Công bố DS SV được miễn giảm học phí HK1/2019-2020

mien giam hoc phi

Căn cứ kết quả xét miễn giảm học phí HK1/2019-2020 từ hồ sơ của sinh viên đã nộp, Phòng CTSV công bố danh sách dự kiến Miễn giảm học phí .
Cụ thể, SV tra cứu tại đây:

Nhập MSSV:

Lưu ý:

Sinh viên kiểm tra tình trạng học phí trên edusoft để theo dõi mức chi trả tương ứng do phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện,
Các thắc mắc về mức miễn giảm học phí HK1/2019-2020, đối tượng, sai sót vui lòng liên hệ phòng CTSV chuyên viên: Xuân Quang – hxquang@hcmiu.edu.vn – ĐT: (028) 37244270 – 3334

Xem thêm:

Related Blogs