TB v/v học tập bổ sung SHCD CK cho SV chuẩn bị ra trường 2020

SHCD 2
shcd, sinh hoạt công dân, cuối khóa, đầu khóa, giữa khóa

Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên xét tốt nghiệp vào cuối tháng 9/2020, phòng Công tác Sinh viên sẽ tổ chức chương trình bổ sung SHCD cuối khóa của khóa 2016 cùng với chương trình SHCD giữa khóa (SHCD GK 2020) của khóa 2018, 2019.

Phương án tổ chức tuần sinh hoạt công dân giữa khóa (SHCD GK 2020) năm học 2020-2021 dự kiến sẽ diễn ra vào thời gian, địa điểm như sau:

  • Thời gian dự kiến: 12,13/9/2020.
  • Địa điểm: hội trường Trần Chí Đáo – ĐHQG TP.HCM.
  • Hình thức: trực tiếp và trực tuyến.
  • Đối tượng: dành cho sinh viên năm 02 (K2019), năm 03 (K2018) và các khóa khác cần bổ sung đợt SHCD.
  • Lưu ý:
  1. Sinh hoạt công dân là hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập trung, bắt buộc đối với sinh viên; Nhiệm vụ của sinh viên là thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
  2. Chỉ hỗ trợ đăng ký học tập bổ sung dành cho các em sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp ra trường trong năm học 2019-2020 trong đợt SHCD này. Phòng CTSV không giải quyết bất kỳ trường hợp đề nghị học tập bổ sung SHCD nào khác.

Sinh viên vui lòng đăng ký trước ngày 05/9/2020 tại link sau: http://iuoss.com/SHCD_GK_2020-2021 .

** Các bạn cũng có thể kiểm tra rà soát SHCD của mình tại đây: https://drive.google.com/file/d/1lYVK7rqXEdgzUS_n3NnLQSJPYDZNS9hd/view

Các thắc mắc vui lòng liên hệ phòng CTSV chuyên viên: Hà Xuân Quang – hxquang@hcmiu.edu.vn – ĐT: (028) 37244270 – 3334

Trân trọng./.

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Related Blogs