TB v/v bổ sung đánh giá điểm rèn luyện HK2 NH2019-2020

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

TB v/v bổ sung đánh giá điểm rèn luyện HK2 NH2019-2020

Căn cứ tờ trình số 53/ĐHQT-CTSV được Ban giám hiệu phê duyệt ngày 27/05/2020, do diễn biến mùa dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc tổ chức và tham gia các hoạt động để đánh giá điểm rèn luyện của HỌC KỲ 2 và HỌC KỲ HÈ/ NĂM HỌC 2019-2020, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường ĐH Quốc tế về việc bổ sung đánh giá điểm rèn luyện HK2 và HK hè 2019-2020 như sau:

  • Các hoạt động (kể cả khảo sát trực tuyến) diễn ra trong học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2019-2020 sẽ được nhân đôi số điểm, tức là tính 2 (hai) lần trên hệ thống.
  • Ngoài ra, các hoạt động khảo sát trực tuyến cũng được cộng điểm khuyến khích khi sinh viên thực hiện và cũng được tính 10 điểm/lần khảo sát (đã nhân đôi).
  • Các đơn vị khoa, bộ môn, phòng, ban, trung tâm, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên vẫn tổng hợp theo hoạt động như bình thường. Phòng Công tác Sinh viên sẽ tự cập nhật cho sinh viên trên hệ thống.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh – chuyên viên phòng Công Tác Sinh Viên:

 

Nơi nhận :
–        Các Khoa, Bộ môn;
–        Phòng ĐTĐH, HTĐTNN;
–        TT DVSVQT, ĐMST&CGCN, KVMNVGDPTBV;
–        ĐTN, HSV;
–        Lưu: CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Đào Thị Kim Oanh

Related Blogs