TB cấp phát lễ phục và kỷ yếu tốt nghiệp cho SV-HV tốt nghiệp 2019

alumni

Phòng CTSV trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên cao học tham dự lễ tốt nghiệp năm 2019 quy trình nhận lễ phục và kỷ yếu tốt nghiệp như sau:

Bước 1: Sinh viên/Học viên đóng tiền thế chân lễ phục + kỷ yếu tại Phòng Kế Hoạch Tài Chính với số tiền như sau:

Nội dung SV hệ IU SV hệ UWE 4+0 Học viên cao học
Số tiền thế chân lễ phục 800.000 đ 3.300.000 đ 800.000 đ
Kỷ yếu 150.000 đ 150.000 đ 200.000 đ
Số tiền thế chân lễ phục + Kỷ yếu 950.000 đ 3.450.000 đ 1.000.000 đ

SV hệ liên kết UWE 4+0 sẽ mặc lễ phục riêng, và giống với lễ phục tốt nghiệp của UWE tại Anh nên chi phí may, khấu hao và giặt ủi cao hơn lễ phục tốt nghiệp thông thường.

Bước 2: Sinh viên/Học viên mang biên lai đến nhận lễ phục tốt nghiệp tại Khoa/Bộ môn theo thời gian sau:

Nội dung Từ ngày Đến ngày
Thời gian nhận lễ phục 14/11/2019 21/11/2019
Thời gian nhận kỷ yếu 22, 23/11/2019 tại lễ tốt nghiệp
  • Để đảm bảo quyền lợi, sinh viên và học viên vui lòng kiểm tra cẩn thận lễ phục tốt nghiệp trước khi nhận.
  • Sinh viên và học viên có trách nhiệm bảo quản lễ phục, mọi trường hợp mất hoặc làm hỏng lễ phục phải bồi thường cho nhà trường (SV và HV liên hệ Phòng CTSV để được hướng dẫn)

Bước 3: Sinh viên/Học viên trả lễ phục tại Khoa/Bộ môn theo thời gian:

Nội dung Từ ngày Đến ngày
Thời gian trả lễ phục 25/11/2019 (*) 29/11/2019

(*) Hoặc theo thông báo của Khoa/Bộ môn về thời gian bắt đầu thu hồi lễ phục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên/học viên ở xa

Bước 4:  Sinh viên/Học viên nhận lại tiền thế chân lễ phục tại Phòng KHTC:

Nội dung SV hệ IU SV hệ UWE 4+0 Học viên cao học
Số tiền thế chân lễ phục đã đóng 800.000 đ 3.300.000 đ 800.000 đ
Tiền giặt ủi + khấu hao 200.000 đ 670.000 đ 200.000 đ
Số tiền nhận lại 600.000 đ 2.630.000 đ 600.000 đ

Lưu ý:

  • Sinh viên/Học viên phải hoàn trả lễ phục đúng thời gian quy định.
  • Sau thời gian quy định (29/11/2019), Sinh viên/Học viên nếu chưa hoàn trả lễ phục sẽ không được nhận lại tiền thế chân lễ phục.

Related Blogs