga IU12 BABAUH19062
079***447 Trịnh Hồng Đức IU12 BABAWE19036
034***612 Nguyễn Thị Phương Thanh IU12 BABAWE19217
225***619 Trần Thị Thu Hương IU12 ENENIU19053
301***290 Nguyễn Thế Vĩ IU12 BAFNIU19204
034***958 Phạm Thảo Anh IU12 BAFNIU19060
231***984 Vũ Thị Hải Yến IU12 BEBEIU19127
281***234 Thiều Thị Hạ Vy IU12 BABAIU19117
221***769 Hoàng Thuỵ Khanh IU12 BAFNIU19014
215***085 Đặng Quốc Tây IU12 BABAWE19184
272***367 Nguyễn Hoàng Phương Nghi IU12 BABAWE19234
272***215 Nguyễn Vũ Hoàng Như IU12 IELSIU19233
301***842 Nguyễn Hoàng Linh IU12 ITITIU19023
281***633 Ngô Dạ Thảo Anh IU12 ENENIU19002
272***748 Nguyễn Thị Thu Ngân IU12 EVEVIU19001
077***712 Đới Thanh Thủy IU12 BTFTIU19080
272***576 Nguyễn Thùy Giang IU12 IELSIU19143
077***606 Nguyễn Tấn Sang IU12 BAFNIU19158
272***130 Trương Thái Lê Thanh IU12 BABAWE19091
352***783 Hồ Lê Hoàng Hưng IU12 BEBEIU19066
197***238 Nguyễn Thị Kim Chi IU12 BABAUN19002
079***192 Võ Trần Khánh Linh IU12 IELSIU19039
385***095 Nguyễn Hữu Duy IU12 BAACIU19010
251***726 Trần Thị Thảo Dung IU12 BEBEIU19054
212***142 Phạm Hoàng Minh Tùng IU12 IELSIU19300
272***596 Nguyễn Ngọc Thảo My IU12 ENENIU19014
079***605 Đỗ Đông Quân IU12 ITITIU19043
206***090 Võ Thị Hoàng Ny IU12 BTBTIU19031
272***767 Lê Vũ Minh Khoa IU12 BABANS19009
272***082 Bành Yến Hoa IU12 BABAIU19190
077***074 Nhữ Thu Hà IU12 BAFNIU19010
079***357 Trần Lục Khánh Linh IU12 BABAIU19228
273***666 Nguyễn Vân Linh IU12 BAFNIU19017
281***452 Trần Văn Tiến IU12 ITITIU19218
352***741 Đàm Vĩnh Hào IU12 EEEEIU19003
342***405 Nguyễn Trương Anh Thư IU12 ENENIU19107
046***165 Nguyễn Phương Nhi IU13 BTBTIU19097
197***603 Nguyễn Văn Thế Hoàng IU13 ENENIU19051
272***019 Trịnh Hoàng Khánh Nhã IU13 ENENIU19077
272***135 Huỳnh Doãn Đạt IU13 IELSIU19122
281***339 Huỳnh Ngọc Uyên Phương IU13 BABANS19057
191***399 Ngô Thị Diệu Huyền IU13 BABAIU19209
001***560 Nguyễn Hoàng Dũng IU13 ENENIU19006
184***871 Nguyễn Sỹ Phi IU13 ITITIU19178
212***287 Nguyễn Ngọc Phương Trinh IU13 BABAIU19346
272***911 Phạm Đông Đức IU13 BTBTIU19009
215***886 Nguyễn Nhật Kha IU13 BEBEIU19071
215***519 Huỳnh Ngọc Phú IU13 BEBEIU19096
079***281 Nguyễn Chí Khang IU13 EEEEIU19006
079***210 Nguyễn Thị Bích Nga IU13 EEEEIU19015
272***030 Nguyễn Thị Ngọc Linh IU13 IELSIU19193
281***878 Nguyễn Bảo Minh Thư IU13 BABANS19051
281***163 Lê Thị Lan Trinh  IU13 BTBTIU19133
079***614 Trần Công Bảo IU13 IEIEIU19043
272***680 Nguyễn Việt Dũng IU13 BEBEIU19057
281***209 Nguyễn Thị Tuyết Ngân IU13 EVEVIU19002
352***581 Trần Đức Thành IU13 BABAIU19092
272***777 Đặng Ngọc Hoài Hương IU13 BABAIU19202
342***456 Trần Lê Cẩm Huyền IU13 ENENIU19058
079***666 Huỳnh Công Trọng  IU13 BTBTIU19043
079***882 Đỗ Minh Thư IU13 BTCEIU19027
321***489 Trà Trọng Dĩnh IU13 IELSIU19012
079***063 Đào Ngọc Thùy Linh IU13 IELSIU19187
272***215 Đặng Quỳnh Như IU13 BTBCIU19059
191***820 Nguyễn Duy Lập IU13 ITITIU19153
079***390 Nguyễn Thanh Hải Yến IU13 BAFNIU19210
281***150 Đặng Ninh Thuận IU13 BABAWE19013
272***670 Tạ Minh Thư IU13 BABAIU19332
285***313 Lê Thị Thùy Dung IU13 BEBEIU19055
281***621 Nguyễn Hồng Bích Như IU13 BABAWE19080
272***832 Đặng Giang Bảo Như IU13 BABAIU19278
342***230 Phạm Nguyễn Nhựt Quỳnh IU13 BABAIU19302
231***609 Bùi Xuân Hằng IU13 BTBCIU19040
273***135 Nguyễn Tiến Anh  IU13 BEBEIU19040
225***998 Bùi Huỳnh Cẩm Tú IU13 BABAIU19109
272***738 Đồng Bảo Ngân IU13 BAFNIU19117
206***885 Lê Trần Thảo Uyên IU13 BABAIU19368
079***768 Kỹ Song Thư IU13 BAFNIU19169
079***349 Cao Thị Mỹ Hiền IU14 BEBEIU19063
342***875 Đào Thị Hồng Ngọc IU14 BAFNIU19124
342***069 Nguyễn Phan Hoàng Khang IU14 BAFNIU19013
272***645 Lê Quỳnh Gia Linh IU14 BABAUH19008
035***129 Phạm Hà Trang IU14 BAFNIU19188
026***293 Nguyễn Công Hoài Nam IU14 IELSIU19205
079***847 Cao Thị Thu Hà IU14 BAFNIU19009
212***202 Trần Thế Toàn IU14 BABAWE19210
352***885 Huỳnh Bá Thành IU14 IELSIU19068
092***023 Lương Gia Thanh IU14 BABAIU19317
272***053 Trần Hoàn Hạnh Ngân IU14 BABAIU19245
