TB Phát thẻ Sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng BIDV cho khóa 2019 – đợt 1

the sv bidv

P.CTSV thông báo lịch phát thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng BIDV – đợt 1, như sau:

  • Danh sách SV của đợt 1 (cuối bài viết)
  • Thời gian nhận thẻ:
    • Các bạn học ở IU: 11-12/9 trước P.CTSV O1.105
    • Các bạn học ở Pasteur: 16/9 tại quầy lễ tân tầng G.

Lưu ý:

  • Khi đến nhận thẻ, các em mang theo chứng minh thư bản gốc cùng 1 chứng minh thư photo.
  • Sinh viên không có tên trong danh sách sẽ có nhận thẻ đợt tiếp theo (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau tại iuoss.com)
  • Sinh viên không lên nhận sẽ được nhận thẻ cùng với các đợt sau.

Danh sách nhận thẻ đợt 1

MSSV

Họ tên

BAACIU19002 Ngô Đoàn Minh Châu
BAACIU19003 Lê Thị Nhật Linh
BAACIU19004 Trần Bảo Ngọc
BAACIU19007 Nguyễn Phương Uyên
BAACIU19009 Phạm Lê Minh Anh
BAACIU19016 Trần Anh Khoa
BAACIU19031 Lâm Ái Vy
BABAIU19001 Huỳnh Hoài An
BABAIU19004 Võ Nguyễn Hoài An
BABAIU19007 Nguyễn Đặng Trâm Anh
BABAIU19008 Huỳnh Mai Anh
BABAIU19011 Phạm Quế Anh
BABAIU19020 Võ Khải Điền
BABAIU19023 Lương Kiều Duyên
BABAIU19025 Nguyễn Hà Giang
BABAIU19030 Nguyễn Thị Thanh Hằng
BABAIU19032 Hoàng Mạnh Hùng
BABAIU19033 Nguyễn Đoàn Minh Hưng
BABAIU19036 Vũ Thị Ngọc Huyền
BABAIU19038 Nguyễn Mai Khanh
BABAIU19039 Chu Vân Khanh
BABAIU19040 Thân Ngọc Khánh
BABAIU19046 Huỳnh Hữu Lộc
BABAIU19048 Nguyễn Đăng Vũ Lợi
BABAIU19056 Ngô Phương Mai
BABAIU19058 Thái Trà Mi
BABAIU19060 Nguyễn Phan Quốc Minh
BABAIU19061 Quách Phương My
BABAIU19064 Phan Kim Ngân
BABAIU19068 Lâm Dương Khang Nguyên
BABAIU19069 Nguyễn Đại Nguyên
BABAIU19070 Huỳnh Nguyễn Thảo Nhi
BABAIU19080 Phan Thọ Quí
BABAIU19085 Phạm Ngọc Y Sa
BABAIU19086 Nguyễn Thị Ngọc Sâm
BABAIU19091 Đoàn Xuân Thanh
BABAIU19095 Lê Hà Tấn Thiên
BABAIU19096 Nguyễn Anh Thư
BABAIU19099 Đào Lê Kim Thùy
BABAIU19104 Nguyễn Bảo Trân
BABAIU19106 Phạm Ngọc Thùy Trang
BABAIU19107 Trần Hoàng Thanh Trúc
BABAIU19111 Lâm Bùi Anh Tuấn
BABAIU19114 Hoàng Thị Kiều Vân
BABAIU19117 Thiều Thị Hạ Vy
BABAIU19118 Trần Thị Như Ý
BABAIU19119 Nguyễn Thị Như Ý
BABAIU19159 Mạc Phương Dung
