TB V/v tổ chức tuần SHCD đầu năm giữa khóa NH 2020–2021

shcd 3

Phòng CTSV thông báo chính thức v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm giữa khóa năm học 2020–2021:

1. Hình thức tổ chức:

  • Live Event theo hình trức phát trực tuyến trên nền tảng công nghệ Microsoft Team.

2. Nội dung chuyên đề và khách mời:

Chuyên đề 1: Thiết kế cuộc đời sinh viên tươi đẹp

Diễn giả khách mời:

  • TS. Tâm lý học Tô Nhi A.
  • Thầy Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trường Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Chuyên đề 2: Sức khỏe tâm lý sinh viên thường thức, thắc mắc khó giãi bày,

Diễn giả khách mời:

  • Tiến sĩ Lê Minh Công – Phó tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam – chuyên gia tâm lý lâm sàng.
  • Cô Nguyễn Thanh Tính – giảng viên Mind Education – Viện Đào tạo tinh thần Quốc tế.

3. Thời gian tổ chức:

Phát trực tiếp qua Microsoft Team. Sinh viên có thể chọn 01 trong 02 khung thời gian dưới đây để tham gia. Thời gian chi tiết như sau:

Lưu ý:

  • Trong trường hợp lỗi kỹ thuật, P.CTSV sẽ gửi sms link trực tuyến khác để thay thế và điểm danh nhanh bằng form trong 15 phút.
  • Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team: https://cis.hcmiu.edu.vn/cis-elearning-guidelines
  • Các thắc mắc về email trường của sinh viên (định dạng MSSV@student.hcmiu.edu.vn) (quên password, đổi password, không truy cập được…) vui lòng liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin (Phòng A1 – 312)

         Email: cis@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 02837244270 – máy lẻ 3888

4. Đối tượng tham dự:

  • Sinh viên năm 02 (K2019), năm 03 (K2018) và các khóa khác cần bổ sung đợt SHCD.

5. Điệu kiện hoàn thành lớp học:

Mọi thắc mắc về chương trình SHCD giữa khóa sinh viên vui lòng liên hệ: Thầy Hà Xuân Quang – chuyên viên Phòng CTSV (email: hxquang@hcmiu.edu.vn – điện thoại 02837244270 – máy lẻ 3334). 

Nơi nhận:

– Khoa/ bộ môn (để thông báo)

– Lưu CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

 

 

Blog Attachment

Related Blogs