Thông báo bổ sung hình & thông tin cá nhân để đăng Kỷ yếu Đại học năm 2020

le phuc tot nghiep 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số: 175/ĐHQT-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2020


THÔNG BÁO

 

V/v Bổ sung hình & thông tin cá nhân để đăng Kỷ yếu Đại học năm 2020

            Phòng CTSV trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp các thông tin liên quan đến hình ảnh & thông tin kỷ yếu cho khoá tốt nghiệp năm 2020 với nội dung như sau:

  1. Các bạn không sắp xếp tham gia được cả 2 đợt chụp hình do Phòng CTSV tổ chức, vui lòng gửi hình chụp cận mặt mong muốn xuất hiện trong kỷ yếu đến địa chỉ email: iuyearbook@iuoss.com trước 11h30 sáng ngày 23/11/2020 (Thứ hai). Yêu cầu chất lượng hình: hình chất lượng cao, rõ mặt, dung lượng từ 1 MB hoặc chiều ngang hình từ 1000 pixels trở lên. Phòng CTSV sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng của các hình ảnh không đủ kích thước như đã lưu ý ở trên trong bản in kỷ yếu (nếu có). Sinh viên vui lòng đặt tên file ảnh thành MSSV của sinh viên. Ví dụ: BA070147, IT080880.
  2. Sinh viên chưa cập nhật thông tin cá nhân, chia sẻ kỷ kiệm và khoảnh khắc đáng nhớ sau những năm tháng học tập tại trường, vui lòng hoàn thành trước 11h30 sáng ngày 23/11/2020 (Thứ hai) tại link: https://bit.ly/YB20cc
  3. Phòng CTSV sẽ để trống phần hình ảnh & thông tin của sinh viên nếu sinh viên không có hình trong cơ sở dữ liệu trước 11h30 sáng ngày 23/11/2020 (Thứ hai), bao gồm hình do nhà trường chụp & hình do sinh viên gửi về và không cập nhật thông tin kỷ yếu đúng hạn.

Trân trọng./.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ chuyên viên Bùi Thị Ngọc Thảo – Điện thoại: 028.37244270 (ext: 3334), Email: oss@hcmiu.edu.vn;

  TRƯỞNG PHÒNG
  (Đã ký)

 

Đào Thị Kim Oanh

Blog Attachment