048***038 Mai Tú Vân IU14 BABAUH19026
079***773 Nguyễn Thanh Vũ IU14 BABAUH19027
272***422 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương IU14 BEBEIU19067
272***723 Hồ Đức Minh IU14 BAFNIU19113
231***632 Phạm Ngọc Tuấn Anh IU14 ITITIU19074
321***134 Bùi Thanh Sang IU14 ENENIU19093
272***265 Lê Quốc Thống IU14 BABAIU19328
083***313 Lê Thị Bảo Trân IU14 BABAWE19211
079***455 Trương Hoàng Phụng Thy IU14 BABAWE19096
072***827 Lê Thị Kim Ngân IU14 BABANS19013
281***100 Hoàng Anh Tuấn IU14 EEACIU19069
072***259 Trần Ngoc Khánh Khoa IU14 BEBEIU19129
068***159 Bùi Đình Đức Thịnh IU14 IELSIU19073
281***071 Nguyễn Thị Hải Vân IU14 BABAIU19375
285***220 Hồ Thị Bích Ngọc IU14 BAFNIU19125
074***060 Hồ Thị Lan Anh IU14 BAFNIU19053
231***368 Nguyễn Thị Phương Hoàng IU14 IELSIU19160
281***920 Đỗ Thị Tuyết Ngọc IU14 IELSIU19216
001***520 Phạm Hoàng Sơn IU14 BABAIU19307
321***958 Đỗ Huỳnh Đức IU14 BABAIU19021
225***247 Nguyễn Võ Thanh Dũng IU14 IELSIU19135
272***036 Trịnh Viết Thái Dương IU14 IELSIU19014
276***115 Nguyễn Thị Thanh Thủy IU14 BTFTIU19079
272***895 Mai Gia Hoà IU14 BABAWE19050
281***113 Trương Hồng Ngọc Trang IU14 IEIEIU19072
251***985 Nguyễn Ngọc Minh IU14 IELSIU19201
331***526 Đoàn Lập Quốc IU14 IELSIU19248
245***661 Phạm Hồng Đăng IU14 ITITIU19009
201***780 Nguyễn Đức Anh Tài IU14 ITITIU19204
079***730 Trần Cao Bằng IU14 BABAUH19063
191***646 Trần Đình Khôi Nguyên IU14 ITITIU19166
312***113 Tô Anh Thư IU15 BAFNIU19170
272***471 Bì Long Hoàng Khang IU15 BABAWE19145
272***077 Nguyễn Thụy Hạ Quyên  IU15 BABAAU19015
079***806 Đặng Uyển Nhi IU15 BAACIU19005
079***385 Tiền Xuân Lâm  IU15 BABAIU19044
215***341 Lưu Thiên Thanh IU15 BEBEIU19105
215***970 Nguyễn Phan Hiểu Nhi IU15 BABAIU19273
335***391 Dương Tấn Khải Hoàn IU15 BEBEIU19065
206***027 Hồ Thanh Phúc IU15 IELSIU19239
201***790 Nguyễn Thanh Hoàn IU15 IELSIU19159
001***721 Nguyễn Thanh Thanh Tùng IU15 ITITIU19236
026***972 Phạm Hoàng Minh Triết IU15 BTBTIU19132
251***209 Nguyễn Vũ Hồng Nhung  IU15 IELSIU19234
079***760 Nguyễn Đặng Hoàng Phúc IU15 ITITIU19183
225***602 Nguyễn Trà Việt Tiến IU15 ENENIU19025
231***615 Đinh Thanh Đức IU15 BEBEIU19007
191***737 Phan Quốc Khánh IU15 IELSIU19176
272***021  Hồ Hạo Nhiên IU15 CECEIU19002
301***612 Võ Thị Ngọc Ân IU15 IEIEIU19002
321***809 Nguyễn Thị Ngọc Yến IU15 ENENIU19127
281***813 Hồ Thị Mỹ Phương IU15 BAFNIU19144
044***325 Lê Thị Như Quỳnh IU15 IELSIU19250
077***804 Trần Vũ Tú Anh IU15 BABAWE19169
201***338 Ngô Hạ Nhi IU15 BAFNIU19130
321***684 Phan Hưng Thịnh IU15 ITDSIU19055
272***036 Đào Huỳnh Thiên Long IU15 ITITIU19026
272***542 Lê Quang Tuấn IU15 ITITIU19232
072***770 Ngô Thị Phi Nhung IU15 BABAIU19282
072***623 Đoàn Thị Kim Nhi IU15 BABAIU19269
061***244 Phan Trung Hiếu IU15 IELSIU19155
225***554 Lê Thế Duyệt IU15 ITITIU19112
221***067 Nguyễn Lương Linh Đài IU15 ENENIU19044
241***078 Phan Hải Nan IU15 BTBCIU19050
079***396 Trần Hạnh Đoan IU15 BTCEIU19012
030***884 Phạm Quỳnh Anh IU15 ENENIU19036
371***298 Hà Minh Khoa IU15 BTBCIU19046
201***341 Võ Anh Việt IU15 ITITIU19243
072***890 Nguyễn Hoàng Duy IU15 ITITIU19111
385***699 Ngô Nguyễn Khánh Vy IU15 IELSIU19316
281***396 Nguyễn Anh Thư IU15 BTBTIU19041
272***652 Phạm Ngọc Ánh IU15 ENENIU19040
272***586 Đặng Hoàng Thảo Nguyên IU15 BABAWE19151
281***955 Nguyễn Đăng Quang IU16 IEIEIU19014
381***079 Vũ Phương Trình IU16 BABAIU19347
026***143 Nguyễn Trí Nhân IU16 ITITIU19170
077***625 Lê Gia Bảo IU16 IEIEIU19041
031***461 Tô Vũ Như Thanh IU16 BABAWE19206
272***025 Vũ Đức Thành IU16 IEIEIU19069
215***307 Võ Hoàng Duy IU16 IELSIU19141
225***991 Lương Duy Trường IU16 BABAWE19161
079***630 Vũ Hoàng Phúc IU16 BABAIU19077
079***106 Nguyễn Bình Phương IU16 BABAUH19017
026***888 Nguyễn Cao Ngọc Hương IU16 BTFTIU19053
301***178 Nguyễn Nhật Minh IU16 EEACIU19049
212***160 Nguyễn Hạ Giang  IU16 BABAIU19176
301***023 Dương Hoàng Yến IU16 SESEIU19003
