TB v/v Nộp bổ sung hồ sơ nhập học của sinh viên khóa 2019

bo sung ho so 2019

Trường ĐH Quốc Tế đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ tân sinh viên trong tháng 08/2019 theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Nhằm thực hiện đúng công tác quản lý hồ sơ sinh viên và thực hiện theo đúng quy chế học sinh – sinh viên, nhà trường yêu cầu tân sinh viên khóa 2019 bổ sung hồ sơ nhập học, cụ thể như sau:

  • Tân sinh viên khóa 2019 kiểm tra tình trạng nộp hồ sơ bằng cách tra cứu, nhập Mã sinh viên hoặc số CCCD/CMND:
Nhập MSSV hoặc Số CCCD/CMND:
  • Thời gian tiếp nhận bổ sung hồ sơ: từ ngày 20/09/2019 đến 23/09/2019
    (không nhận hồ sơ vào Chủ nhật 22/09/2019)
  • Địa điểm tiếp nhận bổ sung hồ sơ:
  1. Tại Phòng Công tác Sinh viên (O1.105 – Cơ sở IU tại Thủ Đức): từ ngày 20/09/2019 đến 23/09/2019

Địa chỉ: Trường ĐH Quốc Tế – Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

  1. Tại Cơ sở Pasteur: vào ngày 23/09/2019 (Thứ hai)

Địa chỉ: 234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Nhà trường yêu cầu tân sinh viên khóa 2019 nghiêm túc thực hiện đúng tinh thần thông báo trên. Trong trường hợp tân sinh viên khóa 2019 không nộp bổ sung hồ sơ nhập học đầy đủ, nhà trường sẽ xử lý theo đúng quy chế học vụ, quy chế học sinh – sinh viên, quy định của ĐHQG TP.HCM và quy định của trường.


Mẫu hồ sơ của trường

Lý lịch sinh viên tải tại địa chỉ: http://iuoss.com/llsv2019

Bản kê khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phụ lục đính kèm tải  tại: http://www.iuoss.com/bhyt-tk1

Đơn xin ngoại trú (chỉ yêu cầu đối với SV có hộ khẩu ngoài TP.HCM và không ở KTX, lưu xá ĐHQT): http://www.iuoss.com/wp-content/uploads/2012/04/MAU-DON-XIN-NGOAI-TRU.doc

Related Blogs