TB số 1_Phát thẻ bảo hiểm y tế dành cho sinh viên khóa 2020 – đợt 2 năm 2020

the BHYT

Phòng CTSV thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) dành cho sinh viên khóa 2020 – đợt 2 năm 2020 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng nhận BHYT: Sinh viên trường ĐHQT khóa 2020 (theo danh sách đính kèm), không bao gồm các trường hợp sau:
  1. Thời gian và địa điểm nhận thẻ:
  • Thời gian nhận thẻ: Kể từ ngày 26/11/2020
  • Địa điểm nhận thẻ: Văn phòng khoa/ bộ môn.
  1. Lưu ý:
  • Sai thông tin cá nhân trên thẻ BHYT, sinh viên truy cập tại đường link: http://iuoss.com/iu-current-student-form/ để điều chỉnh. (chọn mục 6.1.2)
  • Trường hợp SV muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu (NKCBBĐ), sinh viên truy cập tại đường link: http://iuoss.com/iu-current-student-form/ (chọn mục 6.1.2) trước ngày 30/12/2020 để trường làm thủ tục đề nghị BHXH TPHCM điều chỉnh.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CV. Nguyễn Ngọc Huỳnh (p.CTSV-O1.105), email: nnhuynh@hcmiu.edu.vn, SĐT: 028.3.7244.270 (3334).

Related Blogs