Đăng ký nhận tài khoản SV (Edusoftwweb, Email sinh viên, Blackboard, MyIU)

cis-banner-bglightviolet-test5-narrow
Các bạn sinh viên thân mến,
 
Trung tâm dịch vụ CNTT xin gửi đến các bạn file hướng dẫn đăng ký nhận tài khoản sử dụng: Edusoftweb, Blackboard, Email sinh viên và MyIU.
Theo file đính kèm bên dưới.
 
Trân trọng,
TTDVCNTT.
 
Blog Attachment

Related Blogs