TB V/v Nộp Bài Thu Hoạch SHCD ĐK NH 2020-2021

cach-nop-bai-tren-google-classroomabc-800×450

Thông báo V/v nộp bài thu hoạch SHCD ĐK NH 2020-2021

Sinh viên xem lại bài giảng tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1PJYSIPsk07D4ojFoa6479TrGjfYExX1x/view?usp=sharing

Sinh viên thực hiện nộp Bài thu hoạch như sau

 • Hình thức: Làm trên giấy A4, ghi rõ họ và tên, MSSV, số điện thoại, ký tên người làm bài, file scan .pdf hoặc file ảnh .jpg
 • Cách đặt tên Bài thu hoạch: MSSV_Hovaten
 • Link nộp bài thu hoạch: https://forms.gle/NiErieuCCUe4VxSL6
 • Thời gian: Từ nay đến 17h00 ngày 19/10/2020.

Phần tự luận:

 • Câu hỏi 01: Em hãy nêu 03 triết lý giáo dục của trường Đại học Quốc tế, nêu kiến giải của em về 03 triết lý giáo dục đó, áp dụng cho bản thân?
 • Câu hỏi 02: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành kỹ năng giao tiếp của mỗi người? Phân tích và cho ví dụ.
 • Câu hỏi 03: Em hãy trình bày biện pháp ứng phó trong trường hợp bản thân gặp phải vấn đề căng thẳng về tâm lý.
 • Câu hỏi 04: Hãy xác định mục tiêu quan trọng nhất của em trong 04 năm tới, lên kế hoạch thực hiện mục tiêu đó.

Phần trắc nghiệm:

Trả lời một số câu hỏi feedback trên link nộp bài thu hoạch.

Điều kiện hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa – SHCD ĐK NH 2020-2021:

 1. Hoàn thành Bài thu hoạch như trên (cả 2 phần tự luận và trắc nghiệm)
 2. Tham gia đầy đủ các lớp Sinh hoạt công dân (được phép vắng 1 buổi có lý do chính đáng).
 3. Tham gia đầy đủ Hành trình về nguồn tại Củ Chi (trừ nguyên nhân đau ốm, thi cử, hội nghị… có minh chứng).

Kết quả hoàn thành tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa – SHCD ĐK NH 2020-2021:

Danh sách hoàn thành SHCD được đăng công khai trên website phòng CTSV: iuoss.com từ 20/10-25/10, sinh viên được quyền khiếu nại điều chỉnh trong thời gian nêu trên. Danh sách chính thức được ban hành từ ngày 26/10/2020.

Related Blogs