Phát động cuộc thi “Sinh viên với sở hữu trí tuệ” 2020

Sinh viên với Sở hữu trí tuệ S&IP 2020

Từ nay đến ngày 31-5, Trung tâm Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp Khu Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức cuộc thi “Sinh viên với sở hữu trí tuệ lần 1-2020”, tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,6 tỷ đồng.

Sinh viên với Sở hữu trí tuệ S&IP 2020

Với chủ đề “Khởi nghiệp bền vững dựa trên quyền sở hữu trí tuệ”, cuộc thi mang đến môi trường phát huy khả năng sáng tạo, tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến trong đội ngũ sinh viên, tạo sân chơi khoa học, trí tuệ và bổ ích, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho sinh viên khu vực phía Nam.

Đặc biệt, cuộc thi tạo điều kiện thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với những dự án đạt yêu cầu, góp phần tạo nền tảng pháp lý nhằm tăng tính bền vững cho hoạt động của các dự án khởi nghiệp sinh viên, đồng thời gia tăng số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ. 

Các ứng viên tham gia có thể tìm hiểu thông tin và đăng ký tại website www.iptc.vn/sip/

Related Blogs