TB V/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa 2019-2020 (updated 21h10 13/06/2020)

SHCD

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường và thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 Phòng CTSV tổ chức đợt SHCD cuối khóa 2019-2020 dành cho sinh viên năm cuối và cận cuối, thông tin cụ thể chi tiết như sau:

 1. Thời gian: Cả ngày thứ bảy – 13/6/2020 (từ 8h00 – 16h30).
 2. Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo.
 3. Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên chương trình IU chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường năm 2019-2020 (khóa 2016 và các khóa trước chưa tham dự).
 4. Phương thức học tập: Sinh viên chọn 1 trong 2 phương thức online hoặc offline.
 5. Hình thức kiểm tra đánh giá: Điểm danh các buổi học và hoàn thành bài thi trên giấy theo quy định.
 6. Yêu cầu: SHCD cuối khóa 2019-2020 là chương trình mang tính chất bắt buộc.

Kính đề nghị các khoa, bộ môn hỗ trợ thông tin qua nhiều kênh (thông báo giấy, web, mạng xã hội, email hoặc tin nhắn SMS) đến từng sinh viên năm cuối và cận cuối để sinh viên nắm được nội dung và sắp xếp thời gian tham dự.

Link kiểm tra thiếu SHCD các khóa từ K12-K16: https://drive.google.com/file/d/1fntMfBl5JZ8yjGM8dXS5hWyf4hXmi1T8/view

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, phòng CTSV chuẩn bị đường dẫn cho sinh viên đăng ký online như sau: http://iuoss.com/SHCDCK2019-2020

Các thắc mắc vui lòng liên hệ phòng CTSV chuyên viên: Xuân Quang – hxquang@hcmiu.edu.vn – ĐT: (028) 37244270 – 3334

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Khoa, Bộ môn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Các Khoa, Bộ môn, ĐTN, HSV: để thông tin đến sinh viên Khoa, Bộ môn;

– Sinh viên khóa 2016;

– Lưu: VT, CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 Nguyễn Đăng Quang

Hướng dẫn nộp Bài thu hoạch SHCD:

 1. Hình thức: Bài làm trên giấy, ghi rõ thông tin họ tên, MSSV, số điện thoại, ký ghi rõ họ tên cuối bài
 2. Cách thức nộp bài: Nộp bài online
 3. Link nộp bài thu hoạch: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXL4wl9fpZrGQ8wDDCIO1im2M-xk78PiC17-meir0j3HTbvQ/viewform
 4. Định dạng và cách đặt tên file: MSSV.jpg hoặc MSSV.pdf, tối đa 10 file.
 5. Thời gian nộp bài:
 • Từ 16h00 – 24h00 ngày 13/6/2020
 • Nộp bài sai khác thời gian quy định trên không có giá trị

Hướng dẫn điểm danh:

 1. Online:
 • Điểm danh đột xuất bằng cách xuất file tổng hợp từ phần mềm quản lý.
 • Tổng hợp 3/5 lần đạt yệu cầu cho 1 buổi học/ chuyên đề.
 1. Offline:
 • Sinh viên điểm danh đầu buổi từ 7h45-8h15 bằng hình thức scan trực tiếp thẻ sinh viên, sinh viên đến trễ sau thời gian trên không được điểm danh.
 • Điểm danh cuối buổi dựa trên kết quả nộp bài SHCD.
 • Điểm danh đột xuất bằng cách gọi tên trên bảng.

Hướng dẫn kiểm tra kết quả và phản hồi nếu có:

 • Theo dõi kết quả điểm danh và bài thu hoạch trên web site phòng CTSV.
 • Chỉ được phép phản hồi, chỉnh sửa, điều chỉnh trong 7 ngày từ khi có thông báo kết quả.

Hướng dẫn đăng nhập và học online

(chỉ áp dụng cho sinh viên đã đăng ký học online)

Sinh viên truy cập link: https://zoom.us/j/6867996712 (updated 8h30 13/06/2020)

Đặt tên theo format: MSSV_Họ và Tên, vd: BABAIU19001_Nguyễn Văn A

Câu hỏi dành cho chuyên đề 1

Tình huống:

Ngày 10/3/2006 anh A vào làm việc tại công ty TNHH X (100% vốn trong nước) đóng tại Quận 1, TP.HCM với HĐLĐ xác định thời hạn 3 năm, công việc là kỹ sư cơ khí, anh A không phải là cán bộ công đoàn không chuyên trách. Khi hết thời hạn hợp đồng, hai bên thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Hết thời hạn 3 năm, hai bên lại ký tiếp hợp đồng thời hạn 2 năm.

Tháng 8/2014 giám đốc công ty X đã ra quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lý do anh A đã thường xuyên không hoàn thành công việc được giao.

A đã làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Hỏi:

 1. Nhận xét đúng sai về việc giao kết hợp đồng của công ty đối với anh A (7 điểm).
 2. Anh A nên làm gì trong trường hợp này? Tại sao? Nếu khởi kiện thì anh A sẽ khởi tiện tại Toà án nào (3 điểm)

BÀI-GIẢNG-LUẬT-LAO-ĐỘNG-Đề-02-1-slide-2

Lưu ý:

Dùng phần mềm CAMSCANNER để chuyển ảnh chụp thành 1 file PDF: https://www.youtube.com/watch?v=IZvPNMQxLbg

Câu hỏi dành cho chuyên đề 2 – Hoàn thành CV trên link nộp bài thu hoạch

Hướng dẫn viết CV: https://iujobhub.com/viet-cv-nhu-the-nao-cho-dung-chuan/

Blog Attachment

Related Blogs