THÔNG BÁO V/v miễn giảm học phí năm học 2019 – 2020

mien giam hoc phi

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thời gian nhận và xét hồ sơ Miễn giảm học phí năm học 2019 – 2020, nội dung chi tiết cụ thể như sau:

A. Các đối tượng Miễn giảm học phí 2019 – 2020 hiện đang áp dụng tại trường ĐHQT

Áp dụng theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH và chính sách riêng tại trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM. Nội dung tra cứu trực tiếp trên trang web phòng CTSV: www.iuoss.com

Hiện nay nhà trường đang thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho 09 đối tượng như sau:

 1. Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-BTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
 2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
 3. Sinh viên mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ.
 4. SV bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg.
 5. Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
 6. Sinh viên là con CBCNVC mà cha hoặc mẹ bị TNLĐ hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 
 7. SV có anh chị em ruột hiện đang học tại trường Đại học Quốc tế (áp dụng kể từ người thứ hai).
 8. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 9. Sinh viên là con cán bộ viên chức đang làm việc trong trường.

Ngoài các đối tượng nêu trên, nhà trường còn hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo nội dung Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hỗ trợ học phí riêng dành cho những đối tượng đặc biệt khó khăn theo quyết định của Hiệu trưởng.

B. Quy trình xét Miễn giảm học phí 2019 – 2020 tại trường

 1. Tìm hiểu đối tượng.
 2. Download mẫu đơn MGHP tại trường trên web phòng CTSV: iuoss.com/2012/04/cac-bieu-mau-thuong-su-dung-cua-phong-ctsv/
 3. Làm theo hướng dẫn tại trang 2 mẫu đơn MGHP.
 4. Nộp đầy đủ hồ sơ về phòng CTSV O1.105 trước 29/9/2019. Sau thời gian trên, hồ sơ sẽ được xét cho học kỳ kế tiếp.
 5. Cung cấp số tài khoản cá nhân tại link sau: iuoss.com/stkcanhan để phòng KHTC chuyển khoản trực tiếp số tiền được miễn giảm trong học kỳ.
 6. Kiểm tra kết quả xét MGHP trên trang web phòng CTSV trước kỳ thi giữa kỳ (midterm).
 7. Phản hồi phòng CTSV nếu gặp khó khăn về quy trình xét hoặc nhận chuyển khoản.
 8. Các đối tượng mồ côi, hộ nghèo, cận nghèo cần nộp bổ sung mẫu đơn xác nhận diện khó khăn về kinh tế vào 20 ngày đầu tiên học kỳ I đầu mỗi năm học mới.
 9. Các đối tượng hỗ trợ học phí đặc biệt cần bổ sung giấy tờ khác theo yêu cầu riêng.

 

Trân trọng./.

Related Blogs