TB Chụp hình kỷ yếu tốt nghiệp Khoá 2020 (Đợt bổ sung)

4

THÔNG BÁO V/v Chụp hình kỷ yếu tốt nghiệp năm 2020_Đợt bổ sung

Phòng CTSV trân trọng thông báo lịch chụp hình kỷ yếu cho khoá tốt nghiệp năm 2020 (đợt bổ sung) với nội dung như sau:

  1. Thời gian: Thứ tư : 11/11/2020 (14h – 17h, 18h -21h)
  2. Địa điểm: sở 234 Pasteur
  3. Thành phần: Sinh viên & học viên cao học đã được xét tốt nghiệp.
  4. Các bạn sinh viên và các anh chị học viên vui lòng đăng ký thời gian chụp và các thông tin cá nhân để đăng trong kỷ yếu tại link: http://bit.ly/YB20dotbosung

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ chuyên viên Bùi Thị Ngọc Thảo – Điện thoại: 028.37244270 (ext: 3334), Email: oss@hcmiu.edu.vn;

Related Blogs