TB v/v mở cửa Thư viện ngoài giờ tối trong mùa ôn thi HK1 2019-2020

mở cửa Thư viện ngoài giờ tối

Thư viện thông báo đến với toàn thể sinh viên nhà trường về việc Thư viện mở cửa thêm giờ HK1 2019-2020.

Mở cửa thời gian từ 08:00 đến 19:30 các ngày:

  • 28/10/2019 đến 01/11/2019
  • 04/11/2019 đến 08/11/2019
  • 11/11/2019 đến 15/11/2019

Địa điểm:

  • Thư viện Tầng 01.

Ngoài thời gian trên, Thư viện phục vụ bạn đọc theo quy định hiện hành.

Trân trọng.

            TRƯỞNG THƯ VIỆN

LÂM BÌNH NGUYÊN

Related Blogs