TB 04 tiếp tục dời ngày nhập học lần 4 đến hết 30/3/2020

nghi hoc lan 4 2020

Thông tin về việc tiếp tục dời ngày nhập học lần 4 cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Trường ĐH Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

nghi hoc lan 4 2020

Căn cứ quyết định của Đại học Quốc gia Tp.HCM, sinh viên trường Đại học Quốc tế sẽ được nghỉ tiếp đến ngày 30/3/2020.

Trong thời gian ba tuần còn lại của tháng 3, các thầy cô sẽ tiếp tục đưa bài giảng lên hệ thống Blackboard và tương tác với sinh viên như đã thực hiện trong 3 tuần qua.

Bắt đầu từ ngày 10/3/2020, một số thầy cô sẽ áp dụng hình thức dạy trực tuyến bằng phần mềm Zoom hoặc MSTeam. Vì vậy các em sinh viên hãy thường xuyên theo dõi thông tin trên hệ thống Blackboard, hoặc email của sinh viên do nhà trường cung cấp để kịp thời nắm thông tin và tham dự các lớp học tổ chức dưới hình thức online.
Sinh viên chú ý theo dõi thông báo của nhà trường thường xuyên và cẩn trọng bảo vệ sức khỏe bản thân.

Sinh viên có nhu cầu được hỗ trợ phương pháp, hoặc liên quan đến tài khoản Blackboard, tài khoản e-mail có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin của nhà trường:

Trân trọng./.

Related Blogs