BABAIU19178 Tôn Việt Hà
BABAIU19187 Phan Mai Hồng Hạnh
BABAIU19196 Lê Quan Hưng
BABAIU19204 Thái Huỳnh Nhật Huy
BABAIU19218 Vương Nhã Kỳ
BABAIU19228 Trần Lục Khánh Linh
BABAIU19245 Trần Hoàn Hạnh Ngân
BABAIU19260 Nguyễn Thị Khánh Nguyên
BABAIU19273 Nguyễn Phan Hiểu Nhi
BABAIU19289 Medina Lê Phúc
BABAIU19297 Nguyễn Thị Yến Phương
BABAIU19300 Trần Nguyễn Nhật Quyên
BABAIU19347 Vũ Phương Trình
BABAIU19351 TrầN Lý Thanh TrúC
BABAIU19389 Lâm Nhật Vy
BABANS19001 Nguyễn Thúy An
BABANS19003 Vũ Minh Chiến
BABANS19005 Lê Thị Kỳ Duyên
BABANS19008 Nguyễn Duy Khang
BABANS19015 Lê Nguyễn Bảo Ngọc
BABANS19018 Lê Điền Quyên Thanh
BABANS19022 Hoàng Vi Phương Uyên
BABANS19024 Huỳnh Như Ý
BABANS19025 Trần Bạch Hải Yến
BABAUH19002 Đỗ Phương Duyên
BABAUH19010 Nguyễn Minh Luận
BABAUH19016 Phạm Nguyễn Bảo Nhi
BABAUH19020 Đặng Đa Thiện
BABAUH19021 Phạm Võ Hoài Thương
BABAUH19022 Nguyễn Kế Tín
BABAUH19023 Nguyễn Ngọc Phương Trâm
BABAUH19030 Lý Trung Tín
BABAUN19004 Nguyễn Thanh Giang
BABAUN19007 Trương Khánh Linh
BABAUN19009 Đặng Hoàng Sơn
BABAWE19002 Nguyễn Huỳnh Phước Đạt
BABAWE19003 Nguyễn Trương Phi Giao
BABAWE19006 Trần Đăng Khoa
BABAWE19009 Trịnh Thanh Sơn
BABAWE19010 Nguyễn Thị Ngọc Thảo
BABAWE19011 Võ Ngọc Thiện
BABAWE19013 Đặng Ninh Thuận
BABAWE19016 Tiêu Ngọc Yến Trâm
BABAWE19021 Nguyễn Lê Quỳnh Anh
BABAWE19026 Lê Nguyễn Quỳnh Anh
BABAWE19030 Nguyễn Ngọc Anh
BABAWE19034 Trần Ngọc Anh Đa
BABAWE19035 Nguyễn Quốc Đại
BABAWE19040 Bùi Thị Hoàng Giang
BABAWE19044 Đinh Gia Hân
BABAWE19049 Trần Nguyễn Thúy Hòa
BABAWE19055 Châu Nguyễn Hoàng Khang
BABAWE19056 Châu Bảo Khang
BABAWE19060 Nguyễn Vân Khánh
BABAWE19063 Ngô Nguyễn Bảo Khuê
BABAWE19064 Trần Minh Khuê
BABAWE19066 Phạm Châu Thuý Kiều
BABAWE19068 Ngô Đinh Khánh Linh
BABAWE19075 Võ Thị Kim Ngân
BABAWE19080 Nguyễn Hồng Bích Như
BABAWE19081 Nguyễn Đặng Tú Oanh
BABAWE19083 Mai Hồng Phúc
BABAWE19085 Nguyễn Tường Quang
BABAWE19087 Vương Ngọc Sang
BABAWE19094 Phạm Thị Kim Thoa
BABAWE19104 Phạm Thị Bích Truyền
BABAWE19114 Trần Lê Thùy Vy
BABAWE19120 Nguyễn Tuyết Vy
BABAWE19121 Trần Xuân Ánh Nguyệt
BABAWE19125 Dương Tiến Tài
BABAWE19126 Trương Nữ Hải Hà
