Cuộc thi “Những đề tài, giải pháp và sản phẩm có tính ứng dụng cao của nhà khoa học trẻ, Đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học” do Tạp chí Thanh niên tổ chức, lần 1 năm 2020

sv nghien cuu khoa hoc

Phát động cuộc thi toàn quốc “Những đề tài, giải pháp và sản phẩm có tính ứng dụng cao của

nhà khoa học trẻ, Đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học – Lần 1 năm 2020”, chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”

    (Do Tạp chí Thanh niên tổ chức, lần 1 năm 2020)

____

    Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020 của Trung ương Đoàn, Tạp chí Thanh niên tổ chức cuộc thi toàn quốc “Những đề tài, giải pháp và sản phẩm có tính ứng dụng cao của nhà khoa học trẻ, Đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học – lần 1 năm 2020”, chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, nhằm tìm kiếm những đề tài, giải pháp có tính ứng dụng cao của đoàn viên thanh niên, sinh viên, nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

– Phát huy khả năng sáng tạo cho thanh niên, sinh viên nghiên cứu khoa học trên toàn quốc, các nhà khoa học trẻ tạo sân chơi khoa học, trí tuệ và bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên; tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến, hiến kế hoặc giải pháp cụ thể, thiết thực trong các đối tượng thanh niên để triển khai thành những hoạt động có ý nghĩa, góp phần phát hiện các công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo, ứng dụng cao trong thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

– Thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong thanh niên, sinh viên, phát huy thanh niên, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào thực tiễn học tập, công tác, lao động, sản xuất tại địa phương, đơn vị, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu; các giải pháp kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên toàn quốc.

2. Yêu cầu

– Đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi; công tác tổ chức và chấm thi đảm bảo công bằng, thiết thực và hiệu quả.

– Những ý tưởng, sáng kiến, hiến kế, giải pháp được trao giải phải có khả năng triển khai ứng dụng vào thực tế cuộc sống.

– Thu hút sự tham gia của đông đảo các đối tượng thanh niên, sinh viên tham gia.

II. CƠ QUAN TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP

1.   Cơ quan tổ chức

    – Tạp chí Thanh niên

2.   Cơ quan phối hợp

    – Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • 15/10/2020: Phát động cuộc thi – Chào mừng ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam và 58 năm ngày thành lập Tạp chí Thanh niên.
 • Ngày 31/1/2021: Hạn chót nhận bài dự thi.
 • Từ ngày 1/2/2021- 28/2/2021: Tổ chức chấm thi vòng loại và vòng chung kết xếp hạng.
 • Dự kiến tháng 3/2021:  Triển lãm, tổng kết và trao giải cuộc thi – Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

IV. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 • Nhà khoa học trẻ, Đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác ở trong và ngoài nước.
 • Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể, độ tuổi không quá 40 tuổi (không giới hạn số người tham gia giải tập thể), mỗi tác giả có thể tham gia nhiều ý tưởng gửi dự thi.

V. NỘI DUNG

 • Các đề tài, giải pháp phải có tính khả thi, ứng dụng cao tại Việt Nam trong phạm vi 5 năm tính đến thời điểm nhận hồ sơ, thuộc các lĩnh vực sau:
  • Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông
  • Nông nghiệp
  • Giao thông vận tải
  • Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống
  • Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới
  • Y Dược.
 • Bản mô tả đề tài, giải pháp theo mẫu kèm theo.

VI. GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể (căn cứ vào số lượng bài dự thi của các đơn vị tham gia)

 • 01 Giải Nhất: 15.000.000 đồng, kèm Giấy khen của BTC
 • 01 Giải Nhì:   10.000.000 đồng, kèm Giấy khen của BTC
 • 01 Giải Ba:      5.000.000 đồng, kèm Giấy khen của BTC

2. Giải cá nhân

 Tất cả tác giả của các bài dự thi tham dự vòng chung kết xếp hạng được tặng quà lưu niệm và giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của BTC. Đồng thời được BTC lựa chọn đăng bài trên Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên.

