TB v/v Trả hình tốt nghiệp cho SV năm 2019

hình tốt nghiệp 2019

Phòng CTSV trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp 2019 về việc nhận hình kỷ yếu (do nhà trường chụp) cho khoá tốt nghiệp năm 2019.

Để nhận được hình kỷ yếu đã chụp, các bạn gửi email đến địa chỉ iuyearbook@iuoss.com với tựa đề email là:

  • MSSV_Graduation Portrait Request_ddNov19
  • (Ví dụ: BA070147_ Graduation Portrait Request _15Nov19).

Thời gian gửi email từ 15/11/2019 đến hết ngày 18/11/2019.

Thời gian Ban biên tập kỷ yếu phản hồi hình cho các bạn sẽ từ ngày 19/11/2019 đến hết ngày 21/11/2019.

Trân trọng.

Related Blogs