BAFNIU19002 Đỗ Minh Anh
BAFNIU19004 Nguyễn Ngọc Gia Bảo
BAFNIU19011 Trịnh Gia Hân
BAFNIU19012 Trương Thanh Hoa
BAFNIU19014 Hoàng Thụy Khanh
BAFNIU19015 Phạm Đăng Khoa
BAFNIU19016 Bùi Tú Lan
BAFNIU19017 Nguyễn Vân Linh
BAFNIU19020 Nguyễn Bảo Ngọc
BAFNIU19023 Nguyễn Phạm Thảo Nguyên
BAFNIU19027 Nguyễn Minh Nhựt
BAFNIU19030 Nguyễn Hương Thảo
BAFNIU19039 Bùi Khả Tú
BAFNIU19041 Kiều Thanh Xuân
BAFNIU19062 Lê Ngọc Bích
BAFNIU19094 Nguyễn Gia Huy
BAFNIU19105 Lê Phương Linh
BAFNIU19117 Đồng Bảo Ngân
BAFNIU19166 Nguyễn Hoàng Bảo Thi
BAFNIU19168 Lê Hoàng Thông
BAFNIU19169 Kỹ Song Thư
BAFNIU19178 Nguyễn Thị Minh Thy
BAFNIU19182 Lê Quỳnh Trâm
BAFNIU19183 Nguyễn Lê Huyền Trân
BAFNIU19195 Tài Thanh Trúc
BAFNIU19203 Nguyễn Thị Tường Vi
BEBEIU19001 Nguyễn Huỳnh Phương Anh
BEBEIU19002 Nguyễn Thị Vân Anh
BEBEIU19004 Vũ Nguyễn Đình Chung
BEBEIU19007 Đinh Thanh ĐứC
BEBEIU19011 Đặng Quốc Huy
BEBEIU19012 Lâm Anh Kiệt
BEBEIU19017 Nguyễn Ngọc Hoàng My
BEBEIU19019 Nguyễn Thanh Ngân
BEBEIU19020 Phan Thanh Nhàn
BEBEIU19021 Nguyễn Thị Yến Nhi
BEBEIU19025 Bùi Sơn Quỳnh
BEBEIU19027 Lê Minh Bảo Thành
BEBEIU19031 Dương Lê Thanh Thương
BEBEIU19035 Lê Nguyễn Thảo Vy
BEBEIU19072 Ngô Tuấn Khải
BEBEIU19102 Lê Phước Quyền
BTBCIU19001 Huỳnh Thiệu Anh
BTBCIU19002 Nguyễn Hoàng Dung
BTBCIU19006 Nguyễn Trần Gia Hân
BTBCIU19007 Nguyễn Ngọc Huyền
BTBCIU19008 Nguyễn Gia Khánh
BTBCIU19009 Huỳnh Thị Khánh Ly
BTBCIU19010 Đào Yến Nhi
BTBCIU19016 Trần Vũ Quỳnh Thi
BTBCIU19020 Phan Đặng Uyên Thy
BTBCIU19021 Lê Vũ Thùy Trang
BTBCIU19023 Nguyễn Ngọc Thảo Vy
BTBCIU19025 Nguyễn Ngọc Khuê Tú
BTBCIU19050 Phan Hải Nam
BTBCIU19054 Phạm Mỹ Nhàn
BTBCIU19060 Huỳnh Bảo Phương
BTBCIU19066 Lê Thị Hoài Thương
BTBTIU19006 Võ Ngọc Gia Bảo
BTBTIU19009 Phạm Đông Đức
BTBTIU19011 Phạm Khánh Duy
BTBTIU19017 Tạ Hoài Phương Khanh
BTBTIU19018 Nguyễn Anh Khoa
BTBTIU19019 Trương Hoàng Kim
BTBTIU19022 Trần Minh Thiên Lộc
BTBTIU19023 Đỗ Tú Minh
BTBTIU19024 Nguyễn Bảo Nghi
BTBTIU19025 Lê Phúc Nhân
BTBTIU19032 Ngô Thiên Phát
BTBTIU19034 Đỗ Thúy Quỳnh
BTBTIU19035 Trương Diễm Quỳnh
BTBTIU19039 Nguyễn Kim Thoa
BTBTIU19041 Nguyễn Anh Thư
BTBTIU19044 Dương Quốc Trung