281***133 Nguyễn Hà Giang IU16 BABAIU19025
281***421 Quách Phương My IU16 BABAIU19061
352***048 Lê Đăng Khoa IU16 SESEIU19005
272***563 Phạm Ngọc Khánh  IU16 BTFTIU19054
072***673 Nguyễn Quốc Hưng IU16 ITDSIU19037
215***148 Nguyễn Hà Uyên IU16 MAMAIU19017
272***011 Tống Phước Khoa IU16 IEIEIU19055
026***863 Huỳnh Thiện Nhân IU16 IELSIU19224
272***317 Huỳnh Tấn Hưng IU16 BTBTWE19015
031***148 Phạm Thị Ngà IU16 BABAIU19242
079***036 Nguyễn Trung Hiếu IU16 BABAWE19048
312***399 Trần Thị Quỳnh Hương IU16 BABAIU19034
201***828 Lê Trần Bảo Ngọc IU16 BABAIU19251
281***826 Uông Đình Chiến IU16 ITITIU19008
281***425 Cao Tấn Phát IU16 ITITIU19039
312***399 Phan Thế Duy IU16 BEBEIU19059
215***160 Nguyễn Tài Tuệ IU16 ITITIU19063
079***020 Nguyễn Mạnh Khánh Nhựt IU16 IELSIU19235
281***458 Đinh Nho Phú Thịnh IU16 ITITIU19216
079***236 Lê Hải Diễm Quỳnh IU16 BEBEIU19026
025***893 Vũ Xuân Linh IU16 ITDSIU19008
083***127 Nguyễn Bùi Thanh Trúc IU16 IELSIU19083
206***074 Đào Phúc Tín IU16 IELSIU19284
251***303 Huỳnh Lê Sơn IU16 ITITIU19202
079***133 Nguyễn Khánh Duy IU16 BABAIU19022
037***061 Lê Việt Đức IU16 EEACIU19036
301***790 Nguyễn Huỳnh Ngọc IU16 BTBTIU19091
186***394 Nguyễn Tiến Đạt IU16 MAMAIU19023
272***180 Trần Ngọc Thảo Trinh IU16 BABAUH19024
215***612 Trương Thái Ngọc Toàn IU17 ITDSIU19057
077***980 Nguyễn Hương Thảo IU17 BAFNIU19030
092***196 Lê Thị Thiên Thảo IU17 BABAIU19323
077***415 Thái Hà Quốc Trung IU17 EEACIU19068
077***262 Nguyễn Ngọc Gia Hân IU17 IEIEIU19048
215***350 Trần Hạnh Trang IU17 BAFNIU19186
072***505 Ngô Đặng Bảo Trâm IU17 BTBTIU19127
285***513 Vũ Hữu Diễm Thư  IU17 BAFNIU19174
001***852 Nguyễn Thanh Tâm IU17 BABAWE19227
331***291 Lương Phan Gia Thịnh IU17 BTBTIU19119
281***036 Phạm Thị Thiên Thảo IU17 BAFNIU19164
092***258 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm IU17 BTBTIU19129
281***395 Phan Quỳnh Hương IU17 IELSIU19165
056***032 Hoàng Đỗ Linh Chi IU17 IELSIU19119
281***531 Lê Quan Hưng IU17 BABAIU19196
079***806 Nguyễn Hoàng Tuyết Minh IU17 BABAIU19235
281***197 Nguyễn Trần Minh Hiếu IU17 IELSIU19153
038***235 Nguyễn Thị Thái Bình IU17 IELSIU19115
321***332 Ngô Trọng Gia IU17 IELSIU19142
331***265 Phạm Kim Tuyền IU17 BTARIU19006
079***837 Nguyễn Hồng Ngọc IU17 ENENIU19076
285***855 Đỗ Văn Cao IU17 BABAWE19139
301***704 Nguyễn Trung Tín IU17 EEACIU19063
201***632 Trần Huỳnh Đức Tài IU17 BTBCIU19063
077***913 Phạm Minh Tuấn IU17 ITITIU19234
312***644 Nguyễn Thành Phú IU17 EEACIU19009
001***773 Bùi Ngọc Khánh IU17 BABAWE19057
281***782 Nguyễn Lê Yến Ngọc IU17 BABAIU19252
251***691 Nguyễn Ngọc Long IU17 BABAIU19051
381***281 Võ Trương Duy Hân IU17 BTFTIU19049
251***332 Trần Anh Quân  IU17 IELSIU19247
261***333 Đặng Ngô Lam Thanh  IU17 BABAIU19316
272***064 Lê Minh Huy IU17 CECEIU19010
221***656 Huỳnh Thị Quỳnh Nhi IU17 IEIEIU19062
352***414 Nguyễn Hoàng Dung IU17 BTBCIU19002
079***719 Nguyễn Huy Minh IU17 ITITIU19158
215***636 Võ Hùng Vương IU17 BABAIU19385
272***099 Phạm Khánh Duy IU17 BAFNIU19008
272***499 Phạm Mai Giang IU17 IEIEIU19047
285***313 Đinh Thùy Dung IU17 BABAWE19220
312***461 Nguyễn Thanh Như Ý IU17 BAACIU19051
077***137 Phan Thị Thu Thủy IU17 MAMAIU19047
321***632 Võ Đông Kiều Ngân IU18 ENENIU19071
079***038 Võ Nhật Nam  IU18 ENENIU19068
251***576 Nguyễn Thanh Tâm IU18 BABAIU19308
272***704 Trương Khánh Linh IU18 BABAUN19007
272***899 Lê Nguyễn Phương Trang IU18 EEACIU19066
212***137 Nguyễn Nguyên Hạnh IU18 BAFNIU19082
197***135 Lê Thị Ngọc My IU18 ENENIU19065
281***866 Phạm Thị Hải Yến IU18 BABAIU19395
062***013 Đặng Hồng Anh IU18 EEACIU19026
301***828 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh IU18 BABAWE19205
312***791 Phạm Thị Yến Ngọc IU18 IELSIU19215
079***064 Đặng Đức Luân  IU18 ITITIU19157
272***134 Thân Mai Ngọc IU18 BAFNIU19019
079***592 Trần Hiền Ân IU18 BTFTIU19040
079***885 Huỳnh Lê Hoàng Lan IU18 BAFNIU19103
044***389 Nguyễn Thị Mai Thảo IU18 BABAUN19014
033***038 Lê Thị Phương IU18 BTCEIU19025
