Thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục có ý nghĩa gì?

the-bao-hiem-y-te

Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhiều sinh viên tham gia vẫn đang loay hoay khi thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục. Các em hãy tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây. 

bhyt, 5 năm liên tục

Thẻ BHYT với dòng chữ mới “Thời điểm đủ 5 năm liên tục”. 

Theo quy định tại Điểm 1.9, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT thì “Thời điểm đủ 05 năm liên tục:… được in phía cuối thẻ BHYT dành cho những đối tượng đã nộp BHYT 5 năm liên tục, giúp người tham gia BHYT và cơ sở y tế xác định được thời gian đóng BHYT.

Đối với những người tham gia chưa nộp BHYT 5 năm liên tục thì trên thẻ BHYT sẽ không được in dòng chữ này. Tức là SV phải đóng đủ 5 năm liên tục không gián đoạn theo quy định thì trên thẻ BHYT mới có dòng chữ này.

Thời điểm 5 năm liên tục trên thẻ BHYT có phải được dùng trong 5 năm?

Bên cạnh đó, theo Công văn 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 về cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH có hướng dẫn:

“Thời hạn sử dụng thẻ BHYTchỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày…/…/….” thay vì ghi thời hạn sử dụng từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm như trước đây.

Như vậy, kể từ ngày 08/08/2017, pháp luật đã quy định không ghi thời hạn hết hạn sử dụng của thẻ BHYT lên thẻ nữa. Còn về dòng chữ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT là 01 trong các tiêu thức bắt buộc thì trường hợp người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT hoặc thời gian tham gia liên tục chưa đủ 05 năm thì để trống (không ghi tiêu thức này).

Để tra cứu thời gian hết hạn của thẻ BHYT, SV cần tra cứu tại web của BHXH TP.HCM: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Related Blogs