BTBTIU19046 Lê Quốc Tuấn
BTBTIU19047 Vương Ngọc Thảo Uyên
BTBTIU19072 Dương Bảo Khôi
BTBTIU19137 Trần Hoàng Cát Tường
BTBTUN19001 Lê Nguyễn Khánh Giang
BTBTUN19005 Phạm Huyền Bảo Nghi
BTBTWE19003 Lê Quang
BTBTWE19004 Shim Huynh Song
BTBTWE19005 Nguyễn Duy Thành
BTBTWE19006 Lê Đỗ Trường Thi
BTBTUN19008 Huỳnh Thị Bảo Thy
BTBTWE19008 Trần Thị Khánh Vy
BTCEIU19002 Lê Minh Khôi
BTCEIU19004 Hứa Ngọc Quỳnh
BTCEIU19008 Phạm Xuân Tiến
BTCEIU19009 Võ Lâm Hoài Trung
BTFTIU19002 Đặng Trần Ngọc Chung
BTFTIU19006 Trần Thanh Hoàng
BTFTIU19007 Lê Võ Minh Huy
BTFTIU19008 Quách Vĩ Khang
BTFTIU19015 Đan Phạm Lâm Quỳnh
BTFTIU19016 Ngô Song Thảo
BTFTIU19018 Trần Dương Minh Thư
BTFTIU19020 Vương Thủy Tiên
BTFTIU19021 Phạm Ngọc Mai Trâm
BTFTIU19023 Nguyễn Quang Trường
BTFTIU19025 Trương Mỹ Quốc Tuấn
BTFTIU19027 Lê Minh Tuyền
BTFTIU19029 Nguyễn Hải Vân
BTFTIU19079 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
CECEIU19003 Nguyễn Duy Quân
CECEIU19004 Nguyễn Thành Tâm
CECEIU19013 Đinh Minh Hy
CECEIU19019 Lê Nhựt Minh
EEACIU19006 Trần Quốc Huy
EEACIU19007 Lê DiệU Linh
EEACIU19011 Lê Văn Quý
EEACIU19014 Trần Hoàng Quốc Vũ
EEACIU19048 Lâm Quang Minh
EEACIU19060 Lê Trí Thành
EEACIU19068 Thái Hà Quốc Trung
EEACIU19069 Hoàng Anh Tuấn
EEEEIU19001 Nguyễn Thiên Ân
EEEEIU19003 Đàm Vĩnh Hào
EEEEIU19004 Mai Gia Huy
EEEEIU19007 Nguyễn Hoàng Khang
EEEEIU19010 Ngô Phạm Quang Linh
EEEEIU19012 Trần Lê Phương Linh
EEEEIU19013 Nguyễn Vũ Long
EEEEIU19015 Nguyễn Thị Bích Nga
EEEEIU19016 Trịnh Ngọc Bá Nguyên
EEEEIU19017 Lương Nguyễn Minh Quang
EEEEIU19018 Nguyễn Thị Hồng Vy
ENENIU19004 Bùi Nguyễn Linh Chi
ENENIU19007 Bùi Thế Duyệt
ENENIU19010 Ngô Phạm Tuyết Hương
ENENIU19012 Nguyễn Hoàng Linh
ENENIU19013 Vũ Bá Lộc
ENENIU19014 Nguyễn Ngọc Thảo My
ENENIU19016 Đoàn Tiến Ngọc
ENENIU19017 Nguyễn Thị Bảo Ngọc
ENENIU19018 Nguyễn Thị Bích Ngọc
ENENIU19019 Phan Minh Như
ENENIU19020 Ngô Minh Phương
ENENIU19021 Hồ Tú Quyên
ENENIU19028 Phạm Đoàn Hải Vân
ENENIU19035 Hồng Phương Nguyệt Anh
ENENIU19036 Phạm Quỳnh Anh
ENENIU19039 Lưu Nguyễn Vân Anh
ENENIU19078 Nguyễn Hồ Thanh Nhàn
ENENIU19095 Phạm Cao Sơn
ENENIU19108 Nguyễn Hồ Bảo Tiên
