CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN 2020

Lương Văn Can

I. Mô tả Học bổng Lương Văn Can 2020:

Sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn sẽ quyết định trao các suất học bổng:
Toàn phần, bao gồm:
– 100% học phí
– 100% sinh hoạt phí
– Chi phí học ngoại ngữ

Bán phần, bao gồm:
– 100% hoặc một phần học phí
– 100% hoặc một phần sinh hoạt phí
– Có thể có hoặc không có chi phí học ngoại ngữ

II. Đối tượng trao Học bổng Lương Văn Can 2020:

1. Đối tượng 1 (dành cho sinh viên):
– Là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch) đang theo học tại các trường Đại học Việt Nam năm học 2019 – 2020 (bất kỳ chuyên ngành nào).
– Điểm trung bình tích lũy đạt từ 8.0 trở lên, điểm trung bình tiếng Anh 2 học kỳ gần nhất đạt từ 8.0 trở lên. Trường hợp ứng viên học ngoại ngữ khác tiếng Anh, có thể nộp điểm của ngoại ngữ đó để thay thế (điểm trung bình ngoại ngữ học kỳ gần nhất giống yêu cầu về điểm tiếng Anh)
– Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện (trong nước và quốc tế).
– Có hoài bão, ước mơ và có kế hoạch rõ ràng đề hiện thực hóa ước mơ.
– Ưu tiên các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, khuyết tật, ở vùng sâu vùng xa,…)

Ghi chú: Những ứng viên nêu bật được hoài bão, rõ ràng mục tiêu cá nhân, định hướng tương lai, mà điểm trung bình thấp hơn tiêu chuẩn của học bổng thì vẫn khuyến khích nộp hồ sơ học bổng về cho Quỹ. Vì tiêu chí của học bổng Lương Văn Can là phát triển những tiềm năng trở thành tài năng. Với những ứng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu vùng xa, khuyết tật hoặc/ và thuộc dân tộc thiểu số, nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện như thông báo ở trên, vẫn có thể nộp hồ sơ để Hội đồng xét tuyển xem xét.

III. Hồ sơ đăng ký

Ứng viên vui lòng tham khảo hồ sơ đăng ký và quy trình tại: http://www.lvcfund.org.vn/vi/hoc-bong/hoc-bong-dai-hoc.html 

Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 28/08/2020.

Related Blogs