272***668 Mã Thị Hồng Hiếu IU18 BAFNIU19085
079***326 Trương Đăng Khoa IU18 ITITIU19144
221***789 Lê Thị Thanh Tâm IU18 BAACIU19021
079***292 Hoàng Trung Phong IU18 ITITIU19179
079***466 Nguyễn Ái Vương IU18 ITDSIU19060
301***827 Lâm Thị Huyền Đông IU18 BABAIU19155
026***101 Huỳnh Trúc Quyên IU18 ITDSIU19051
366***457 Ngô Hoàng Long IU18 EVEVIU19008
215***492 Hà Thị Kiều Trâm IU18 BAACIU19029
281***417 Nguyễn Quang Huy IU18 ENENIU19055
281***930 Phạm Tiến Dũng IU18 ITITIU19105
079***378 Hoàng Kim Anh IU18 BAFNIU19057
301***944 Kiều Châu Phi Yến IU18 IELSIU19097
092***074 Đặng Việt Tiến IU18 IELSIU19283
092***861 Huỳnh Ngọc Anh Thư IU18 BABAIU19331
079***258 Lê Văn Phong IU18 BTBTIU19102
077***404 Nguyễn Thanh Hải IU18 ENENIU19049
272***262 Phan Đỗ Thái Sơn IU18 EEACIU19057
051***631 Nguyễn Thị Mai Hương IU18 ITITIU19128
077***361 Lâm Quang Minh IU18 EEACIU19048
272***628 Nguyễn Thanh Giang  IU18 BABAUN19004
079***624 Ngô Thị Hồng Như IU18 IELSIU19230
281***204 Nguyễn Lê Huyền Trân IU18 BAFNIU19183
025***293 Đinh Bảo Duy IU18 ITITIU19107
331***234 Nguyễn Tấn Tài IU18 ITITUN19004
272***885 Hồ Giang Tố Như IU19 BABAIU19280
221***354 Trần Hoà Thục Anh IU19 IELSIU19108
086***032 Nguyễn Tiến Đạt IU19 BEBEIU19052
281***103 Nguyễn Văn Danh IU19 ITITIU19094
281***044 Nguyễn Quốc Đại IU19 ITITIU19093
251***234 Nguyễn Minh Tân IU19 ENENIU19099
272***893 Trương Nữ Hải Hà  IU19 BABAWE19126
261***842 Trần Thị Thảo Nhy IU19 BTBTIU19099
272***515 Trần Ngọc Đan Tuyền IU19 BABAUH19050
026***977 Nguyễn Tấn Duy IU19 BABAWE19222
079***834 Đào Ngọc Ẩn IU19 EEEEIU19002
215***999 Lê Trần Tân Sang IU19 IELSIU19254
079***713 Phạm Mỹ Nhàn IU19 BTBCIU19054
312***951 Bùi Minh Tú IU19 IELSIU19297
272***549 Bùi Thị Thanh Thư IU19 BAFNIU19032
272***437 Nguyễn Thị Hải Anh IU19 BABAIU19128
312***495 Nguyễn Trường Thịnh IU19 IELSIU19072
245***026 Ma Thị Ngọc Ánh IU19 BABAIU19136
301***357 Dương Thị Thảo Nguyên IU19 BAFNIU19126
038***421 Nguyễn Ngọc Hà My IU19 ENENIU19066
046***218 Vũ Ngọc Thạch IU19 BABAWE19088
312***001 Đinh Minh Hy IU19 CECEIU19013
272***843 Trần Ngọc Anh Đa IU19 BABAWE19034
079***465 Hoàng Gia Khương IU19 ENENIU19062
251***921 Lưu Khánh Anh Tuệ IU19 BTFTIU19026
281***016 Lê Thị Huyền Trang IU19 BEBEIU19113
272***379 Nguyễn Võ Nhật Anh IU19 ITITIU19001
079***407 Nguyễn Nhật Tân IU19 ENENIU19098
187***008 Hoàng Thị Tú Uyên IU19 ENENIU19120
273***060 Lê Tô Trâm Anh IU19 BABAWE19027
273***563 Nguyễn Đăng Khai Tuệ IU19 BABAWE19106
281***369 Đỗ Thị Bạch Cúc IU19 IELSIU19121
079***133 Đặng Bảo Hân IU19 BABAWE19196
079***759 Phạm Hồng Gia Huy IU19 ITITIU19130
079***454 Vương Gia Huy IU19 ITITIU19132
321***723 Lê Bảo Ngọc IU19 BABAIU19257
079***322 Nguyễn Trần Quốc Hoàn IU19 BABANS19007
272***347 Đinh Vũ Đức IU19 ITITIU19104
079***396 Nguyễn Thuỳ An  IU19 BABAWE19019
079***302 Nguyễn Ngọc Khuê Tú IU19 BTBCIU19025
281***376 Nguyễn Vương Kim Ngân IU19 BAFNIU19120
272***088 Nguyễn  Thành  Trung IU19 BABAWE19260
272***467 Mai Hồng Phúc IU20 BABAWE19083
079***211 Vũ Thu Thương IU20 BAFNIU19175
312***977 Nguyễn Đình Phương Anh IU20 BEBEIU19046
352***994 Phan Phó Thị Kim Ngân IU20 BABAWE19226
241***362 Lê Quang Trung IU20 IELSIU19085
079***128 Trần Thảo Nhi IU20 BABANS19046
215***090 Tôn Việt Hà IU20 BABAIU19178
301***961 Bùi Khánh Vy IU20 BABAIU19387
272***712 Trần Đoàn Việt Đức  IU20 EEACIU19037
038***313 Lê Văn IU20 ITITIU19242
048***008 Võ Ngân Trúc IU20 BABAIU19350
241***861 Trần Thị Diễm Quỳnh  IU20 ENENIU19091
251***343 Phạm Thị Uyên Nhi IU20 BTBTIU19096
079***620 Phạm Phương Hạ Như IU20 IEIEIU19010
281***407 Phạm Thị Thu Thảo IU20 BABAIU19319
366***038 Trương Kim Ngân IU20 MAMAIU19033
251***900 Tiền Cẩm Tú Quyên IU20 IELSIU19064
026***816 Phạm Tuấn Anh IU20 ITITWE19016
215***461 Phan Thu Ngân IU20 BABAIU19247
079***579 Trần Võ Minh Duy IU20 IELSIU19138
272***712 Vũ Minh Đức IU20 ENENIU19045
212***683 Ngô Trần Thuỷ Vy  IU20 BABAWE19113
