TB hoàn trả tiền BHYT năm 2019

the bhyt

Trường ĐHQT thông báo các em SV có tên trong DS đến P.KHTC nhận hoàn trả tiền BHYT năm 2019 như sau:

Đối tượng: SV đăng ký mua BHYT năm học 2018-2019 tại trường ĐHQT

Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính – O2.701, SĐT: 028.3.7244.270 (3311) – khtc@hcmiu.edu.vn.

Related Blogs