DS SV ĐH Quốc tế đạt 5 Tốt ĐHQG-HCM Năm 2019

5 tốt ĐHQG-HCM 2019

12/12/2019 tại Hội trường Trần Chí Đáo, BCS Đoàn ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ tuyên dương Cán bộ trẻ tiêu biểu và Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM năm 2019 cho 46 Cán bộ, Giảng viên và 134 Sinh viên của các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc.

Trong đó chúc mừng 10 Cán bộ, Giảng viên trẻ và 46 Sinh viên 5 tốt của trường ĐH Quốc tế đã được tuyên dương.

Chúc mừng và cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của các bạn sinh viên tiêu biểu để mang đến thành tích chung cho trường ĐH Quốc tế thật sự ấn tượng và giải thưởng rất vinh dự cho bản thân mỗi người.

Chúc cho các bạn tiếp tục giữ được những thành tích này và sẽ còn có nhiều các cá nhân được tuyên dương trong những năm tiếp theo.

DANH SÁCH SV 5 TỐT TIÊU BIIỂU ĐHQG-HCM 2019

  1. Đỗ Xuân Hương: BA
  2. Nguyễn Duy Thắng: BE
  3. Lương Đại Tín: BE

DANH SÁCH SV 5 TỐT TIÊU BIIỂU ĐHQG-HCM 3 NĂM LIÊN TỤC 2019

  1. Ngô Hoài Tây Phượng: BA
  2. Ngô Yên Khánh: EE
  3. Huỳnh Minh Vy: BE
  4. Lý Bảo Hân: BE
  5. Mai Thu Sỹ Nguyên: BE
  6. Lê Phương Hiền: BE

Related Blogs