TB v/v nhắc nhở sinh viên, học viên trở lại trường sau kỳ nghỉ 2020

Nhập Học Lại

THÔNG BÁO v/v nhắc nhở sinh viên, học viên trở lại trường sau kỳ nghỉ 2020 và chung tay phòng chống đại dịch Corona

Thực hiện việc quay trở lại trường học sau đại dịch corona, nhà trường đề nghị các em lưu ý thực hiện một số khuyến nghị chi tiết cụ thể như sau:

  1. Nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế;
  2. Thực hiện tự kiểm soát thân nhiệt tại nhà và tuân thủ xếp hàng kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường; sinh viên không vào trường khi có biểu hiện sốt, thân nhiệt cao bất thường;
  3. Khuyến khích đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần, đặc biệt trên các phương tiện giao thông chung, nơi công cộng đông người; chủ động giữ khoảng cách và đeo khẩu trang với những sinh viên có biểu hiện ho, hắt hơi, sổ mũi;
  4. Giữ thói quen rửa tay thường xuyên. Sinh viên có thể sử dụng dung dịch rửa tay và sử dụng xà phòng xát khuẩn tại các phòng học, trước cửa thang máy, đầu các dãy hành lang, tại canteen, trong nhà vệ sinh;
  5. Sinh viên cần hỗ trợ kiểm tra tình trạng sức khỏe vui lòng đến phòng Y tế (O2.305 – 0283.7244270 3369).

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

Kính đề nghị các khoa/bộ môn hỗ trợ thông báo, nhắc nhở sinh viên nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh sau kỳ nghỉ 2020.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Các Khoa/BM (để hỗ trợ thông báo);

– Lưu: VT, CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Đăng Quang

Related Blogs