352***169 Nguyễn Bá Thông  IU20 BEBEIU19029
215***515 Nguyễn Hữu Ngân Hà IU20 BABAIU19398
079***671 Trịnh Nguyễn Đăng Khoa IU20 CECEIU19017
281***754 Tào Quốc Huy IU20 IELSIU19028
215***603 Trần Nguyễn Như Lộc IU20 BABAIU19047
079***547 Nguyễn Hoài. Bảo Phương IU20 BABAWE19153
085***512 Lê Thành Công IU20 ITDSIU19033
079***601 Võ Ngọc Thu Hiền IU20 BABAWE19142
225***259 Phan Đức Đạt IU20 IELSIU19010
272***761 Nguyễn Minh Trang IU20 ITDSIU19020
231***111 Nguyễn Đình Thông IU20 ITDSIU19018
215***121 Nguyễn Thảo Ly IU20 BEBEIU19079
342***126 Lê Hoàng Khang IU20 BAFNIU19098
079***194 Nguyễn Ngọc Bảo IU20 ITITIU19084
225***038 Nguyễn Ngọc Bảo Hân IU20 BEBEIU19009
184***058 Nguyễn Hoàng Đạt IU20 ITITIU19097
072***092 Phạm Nguyễn Quang Phúc IU20 MAMAIU19035
272***797 Nguyễn Hoài Lộc IU20 BAFNIU19108
077***363 Phan Khánh Chi IU20 BAFNIU19066
281***236 Lê Nguyễn Hoàng Nhân IU20 BAFNIU19129
201***779 Cao Hồng Phúc IU21 BAFNIU19142
281***946 Nguyễn Thị Diễm Quyên IU21 BAFNIU19153
052***061 Phạm Thị Thu Diễm IU21 BAFNIU19069
285***356 Võ Huỳnh Linh Đan IU21 BAFNIU19068
079***711 Cao Phương Vy IU21 BABAWE19213
312***618 Nguyễn Hoàng Bảo Thi IU21 BAFNIU19166
272***358 Phan Ngọc Phi IU21 BAFNIU19140
079***346 Tài Thanh Trúc IU21 BAFNIU19195
225***582 Nguyễn Trí Kiệt IU21 EEACIU19047
051***145 Phạm Minh Quân IU21 BABANS19047
231***742 Lê Thành Nhân IU21 IELSIU19053
191***084 Lưu Phương Thảo IU21 BABAIU19320
191***812 Lê Mỹ Tú Thi IU21 BAFNIU19167
079***145 Phạm Công Tuấn IU21 ITITIU19060
225***213 Trần Phạm Minh Trang IU21 BABAIU19343
281***880 Lê Thảo Mi IU21 BAFNIU19111
272***920 Hoàng Thị Thu Hằng IU21 BTBTIU19062
122***087 Nguyễn Thanh Mai  IU21 BTFTIU19058
079***831 Trần Nam Tuấn IU21 ITITIU19230
312***376 Nguyễn Tiến Anh IU21 ITITIU19073
079***662 Lê Đức Anh IU21 IELSIU19005
225***614 Phạm Nguyễn Khoa Nguyên IU21 n
079***243 Nguyễn Việt Tùng IU21 BAFNIU19198
215***276 Nguyễn Thiên Bảo IU21 BABAUN19001
281***697 Phan Cẩm Châu IU21 BABAIU19141
079***220 Văn Bảo Khánh IU21 g
285***025 Trần Vạn Dĩnh Khang IU21 BABAIU19037
079***790 Lê Hoàng Minh Thy IU21 BABAWE19243
272***067 Phan Trung Hiếu IU21 BABAIU19189
272***769 Nguyễn Thị Thu Uyên IU21 BABAIU19371
281***990 Đỗ Phương Anh IU21 BABAIU19131
077***156 Nguyễn Phạm Gia Huy IU21 f
272***344 Nguyễn Minh Như Ý IU21 BABAIU19393
241***957 Lê Phước Quyền IU21 BTBTIU19107
206***591 Nguyễn Lê Nhật Minh IU21 BABAIU19237
072***269 Trần Khoa IU21 BABAUH19007
079***834 Đỗ Trần Khánh Linh IU21 BABANS19010
079***860 Tôn Thất Kiên IU21 EEACIU19046
312***807 Trần Huỳnh Tố Nhi IU21 IELSIU19054
272***272 Trương Thị Thuỳ Dung IU21 BABAIU19162
272***611 Nguyễn Ngọc Minh Nhật IU21 ITITIU19172
215***824 Đồng Thị Mỹ Duyên IU21 BTFTIU19048
215***838 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt IU21 BAFNIU19024
272***762 Trịnh Quang Anh IU22 ITITIU19002
272***478 Lê Trần Phong IU22 ITITIU19180
272***564 Ngô Mỹ Tiên IU22 BABAWE19159
079***766 Nguyễn Tuấn Anh IU22 MAMAIU19003
215***523 Nguyễn Thành Trung  IU22 BEBEIU19117
264***768 Lưu Nguyễn Kim Ngân IU22 BABAIU19246
225***097 Lưu Hiển Long IU22 ITITIU19025
312***215 Nguyễn Minh Phúc IU22 BABAIU19288
281***978 Nguyễn Duy Tân IU22 ITITIU19206
272***677 Phạm Duy Thịnh IU22 ITITIU19215
272***933 Trần Long Thắng IU22 BABAIU19315
264***631 Phạm Đinh Thanh Trúc IU22 MAMAIU19016
026***289 Huỳnh Quốc Cường  IU22 ITITIU19092
001***542 Nguyễn Đức Công IU22 BTBTIU19156
001***376 Dương Khôi Anh IU22 ENENIU19003
215***152 Huỳnh Mai Phương IU22 BAFNIU19146
215***382 Trần Nguyễn Kim Oanh IU22 ENENIU19082
077***996 Trần Lê Hà Vỹ IU22 BEBEIU19124
272***583 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn IU22 ITITIU19233
079***143 Nguyễn Thế Hải IU22 BABAWE19043
281***538 Phạm Như Thuần IU22 IELSIU19278
079***402 Phạm Phúc Hưng IU22 BABAIU19197
191***276 Hồ Thị Ngọc Tú IU22 BTFTIU19024
352***244 Phan Thuỵ Phương Anh IU22 BAFNIU19059
352***483 Trần Ngọc Quỳnh IU22 ENENIU19087
