TB tuyên truyền an toàn giao thông sinh viên 2020

tai_nan_giao_thong

Theo tinh thần triển khai kế hoạch số 223/KH-BGDĐT ngày 07/4/2020 về việc tổ chức “Phong trào thi đua bảo đàm trật tự, an toàn giao thông năm 2020” nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc Luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không chi tiết cụ thể như sau:

an toàn giao thông

  1. Tuyệt đối tuân thủ Luật an toàn giao thông khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, nhất là tuân thủ các quy định biển báo, đèn tín hiệu.
  2. Không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia.
  3. Tuân thủ các quy định về sử dụng mũ bảo hiểm, đảm bảo 100% sinh viên đội mũ bảo hiểm khi sử dụng phương tiện giao thông xe đạp điện, mô tô, xe máy.
  4. Thực hiện mặc áo phao khi đi đò.
  5. Không sử dụng điện thoại, ô dù, chở vật cồng kềnh che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông.
  6. Không tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép.
  7. Chú ý an toàn khi lên xuống xe buýt. Thực hiện văn hóa xếp hàng tại các điểm đón xe buýt.
  8. Đi bộ trên vỉa hè và qua đường đúng phần đường quy định.
  9. Hạn chế ra ngoài trong mùa dịch Covid-19, tuân thủ kiểm dịch an toàn khi di chuyển giữa các vùng cách ly. Thực hiện nghiêm túc quy định cách ly toàn xã hội của Chính phủ nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

 

 Nơi nhận:
– Các Khoa, Bộ môn, ĐTN, HSV;
– Lưu: VT, CTSV.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  Nguyễn Đăng Quang