TB SV bị ảnh hưởng bởi dịch bão lũ sạt lở từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 2020

mua-lu-mien-trung-lam-11-nguoi-chet-va-mat-tich-hon-10-000-dan-so-tan

Hà Tĩnh Thừa Thiên Huế 2020

Trước tình hình thiên tai lũ lụt gây thiệt hại ngày càng nặng nề tại các tỉnh miền Trung của tổ quốc, nhất là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế năm 2020, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên nội dung chi tiết cụ thể như sau:

  1. Đối tượng rà soát: Sinh viên trường Đại học Quốc tế, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế
  2. Thời gian rà soát: từ 19/10/2020-02/11/2020.
  3. Sinh viên thông tin tình trạng cá nhân và khó khăn gặp phải qua đường dẫn sau: https://forms.gle/AB8BH5gkCcXMxt5P7

Nơi tiếp nhận đơn thư trình bày trực tiếp (nếu có) dành cho các trường hợp cần hỗ trợ cấp tốc: Thầy Hà Xuân Quang, Phòng Công tác Sinh viên (O1.105), ĐT: 028.37244270 (3334), email: hxquang@hcmiu.edu.vn ./.

 Nơi nhận:

– Các Khoa, Bộ môn, ĐTN, HSV;

– Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   Nguyễn Đăng Quang

Related Blogs