077***500 Nguyễn Hoàng Quốc Vũ IU22 BTBTWE19017
301***241 Đặng Thành Tài IU22 ENENIU19128
079***739 Mai Hồng Vy IU22 BABAUN19016
072***320 Lê Hoàng Bảo IU22 BABAIU19013
272***157 Hoàng Hiệp IU22 EEEEIU19022
272***822 Võ Trúc Quỳnh IU22 BABAUH19067
281***450 Nguyễn Mai Khanh IU22 BABAIU19038
079***511 Vũ Thị Thuỳ Linh IU22 BABAUH19045
072***397 Phan Quốc Khánh IU22 BABAWE19061
215***315 Phạm Hồ Hoài Thương IU22 IELSIU19280
272***566 Hoàng Ngọc Nhất  IU22 BAFNIU19025
272***877 Phan Thị Duyên Anh IU22 ITDSIU19030
281***417 Nguyễn Thị Tường Vi IU22 BAFNIU19203
312***258 Đoàn Phan Ngọc Linh  IU22 IELSIU19192
077***865 Phan Nguyễn Đăng Khoa IU22 BABAIU19215
077***005 Nguyễn Mạnh Hùng IU22 IELSIU19162
212***303 Trịnh Phú Huy IU22 EEEEIU19024
079***785 Vũ Nguyễn Hiệp Hòa IU23 BTBTIU19166
079***725 Nguyễn Hoàng Phú IU23 ITDSIU19049
079***342 Kiều Chí Huy IU23 ITDSIU19004
272***813 Nguyễn Trí Thiện IU23 BABANS19038
184***414 Hoàng Thị Huyền Trang IU23 ENENIU19115
225***565 Phạm Kim Trang Cơ IU23 IELSIU19120
251***227 Nguyễn Việt Minh Khang IU23 BABAIU19211
079***543 Lê Thành Chương IU23 ITITIU19086
272***040 Đinh Bình Thanh Thông IU23 ITITSB19010
072***183 Nguyễn Phú Hoàng IU23 ITDSIU19036
079***393 Nguyễn Lê Trúc Đào IU23 BABAWE19193
241***206 Phạm Xuân Hiếu IU23 ITITIU19119
079***874 Đỗ Hoàng Tuấn IU23 ITITIU19229
272***409 Nguyễn Khôi Nguyên IU23 BTBTIU19161
301***160 Đặng Nguyễn Minh Tú IU23 IELSIU19296
281***981 Quách Nguyễn Huy Hoàng IU23 BAFNIU19087
272***646 Nguyễn Bình Phương Nhi IU23 BTFTIU19064
272***872 Lâm Bảo Thy IU23 BABAWE19209
272***903 Trần Tuấn Dương IU23 BABAIU19166
026***031 Nguyễn Minh Tân IU23 EEACIU19058
079***988 Đặng Quang Vinh IU23 ITITIU19247
079***186 Võ Ngọc Duy Nguyên IU23 ITITIU19167
372***850 Vũ Phạm Minh Châu IU23 BABANS19050
194***930 Phan Lê Đồng IU23 ITITIU19102
281***300 Võ Thị Kim Quyên IU23 BAFNIU19151
026***220 Trịnh Vũ Duy Liêm IU23 IELSIU19186
079***066 Nguyễn Bảo Nghi IU23 BTBTIU19024
026***780 Nguyễn Hải Vân IU23 BTFTIU19029
079***396 Phạm Nguyễn Ngọc Lam IU23 BTBTIU19077
206***706 Nguyễn Trần Hoàng Phương IU23 BABANS19017
281***657 Nguyễn Thanh Bình IU23 BABAWE19264
079***817 Hồ Hoàng Tịnh Vân IU23 BABAUH19071
301***662 Trần Thanh Sơn IU23 ITITIU19201
301***160 Nguyễn Thị Cẩm Vân IU23 ITITIU19241
281***064 Đặng Thị Cẩm Hiền IU23 BABAIU19188
225***644 Lê Thế Kiên IU23 IELSIU19180
251***981 Trần Minh Nhật IU23 EEACIU19053
036***205 Trần Thị Mỹ Linh IU23 BAFNIU19106
272***601 Vũ Hoàng Thái Bảo IU23 EEACIU19028
079***352 Chu Hoàng Song Thương IU23 ENENIU19023
225***777 Nguyễn Thanh Thượng Quyền IU23 BABAIU19081
077***479 Quảng Thiên Long IU23 BABAWE19072
191***194 Hồ Văn Việt Nhật IU24 IELSIU19226
272***434 Trần Anh Khoa IU24 BAACIU19016
079***898 Vũ Hồng Xuân Vy IU24 BABAUH19029
225***255 Nguyễn Đình Long IU24 BTBTUN19014
079***089 Khôi IU24 EEEEIU19029
079***165 Phạm Trung Tín IU24 ITDSIU19019
281***161 Nguyễn Thành Nhân IU24 BTBTIU19026
079***543 Lê Nguyễn Thanh Thư IU24 BABANS19039
026***434 Nguyễn Phương Hồng An IU24 IELSIU19001
251***110 Nguyễn Phương Thanh IU24 BTBTWE19012
077***819 Trần Anh Việt Thắng IU24 BABAIU19313
077***679 Trương Lê Trà My IU24 BTCEIU19021
034***148 Hoàng Mạnh Cường IU24 ITITIU19091
261***619 Nguyễn Hồ Bảo Tiên IU24 ENENIU19108
301***385 Lê Thị Trúc Hà IU24 BAACIU19012
301***775 Vũ Ngọc Khánh Linh IU24 MAMAIU19028
301***118 Lê Minh Kiệt IU24 IELSIU19182
281***678 Trịnh Nguyễn Anh Đào IU24 BABAIU19018
049***006 Nguyễn Như Nguyên IU24 BABAWE19079
251***124 Nguyễn Bảo Hân IU24 BABAIU19029
312***308 Nguyễn Thị Như Huỳnh IU24 BAFNIU19096
261***011 Văn Công Lý IU24 BABAIU19053
077***292 Trần Quốc Vinh IU24 MAMAIU19041
372***865 Đỗ Hoàng Trúc Linh  IU24 IELSIU19189
206***214 Võ Thị Hoàng Anh IU24 BTBTWE19019
385***891 Nguyễn Thanh Hòa IU24 IELSIU19156
092***049 Dương Thái Thanh Quyên IU24 BABAIU19299
092***098 Lê Hoàng Thông IU24 BAFNIU19168
312***150 Dương Quế Hân IU24 BABAWE19218
