TB v/v hoàn thành Bài thu hoạch SHCD ĐK – đợt bổ sung 22/11/2020

SHCD

Phòng CTSV thông báo đến các em sinh viên quy định về việc nộp bài thu hoạch SHCD ĐK đợt bổ sung 2020 như sau:

  1. Nội dung câu hỏi bài thu hoạch:

Câu 1: Sinh viên hãy cho biết các chiến lược bản thân các em đã, đang và sẽ sử dụng để ứng phó với khủng hoảng tâm lý trong môi trường học tập mới?

Câu 2: Hãy phân tích vai trò của giao tiếp trong đời sống của con người. Từ đó, bạn hãy xây dựng kế hoạch rèn luyện một số kỹ năng giao tiếp cho bản thân?

  1. Hình thức bài làm: Chụp hình hoặc scan bản viết tay trên giấy A4, ghi rõ họ tên, mssv, số điện thoại cá nhân.
  2. Thời gian nộp bài: Từ 24/11- trước 16h00 ngày 29/11/2020.
  3. Link nộp bài thu hoạch:https://forms.gle/4SsH5hQieNpygvLS8
  4. SV xem lại bài giảng tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1m7Lcx4r-W6MPH–gquua0hJR59UAgYe9?usp=sharing

Thân mến,

Related Blogs