TB V/v Nộp Bản Sao Bằng Tốt Nghiệp THPT khóa 2019

ban sao bang tot nghiep thpt

bang tot nghiep, thpt

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên khóa 2019 về việc nộp Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông (TN THPT) như sau:

 1. Đối tượng bằng tốt nghiệp THPT 2019:

  Toàn thể sinh viên khóa 2019.

 2. Thời gian nộp:

 • Sinh viên khoa QTKD: 01/06 – 12/06/2020
 • Sinh viên khoa CNSH: 15/06 – 26/06/2020
 • Sinh viên khoa ĐTVT và CNTT: 29/06 – 10/07/2020
 • Sinh viên thuộc các khoa/ bộ môn còn lại: 13/07-24/07/2020
  • Buổi sáng: 08g30-11g00 (thứ 2 đến thứ 6)
  • Buổi chiều: 13g30-15g30 (thứ 2 đến thứ 6)
 1. Cách thức và địa điểm nộp bằng tốt nghiệp THPT 2019:

  1. Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) – O1.105
  2. Cách thức nộp:
  • Bước 1: Cung cấp thông tin tại đường link: https://bit.ly/BansaoTHPT
  • Bước 2: Nộp trực tiếp tại phòng hoặc Gửi qua đường bưu  điện
 1. Lưu ý:

 • Bằng TN THPT phải được photo và công chứng từ bản gốc hoặc nộp lại bản sao (nếu có)
 • Bảng photo phải nhìn rõ thông tin như mã số văn bằng, số bản sao và số vào sổ cấp bằng.
 • Sinh viên phải ghi MSSV lên bản sao/ bản photo có công chứng và phải lưu lại biên nhận đã nộp của phòng CTSV (O1.105)
 • Sinh viên phải thực hiện cả 2 bước đã nêu tại mục 3.2 theo thứ tự.

Sau thời hạn trên, phòng CTSV không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT 2019 chậm trễ của sinh viên và sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:
–       Các Khoa, Bộ môn, Phòng DVSVQT (thông báo);
–       Đoàn TN; Hội Sinh viên;
–       Lưu CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đào Thị Kim Oanh

Related Blogs