077***862 Phạm Võ Trung Kiên IU24 BABAIU19217
273***346 Nguyễn Đoàn  Nhật Nam IU24 IEIEIU19058
026***790 Phạm Đức Hưng IU24 IELSIU19025
301***601 Trần Thị Thảo Sương  IU24 BTBTIU19111
038***503 Bùi Thị Linh IU24 BTBTIU19158
215***093 Nguyễn Anh Tuấn IU24 ITITIU19061
272***290 Cao Thị Bích Thảo IU24 BTFTIU19073
079***027 Phạm Thiên Quang IU24 EEACIU19055
321***395 Trần Tấn Phát IU24 BABAIU19287
079***140 Lê Nguyên Hoàng IU24 EEACIU19041
285***082 Đặng Minh Tuấn IU24 BABAIU19360
281***498 Nguyễn Huỳnh Duy Anh IU24 IELSIU19006
079***516 Huỳnh Nguyễn Thanh Hiền IU24 BTFTIU19004
281***959 Nguyễn Yến Ngọc IU24 BTFTIU19013
272***593 Nguyễn Phước Uyên IU25 BABAIU19366
026***532 Trịnh Minh Kim Cương IU25 ENENIU19043
261***349 Lê Yến Nhi IU25 MAMAIU19045
079***219 Tôn Thất Phúc Nguyên IU25 BEBEIU19090
079***116 Trần Thọ Thanh Ngọc IU25 BAFNIU19022
251***531 Lê Phong Công Thành  IU25 IELSIU19266
079***359 Dương Minh Nhựt IU25 ITITUN19002
381***738 Nguyễn Như Thiên Nhã IU25 IELSIU19223
206***485 Hồ Ngọc Huy IU25 EEEEIU19025
077***108 Nguyễn Đức Công IU25 ITITIU19087
272***016 Nguyễn Hoàng Nhi IU25 BABAIU19267
187***978 Đinh Thị Mai Trinh IU25 BAFNIU19190
079***803 Trần Thị Thu Uyên IU25 BABAUN19013
036***559 Lê Văn Thìn IU25 EEACIU19061
197***952 Lâm Khánh IU25 BABAWE19250
225***451 Nguyễn Hoàng Vũ IU25 BAACIU19050
075***606 Nguyễn Mạnh Hùng Dũng IU25 ITITWE19013
251***090 Hoàng Vũ Phi Long IU25 BABAIU19049
079***974 Nguyễn Hải Minh IU25 BEBEIU19082
272***580 Hồ Tiến Dương IU25 BABAWE19174
241***234 Đặng Vương Quốc IU25 BABAIU19298
285***436 Lê Thị Thùy Trang IU25 IEIEIU19073
241***682 Trần Thị Huỳnh Như IU25 ITITIU19174
342***068 Trần Anh Thi IU25 ITITIU19212
079***059 Nguyễn Nhật IU25 BTBCIU19057
251***218 Đỗ Quang Phát IU25 BTBTIU19100
079***990 Nguyễn Đức Tâm IU25 BABAIU19089
092***592 Vũ Thị Thanh Phương IU25 BAACIU19041
233***129 Trần Đức Ánh IU25 ITITIU19079
077***649 Huỳnh Văn Vĩnh IU25 ITITIU19248
079***969 Nguyễn Trần Thuỳ Trang IU25 BTBCIU19022
285***359 Vũ Thanh Lang Vi IU25 BTCEIU19029
352***323 Nguyễn Kim Thuỳ IU25 MAMAIU19039
241***809 Nguyễn Võ Thục Uyên IU25 BABAWE19258
072***653 Trần Minh Hiển IU25 BABANS19033
231***344 Lê Thiên Hiền Trang IU25 IELSIU19289
276***633 Nguyễn Minh Triết IU25 BABAUH19041
077***090 Lê Thông Quốc Tính IU25 SESEIU19007
022***174 Đỗ Thị Thanh Huyền IU25 BABANS19056
026***668 Nguyễn Quang Huy IU25 ITITIU19133
285***074 Trần Nguyễn Thương Trường IU25 ITITIU19228
221***468 Nguyễn Hoàng Tuấn IU25 BAACIU19046
245***677 Châu Ngọc Mai Nga IU26 BEBEIU19085
366***258 Lại Thanh Tùng IU26 EEACIU19071
264***034 Trần Lê An Thắng IU26 MAMAIU19038
077***479 Nguyễn Hoài Phúc IU26 ENENIU19083
079***097 Nhan Khánh Kiều IU26 BTARIU19004
215***994 Lê Công Việt IU26 EEACIU19072
312***793 Nguyễn Đăng Vũ Duy IU26 BABAUH19001
312***403 Nguyễn Duy Phú IU26 BTBTIU19162
079***261 Trần Hoàng Minh IU26 BABAWE19118
033***586 Đỗ Hải Vân IU26 BAACIU19049
272***356 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh IU26 BABAWE19183
312***390 Lê Thị Kim Chi IU26 BEBEIU19049
272***687 HOÀNG THỊ THANH TÂM IU26 BAACIU19022
272***736 Phan đăng minh IU26 BABAWE19256
273***402 Phạm Quang Vinh IU26 BABAWE19111
079***259 Đào Uy Bình IU26 EEEEUN19001
331***175 Nguyễn Lê Minh Thái IU26 BABAWE19270
251***262 Nguyễn Hoàng Bình Minh IU26 BABAIU19233
272***770 Nguyễn Hoàng Nhật Hà IU26 BABAUH19036
079***581 NGUYỄN THỊ HOÀNG MỸ IU26 ITDSIU19046
281***797 Trần Nguyễn Hoàng Hải IU26 ITITIU19115
079***295 Đỗ Trần Bình Trọng IU26 BABAWE19268
342***123 Lưu Thị Ngọc Trân IU26 BEBEIU19112
245***540 Nguyễn Duy Thành IU26 BTBTWE19005
197***789 Lê Anh Đức IU26 BABAIU19157
281***228 Nguyễn Diễm Thuỳ Dương IU26 BABAIU19165
301***996 Nguyễn Đăng Khoa IU26 ITITIU19147
079***722 Huỳnh Tấn Phát IU26 BABAWE19082
285***890 Nguyễn Thành Tâm IU26 CECEIU19004
241***553 Vũ Bá Hưng IU26 ITITIU19126
245***590 Nguyễn Thanh Thảo IU26 ITDSIU19053
034***186 Nguyễn Đức Duẩn IU26 EEACIU19033