– Giải thưởng chính thức của cuộc thi:       

 • 01 Giải Đặc biệt:        15.000.000 đồng, kèm Giấy khen của BTC
 • 01 Giải Nhất:              12.000.000 đồng, kèm Giấy khen của BTC
 • 01 Giải Nhì:                 10.000.000 đồng, kèm Giấy khen của BTC
 • 01 Giải Ba:                     5.000.000 đồng, kèm Giấy khen của BTC
 • 05 Giải Khuyến khích:  1.000.000 đồng, kèm Giấy khen của BTC

– Căn cứ vào chất lượng của các ý tưởng sáng tạo, Ban giám khảo sẽ đề nghị mức giải thưởng tương xứng.

– Ngoài các giải thưởng chính thức, BTC sẽ trao các giải thưởng phụ khác phù hợp.

VII. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo: Phân công Tạp chí Thanh niên làm cơ quan thường trực BTC cuộc thi.

2. Thành lập BTC cuộc thi: mời các chuyên gia tham gia BTC cuộc thi. 

* Tác giả dự thi gửi sản phẩm và hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về BTC cuộc thi, tại địa chỉ sau:

– Tạp chí Thanh niên : Địa chỉ số 5 Chùa Láng, Đống đa, Hà Nội

Hotline: 0829813333; Email: nghiencuukhoahoc.thanhnien@gmail.com 

——————-
 

 Bản mô tả đề tài, giải pháp dự thi 

Yêu cầu chung

-Bản mô tả đề tài, giải pháp phải là bản nguyên thuỷ (chưa được công bố trước đó), dài không quá 12.000 từ (bao gồm cả bảng biểu, ghi chú, tài liệu tham khảo và phụ lục); font chữ: Times New Roman; cỡ chữ 13; khổ giấy A4, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm.

Tên đề tài, giải pháp

-Tên đề tài, giải pháp được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trên trang đầu của bản mô tả, không gạch chân hay viết nghiêng.

-Tên đề tài, giải pháp phải ngắn gọn, rõ ràng và phù hợp với nội dung.

-Phía dưới tên đề tài, giải pháp là tên tác giả và địa chỉ của tác giả.

Tóm tắt

-Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh: nêu được mục đích, phương pháp nghiên cứu chính, kết quả nghiên cứu và kết luận chủ yếu.

-Từ khoá bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh theo thứ tự alphabet. 

-Lĩnh vực: Lựa chọn lĩnh vực dự thi và phù hợp với đề tài, giải pháp

Đặt vấn đề

Tóm lược vấn đề nghiên cứu đã được công bố trong và ngoài nước, nêu mục tiêu nghiên cứu và giải thích sự lựa chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu để thấy được tính thời sự, tính khoa học và sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu.

Đối tượng và phương pháp

Đối tượng nghiên cứu cần trình bày tiêu chuẩn lựa chọn, đặc điểm đối tượng nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu cần nêu rõ cách tiếp cận nghiên cứu, loại hình nghiên cứu, công thức tính cỡ mẫu, phương pháp xử lý số liệu và mô tả kỹ các kỹ thuật tiến hành trong nghiên cứu.

Kết quả

Trình bày đầy đủ, khách quan các kết quả thu được sau nghiên cứu, các kết quả này phải phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu. Các số liệu phải chính xác và khớp với nhau.

Phần kết quả nghiên cứu chỉ trình bày các kết quả nghiên cứu của đề tài, giải pháp, không giải thích, so sánh và bàn luận.

Bàn luận

Chủ yếu bàn luận các vấn đề liên quan đến mục tiêu đề tài, giải pháp.

Nhận xét, đánh giá một cách khách quan các kết quả nghiên cứu, có so sánh với các tác giả khác để khẳng định hoặc phủ định những hiểu biết đã có, qua đó nêu được những điểm mới và đóng góp của đề tài.

Dự báo hướng nghiên cứu tiếp và khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Kết luận

Nêu kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài, giải pháp có tính khái quát liên quan đến mục tiêu nghiên cứu.

Chú thích và tài liệu tham khảo

Chú thích được trình bày ngay ở cuối trang viết (footnote).

Các tài liệu tham khảo được trình bày ở cuối bản mô tả đề tài, giải pháp, gồm các thông tin về: Tác giả (Năm xuất bản), “Tên tài liệu được trích dẫn”, Tên nguồntập (số), trang đầu-trang cuối.

Related Blogs