Khảo sát tình hình việc làm SV tốt nghiệp sau 01 năm (dành cho SV TN năm 2019)

Poster_Khảo sát SVTN 2019

khảo sát tốt nghiệp 2019

Nhằm khảo sát và thu thập dữ liệu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2019 sau một năm phục vụ công tác quản lý, kiểm định chất lượng, cải tiến chương trình đào tạo của Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM.

Trường ĐHQT thông báo kế hoạch khảo sát tình hình việc làm và đánh giá chương trình đào tạo của sinh viên tốt nghiệp năm 2019.

Sinh viên khảo sát trực tuyến trả lời đầy đủ các thông tin trong phiếu khảo sát tại link: https://tinyurl.com/y2osdkv2

Thời gian triển khai: từ ngày 18/11 – 24/11/2020

Trong quá trình khảo sát, các bạn cựu SV cần trợ giúp vui lòng liên hệ:

  • Phòng Công tác Sinh viên (Phòng O1.105).
  • Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3334 hoặc 3826.

Related Blogs