Bắt đầu thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo 2020

truyền thống ngành Tuyên giáo

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo trên mạng Vcnet bắt đầu từ 23/03/2020. Tổng giải thưởng mỗi tuần trị giá 23,5 triệu đồng với 16 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 8 giải khuyến khích.

truyền thống ngành Tuyên giáo

Cuộc thi dự kiến được thực hiện trong 16 tuần, bắt đầu 23/3/2020, kết thúc vào 13/7, được hỏi theo tiến trình lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp.

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tài khoản VCNET (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi); có độ tuổi dự thi từ đủ 14 tuổi trở lên. Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.

Mỗi tuần thi, bài thi sẽ gồm 10 câu theo hình thức trắc nghiệm, có 4 đáp án để người dự thi lựa chọn. Trong đó có ít nhất 1 đáp án đúng (có thể có từ 1 đến 4 đáp án đúng). Do đó, bạn đọc cần tìm hiểu kỹ các câu hỏi và đáp án trước khi tham gia thi. Ngoài ra, người dự thi phải dự đoán đúng nhất số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi sớm nhất để trao thưởng. Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tuần (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây theo thời gian thi).

Kết quả thi hằng tuần sẽ được công bố, cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần. Ban Tổ chức trả thưởng các cuộc thi tuần qua đường bưu điện hoặc tài khoản cá nhân.

Sau mỗi tuần thi, BTC sẽ công bố kết quả cuộc thi trên các báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử, tạp chí điện tử.

Để có thêm tư liệu cũng như tìm đáp án cho cuộc thi, BTC sẽ đăng tải các tài liệu tham khảo trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và trên mạng Vcnet.

Vào thi tại đây.

Xem tài liệu tham khảo tại đây

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Related Blogs