EVEVIU19002 Nguyễn Thị Tuyết Ngân
EVEVIU19004 Lê Hoàng Thu Thảo
EVEVIU19010 Trần Công Tú
IEIEIU19001 Nguyễn Hoài An
IEIEIU19003 Phạm Minh Duy
IEIEIU19008 Nguyễn Hải Nam
IEIEIU19011 Võ Thanh Phong
IEIEIU19012 Bạch Tâm Phúc
IEIEIU19014 Nguyễn Đăng Quang
IEIEIU19018 Nguyễn Anh Thu Thảo
IEIEIU19020 Vũ Thị Phương Thảo
IEIEIU19022 Võ Đình Anh Triết
IEIEIU19024 Nguyễn Thanh Tú
IEIEIU19025 Võ Đình Tuấn
IEIEIU19027 Đặng Lê Tố Uyên
IEIEIU19030 Trần Quang Vinh
IEIEIU19049 Đào Minh Hậu
IEIEIU19070 Nguyễn Thị Anh Thư
IEIESB19001 Nguyễn Tuấn Kha
IEIESB19003 Nguyễn Phước Thành
IELSIU19007 Đoàn Hữu Chánh
IELSIU19009 Vũ Thành Công
IELSIU19010 Phan Đức Đạt
IELSIU19012 Trà Trọng Dĩnh
IELSIU19014 Trịnh Viết Thái Dương
IELSIU19017 Trần Đoàn Hương Giang
IELSIU19019 Dương Hoàng Hiếu
IELSIU19021 Nguyễn Chí Hiếu
IELSIU19022 Nguyễn Minh Hiếu
IELSIU19027 Trần Kim Hương
IELSIU19032 Nguyễn Hoàng Nguyên Khôi
IELSIU19033 Trần Phan Nhật Khuê
IELSIU19035 Phan Hoàng Trung Kiên
IELSIU19036 Vũ Hoàng Lam
IELSIU19038 Nguyễn Thị Hoài Liên
IELSIU19042 Nguyễn Phương Ly
IELSIU19044 Lục Thị Vân Minh
IELSIU19048 Phạm Tuyết Ngân
IELSIU19050 Trần Nguyễn Thanh Ngân
IELSIU19054 Trần Huỳnh Tố Nhi
IELSIU19056 Phan Tuệ Như
IELSIU19057 Thái Mai Ninh
IELSIU19058 Trần Nguyên Ninh
IELSIU19062 Thái Hồ Duy Phương
IELSIU19064 Tiền Cẩm Tú Quyên
IELSIU19065 Nguyễn Thị Thanh Quyên
IELSIU19067 NguyễN Thị HồNg ThắM
IELSIU19069 Phạm Hồng Thu Thảo
IELSIU19071 Nguyễn Đức Thiện
IELSIU19074 Lâm Nguyễn Diệu Thơ
IELSIU19075 Nguyễn Đức Minh Thư
IELSIU19076 Trần Thanh Kim Thủy
IELSIU19077 Đinh Cẩm Tiên
IELSIU19079 Lê Minh Trí
IELSIU19081 Phạm Minh Trí
IELSIU19082 Bùi Ngọc Phương Trinh
IELSIU19084 Nguyễn Diệu Thy Trúc
IELSIU19085 Lê Quang Trung
IELSIU19088 Trần Thanh Tùng
IELSIU19092 Vũ Liễu Uyên
IELSIU19093 Nguyễn Thị Tường Vi
IELSIU19095 Diệp Trần Thảo Vy
IELSIU19096 Hoàng Hải Yến
IELSIU19098 Lư Hồ Kim Yến
IELSIU19158 Nguyễn Hoàng Ngọc Hoài
IELSIU19190 Nguyễn Mộng Mỹ Linh
IELSIU19192 Đoàn Phan Ngọc Linh
IELSIU19214 Nguyễn Thụy Bích Ngọc
IELSIU19225 Trương Thiện Nhân
IELSIU19228 Nguyễn Hoàng Tú Nhi
IELSIU19233 Nguyễn Vũ Hoàng Như
