Thông báo V/v Cấp phát lễ phục và kỷ yếu tốt nghiệp cho SV và HV cao học tham dự lễ TN năm 2020

5I7A9397
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 189/ĐHQT-CTSV Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Cấp phát lễ phục và kỷ yếu tốt nghiệp cho sinh viên và học viên cao học tham dự lễ tốt nghiệp năm 2020

Phòng CTSV trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên cao học tham dự lễ tốt nghiệp năm 2020 quy trình nhận lễ phục và kỷ yếu tốt nghiệp như sau:

Bước 1: Sinh viên/Học viên đóng tiền thế chân lễ phục + kỷ yếu tại Phòng Kế Hoạch Tài Chính với số tiền như sau:

Nội dung SV hệ IU SV hệ UWE 4+0 Học viên cao học
Số tiền thế chân lễ phục 800.000 đ 3.300.000 đ 800.000 đ
Kỷ yếu 170.000 đ 170.000 đ 250.000 đ
Số tiền thế chân lễ phục + Kỷ yếu 970.000 đ 3.470.000 đ 1.050.000 đ

SV hệ liên kết UWE 4+0 sẽ mặc lễ phục riêng, và giống với lễ phục tốt nghiệp của UWE tại Anh nên chi phí may, khấu hao và giặt ủi cao hơn lễ phục tốt nghiệp thông thường.

SV hoàn tất việc đóng tiền cho phòng KHTC trước ngày 03/12/2020.

Bước 2: Sinh viên/Học viên mang biên lai đến nhận lễ phục tốt nghiệp tại Khoa/Bộ môn theo thời gian sau:

Nội dung Từ ngày Đến ngày
Thời gian nhận lễ phục 04/12/2020 10/12/2020
Thời gian nhận kỷ yếu Tại lễ tốt nghiệp
  • Để đảm bảo quyền lợi, sinh viên và học viên vui lòng kiểm tra cẩn thận lễ phục tốt nghiệp trước khi nhận.
  • Sinh viên và học viên có trách nhiệm bảo quản lễ phục, mọi trường hợp mất hoặc làm hỏng lễ phục phải bồi thường cho nhà trường (SV và HV liên hệ Phòng CTSV để được hướng dẫn)

Bước 3: Sinh viên/Học viên trả lễ phục tại Khoa/Bộ môn theo thời gian:

Nội dung Từ ngày Đến ngày
Thời gian trả lễ phục 12/12/2020 15/12/2020

 

Bước 4:  Sinh viên/Học viên nhận lại tiền thế chân lễ phục tại Phòng KHTC:

Nội dung SV hệ IU SV hệ UWE 4+0 Học viên cao học
Số tiền thế chân lễ phục đã đóng 800.000 đ 3.300.000 đ 800.000 đ
Tiền giặt ủi + khấu hao 200.000 đ 670.000 đ 200.000 đ
Số tiền nhận lại 600.000 đ 2.630.000 đ 600.000 đ

Lưu ý:

  • Sinh viên/Học viên phải hoàn trả lễ phục đúng thời gian quy định.
  • Mọi thắc mắc liên quan đến việc đóng tiền, sinh viên liên lạc Phòng Kế hoạch Tài chính O2.702 (3837). Sinh viên có thể chuyển khoản đến số tài khoản BIDV của Trường Đại học Quốc tế với ghi chú MSSV Ho ten dong the chan le phuc va ky yeu tot nghiep nam 2020.Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

    Số tài khoản: 3141.00000.35267

    Tại ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Đông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Thông tin liên quan khác về việc tổ chức Lễ, Sinh viên vui lòng theo dõi thông báo trên Edusoft Web hoặc liên hệ Phòng Đào tạo Đại học.
  • Sau thời gian quy định (15/12/2020), Sinh viên/Học viên nếu chưa hoàn trả lễ phục sẽ không được nhận lại tiền thế chân lễ phục.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

Đào Thị Kim Oanh