TB v/v huy động SV tham gia Lễ phát động “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” 2020

Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020

Căn cứ Công văn số 2515/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/07/2020 về việc huy động sinh viên tham gia Lễ phát động Cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020; Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc huy động sinh viên tham gia Lễ phát động Cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020; cụ thể như sau:

Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020

1. Đối tượng và số lượng:

  • Là sinh viên hệ đại học chính quy đang học tập tại Trường.
  • Số lượng huy động: 50 sinh viên.

2. Thời gian và địa điểm tham dự:

  • Thời gian: Từ 8g00 – 11g00 ngày 21/7/2020 (sáng thứ ba).
  • Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Sự phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (Số 01, đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức).

3. Hình thức đăng ký:

Ghi chú:

  • Trường có xe đưa đón sinh viên đi tham dự (02 chiều).
  • Danh sách sinh viên chính thức tham dự sẽ được thông báo sau.
  • Sinh viên tham dự Lễ này sẽ được cộng điểm tham gia hoạt động rèn luyện sinh viên trong học kỳ 2, năm học 2019 – 2020.

Related Blogs