IELSIU19235 Nguyễn Mạnh Khánh Nhựt
IELSIU19252 Nguyễn Thị Như Quỳnh
IELSIU19290 Vũ Minh Trí
IELSIU19293 Nguyễn Hải Triều
IELSIU19297 Bùi Minh Tú
IELSIU19299 Nguyễn Ngọc Tuấn
IELSIU19302 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
ITDSIU19001 Trương Quốc An
ITDSIU19002 Lê Duy Anh
ITDSIU19008 Vũ Xuân Linh
ITDSIU19009 Chề Trung Nguyên
ITDSIU19011 Nguyễn Trọng Nhân
ITDSIU19013 Trần Hữu Phúc
ITDSIU19020 Nguyễn Minh Trang
ITDSIU19022 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
ITDSIU19050 Nguyễn Bảo Phúc
ITITIU19003 Văn Hoàng Quế Anh
ITITIU19004 Tăng Gia Bảo
ITITIU19005 Lại Gia Bảo
ITITIU19006 Phan Nguyễn Gia Bảo
ITITIU19009 Phạm Hồng Đăng
ITITIU19010 Lương Phúc Điền
ITITIU19012 Lê Thị Huỳnh Giao
ITITIU19016 Nguyễn Phạm Gia Huy
ITITIU19017 Nguyễn Phước Vĩnh Khang
ITITIU19019 Phạm Hữu Duy Khánh
ITITIU19020 Hà Minh Khoa
ITITIU19023 Nguyễn Hoàng Linh
ITITIU19026 Đào Huỳnh Thiên Long
ITITIU19028 Đỗ Quang Minh
ITITIU19030 Nguyễn Đức Minh
ITITIU19031 Phạm Hoàng Minh
ITITIU19036 La Trí Nguyên
ITITIU19040 Nguyễn Thanh Phong
ITITIU19043 Đỗ Đông Quân
ITITIU19045 Dương Vĩ Quyền
ITITIU19046 Bùi Thế Sáng
ITITIU19047 Trần Tấn Tài
ITITIU19048 Nguyễn Lê Chí Tâm
ITITIU19053 Nguyễn Gia Thịnh
ITITIU19054 Trần Hoàng Thịnh
ITITIU19055 Võ Huỳnh Huy Thịnh
ITITIU19056 Phạm Hà Minh Thy
ITITIU19057 Nguyễn Hà Minh Trí
ITITIU19060 Phạm Công Tuấn
ITITIU19062 Phạm Lê Song Tuấn
ITITIU19077 Lê Quang Anh
ITITIU19104 Đinh Vũ Đức
ITITIU19108 Võ Ngọc Khương Duy
ITITIU19111 Nguyễn Hoàng Duy
ITITIU19118 Phạm Minh Hiếu
ITITIU19125 Mai Lê Hùng
ITITIU19132 Vương Gia Huy
ITITIU19157 Đặng Đức Luân
ITITIU19167 Võ Ngọc Duy Nguyên
ITITIU19194 Trương Nhật Minh Quang
ITITIU19195 Lê Văn Quang
ITITIU19218 Trần Văn Tiến
ITITIU19219 Phạm Quốc Tín
ITITIU19225 Nguyễn Trung Trực
ITITIU19228 Trần Nguyễn Thương Trường
ITITIU19236 Nguyễn Thanh Thanh Tùng
ITITIU19243 Võ Anh Việt
ITITIU19246 Nguyễn Thành Vinh
ITITUN19001 Nguyễn Quốc Đạt
ITITUN19003 Nguyễn Hoàng Bảo Phúc
MAMAIU19008 Lê Nguyễn Đăng Khoa
MAMAIU19015 Lê Phạm Hoài Thương
MAMAIU19016 Phạm Đinh Thanh Trúc
SESEIU19002 Trương Minh Nam
SESEIU19003 Dương Hoàng Yến

 

Related Blogs