Cuộc thi 2020 SMART 2.0 Student Online Competition

2020 SMART 2.0 Student Online Competition

2020 SMART 2.0 Student Online Competition là cuộc thi phát động bởi Diễn đàn các Trường Đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan (SATU) dành cho sinh viên đại học và sau đại học.
Chủ đề của cuộc thi là giải quyết các trở ngại về giáo dục do sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong hoàn cảnh các trường đại học ở nhiều quốc gia đã chuyển từ hình thức dạy học truyền thống sang hình thức dạy trực tuyến, từ xa.

Những mục tiêu chính của 2020 SMART 2.0 Student Online Competition:

Xác định tối đa 5 vấn đề quan trọng đang tồn tại ở phương pháp dạy học trực tuyến, từ xa

Phát triển các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề trên.

Hình thức thi:

theo đội (theo sắp xếp của Ban tổ chức)

Giải thưởng:

  • Nhất: 2.000 USD
  • Nhì: 1.000 USD
  • Ba: 600 USD

Chi tiết xem thêm tại website: http://satu-smart.com/challenge.php

Thời hạn đăng ký trực tuyến: ngày 24/06/2020

2020 SMART 2.0 Student Online Competition

Related Blogs