TB V/v đăng ký học bổ sung lớp SHCD cuối khóa 2019

SHCD

P.CTSV thông báo chính thức về việc mở lớp học bổ sung sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa 2019 dành cho sinh viên xét tốt nghiệp chuẩn bị ra trường,

Đây là lớp học bổ sung dựa trên nhu cầu có thực của sinh viên, kinh phí tổ chức và mời báo cáo viên do sinh viên tự chi trả, phòng CTSV hỗ trợ sắp xếp thời gian học và nội dung chuyên đề.

Nội dung các chuyên đề cụ thể như sau:

  • Chuyên đề 1: Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trong nước và thế giới. Chiến lược Vành đai và Con đường của Trung Quốc (8h00 tới 10h00).
  • Chuyên đề 2: Hành trang ra trường và cách thể hiện năng lực bản thân trước nhà tuyển dụng (10h00 đến 12h00).

Yêu cầu:

  1. Đối tượng: Sinh viên còn thiếu SHCD cuối khóa và đang nằm trong danh sách xét tốt nghiệp tháng 9/2019.
  2. Thời gian dự kiến: Từ 8h00 – 12h00 ngày 15/9/2019.
  3. Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế – cơ sở 1, phòng A1.409.
  4. Yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ và làm bài thu hoạch trên giấy theo quy định.
  5. Lệ phí lớp học: nộp trực tiếp cho lớp trưởng Hồ Nguyễn Thảo Linh – 0794514374.

Trân trọng./.

Related Blogs