206***788 Lương Nguyễn Thảo Linh IU26 IELSIU19188
206***409 Trần Quân IU26 MAMAIU19037
221***610 Phạm Thị Huyền Trang IU26 BAACIU19045
273***511 Huỳnh Nguyễn Thanh Tú IU26 BTBTIU19165
251***573 Lê Thị Kim Anh IU26 BAACIU19032
371***464 Nguyễn Gia Hân IU26 BAFNIU19079
312***263 Nguyễn Thị Ngọc Linh IU26 BABANS19034
225***002 Trần An Thịnh IU26 BTFTIU19076
187***650 Nguyễn Thị Liên IU26 BAACIU19038
272***300 Vũ Ngọc Thanh Vân IU27 BAACIU19048
272***527 Nguyễn Trung Nghĩa IU27 BTBTIU19090
331***626 Nguyễn Công Danh IU27 BABAIU19148
251***447 Đỗ Quang Nguyên IU27 BABAWE19203
301***813 Nguyễn Nhật Huy IU27 ITITIU19135
026***943 Bùi Tiến Anh IU27 EEACIU19001
272***803 Nguyễn Việt Đức IU27 ITITIU19103
187***460 Đoàn Thị Thùy Danh IU27 BAACIU19033
272***284 Nguyễn Đào Trung Hiếu IU27 ITDSIU19035
281***519 Trần Cẩm Vinh IU27 ITITIU19244
251***679 Mai Bảo Trân IU27 BTBTIU19164
221***031 Nguyễn Gia Huy IU27 BAACIU19015
281***451 Hồ Tiến Đạt IU27 BABAWE19173
261***353 Đặng Phương Vy IU27 ENENIU19125
042***058 Đặng Thị Phương Trang IU27 ENENIU19113
042***030 Đoàn Ngọc Minh Khoa IU27 SESEIU19006
281***767 Trần Minh Hoàng IU27 BABAAU19008
072***790 Võ Thị Thu Thảo IU27 IEIEIU19019
281***195 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm IU27 BABAWE19098
215***888 Trần Hữu IU27 ENENIU19054
079***195 Mai Công Doanh IU27 CECEIU19027
079***204 Phạm Ngọc Huy IU27 IELSIU19166
215***362 Huỳnh Bảo Ngân IU27 BTBCIU19051
079***921 Đặng Nguyễn Minh Thư IU27 BABAIU19333
187***947 Nguyễn Văn Trung IU27 BEBEIU19116
251***471 Lưu Việt Hùng IU27 IELSIU19163
264***327 Nguyễn Trung Trực IU27 ITITIU19225
194***539 Trần Bảo Hưng IU27 IELSIU19164
281***447 Vương Nhã Kỳ IU27 BABAIU19218
285***226 Nguyễn Thị Ngọc Ánh IU27 BTBTIU19054
225***259 Nguyễn Ngọc Nam Phương IU27 IELSIU19245
079***520 Huỳnh Lê Anh Khương IEIEIU19006
026***441 Nguyễn Tuấn Thành IEIEIU19015
272***496 Nguyễn Hoàng Bảo Hân BAFNIU19077
272***915 Đỗ Ngọc Lan Anh BABAWE19170
301***567 Lê Nguyễn Thảo Vy BEBEIU19035
077***409 Trần Võ Phương Linh BABAWE19239
077***621 Võ Hoàng Yến Nhi BABAAU19001
079***573 Cao Thị Thanh Vi BABAUH19042
301***049 Lâm Anh Kiệt BEBEIU19012
079***544 Trần Thanh Hiếu MAMAIU19006
301***864 Lê Nguyễn Mai Đình BABANS19058
251***015 Đỗ Thị Diệu My BABAIU19240
033***588 Phan Như Quỳnh ENENIU19090
079***654 Nguyễn Anh Thư BAFNIU19172
272***703 Nguyễn Mộng Mỹ Linh IELSIU19190
273***697 Trần Hoàng Thịnh ITITIU19054
079***989 Nguyễn Tấn Khôi ITDSIU19006
079***319 Lương Huỳnh Lý Phú ITDSIU19012
079***676 Nguyễn Phạm Thảo Nguyên BAFNIU19023
272***453 Trần Ngọc Diễm Quyên ITITIU19197
281***443 Lê Nguyễn Tú Trinh BAFNIU19191
212***402 Lê Nguyễn Như Quỳnh BTBTIU19108
272***432 Nguyễn Hạnh Quỳnh IEIEIU19065
225***203 Trần Hoàng Cát Tường BTBTIU19137
272***096 Vũ Thị Anh Thư ENENIU19106
272***692 Lê Trung Nhân BABAIU19266
281***973 Cao Hồng Uyên BABAIU19367
352***294 Mai Trọng Nhân BTBTUN19012
272***666 Lưu Nguyễn Vân Anh ENENIU19039
092***246 Nguyễn Bình BABAWE19001
079***210 Trịnh Quốc Huy BABAWE19123
079***853 Phan Nguyễn Minh Thư BTFTIU19077
079***596 Nguyễn Thanh Ngọc Tú BABAIU19358
079***391 Nguyễn Minh Thy BEBEIU19032
079***268 Dương Quỳnh Hương BABAWE19247
321***042 TRẦN CAO KHÁNH VY BABAWE19228
079***536 Vũ Phương Mai BTBCIU19049
026***403 Ngô Quốc Bình BABAIU19014
281***224 Nguyễn Thị Cát Tường IEIESB19004
272***577 Mai Sơn Ngân Giang BTBTIU19012
272***189 Châu Bảo Khang BABAWE19056
079***896 Nguyễn Ngọc Vân BTBTIU19143
079***778 Trần Đan Thanh ENENIU19129
079***560 Nguyễn Quốc Nguyên ITITIU19037
025***096 Nguyễn Trần Anh Thư BAFNIU19031
079***732 Trần Hoàng Tú Khuê BAACIU19037
079***506 Võ Ngọc Sông Hương IEIEIU19052
026***764 Nguyễn Ngọc Tường Vy BABAIU19391
281***680 Lê Ngọc Yến Phượng BAFNIU19148
026***329 Đặng Nguyễn Kim Ngân BABAAU19013
281***314 Nguyễn Trung Hậu EEACIU19039
079***579 Nguyễn Xuân Quang ITITSB19006
079***329 Nguyễn Khắc Hiếu CECEIU19028

Related Blogs