03 bạn SV & HV cao học Đại học Quốc tế được nhận học bổng Pony Chung 2019

Ponychung 2019 2

03 bạn sinh viên và học viên cao học Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM đã được nhận học bổng Pony Chung 2019:

Chiều 29/11, ĐHQG-HCM và Quỹ học bổng Pony Chung đã tổ chức trao 30 suất học bổng Pony Chung (mỗi suất trị giá 600USD) cho 30 sinh viên ĐHQG-HCM. Chúc mừng 03 bạn sinh viên và học viên cao học trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM đã được nhận học bổng Pony Chung 2019:

– Bạn Trang Kiến – Nghiên cứu viên Khoa Điện tử Viễn thông
– Bạn Mai Thu Sĩ Nguyên – sinh viên Khoa Kỹ thuật Y sinh
– Bạn Chung Minh Nhật – sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin

Từ năm 2007 Quỹ học bổng Pony Chung đã trao cho học viên cao học và sinh viên ĐHQG-HCM 380 suất học bổng, với tổng giá trị là 193.000 USD (hơn 4 tỷ đồng).

Ponychung 2019

Blog Attachment

Related Blogs