Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) cấp trường năm 2020

Yellow and Purple Corporate Teamwork Keynote Presentation

Với mong muốn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Quốc tế, phòng CTSV thông tin về kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) cấp trường năm 2020 như sau:

 

  1. Tiến độ thực hiện:

       – Trước 16g00 Thứ Sáu ngày 25/9/2020: Sinh viên và học viên sau đại học nộp công trình nghiên cứu khoa học (theo dạng bài báo hội nghị bằng tiếng Anh) về Khoa/Bộ môn/Trung tâm. (Yêu cầu và hình thức trình bày vui lòng xem chi tiết trong file kế hoạch đính kèm)  

        Từ ngày 28/9 đến 02/10/2020: Khoa/Bộ môn/Trung tâm tổ chức hội đồng (03 người) xét duyệt các công trình và Trợ lý Nghiên cứu Khoa học tổng hợp gửi về cho Ban tổ chức. (Biểu mẫu đính kèm)

       -Từ ngày 26 đến 30/10/2020 (1 ngày): Tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.

 

  1. Lĩnh vực nghiên cứu:

Các công trình SVNCKH có thể thuộc 04 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học sự sống và khoa học xã hội.

 

  1. Cơ cấu giải thưởng :

 Xét giải Nhất, Nhì, Ba cho mỗi lĩnh vực cho tác giả và Giải thưởng cho Giảng viên hướng dẫn và giấy khen của Trường ĐHQT.

+ Giải Nhất: 3.000.000 đồng/đề tài

+ Giải Nhì: 2.000.000 đồng/đề tài

+ Giải Ba: 1.000.000 đồng/đề tài

+ Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất: 2.500.000 đồng/đề tài 

 

► Thông tin chi tiết xem tại: http://bit.ly/-TochucHNSVNCKH

► Biểu mẫu đính kèm: http://bit.ly/bieumau-SVNCKH

Related Blogs