TB V/v trình chiếu hình ảnh của SV trong Lễ tốt nghiệp và hướng dẫn nhận hình kỷ yếu đã chụp 2020

hình ảnh kỷ yếu 2020

THÔNG BÁO

“Về việc trình chiếu hình ảnh cá nhân của sinh viên trong Lễ tốt nghiệp và hướng dẫn nhận hình kỷ yếu đã chụp 2020”

Phòng CTSV trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp các thông tin liên quan về việc trình chiếu hình ảnh cá nhân của sinh viên trong Lễ tốt nghiệp năm 2020 và hướng dẫn nhận hình kỷ yếu đã chụp với nội dung như sau:

1. Về việc gửi hình cá nhân để trình chiếu trong Lễ tốt nghiệp

  • Nhà trường sẽ sử dụng hình ảnh của sinh viên đã chụp hình kỷ yếu và sinh viên đã gửi email hình ảnh đến địa chỉ email iuyearbook@iuoss.com để trình chiếu trên slide trong phần phát bằng tốt nghiệp. Để đảm bảo công tác chuẩn bị, Phòng CTSV căn cứ theo danh sách do Phòng ĐTĐH cung cấp vào ngày 30/11/2020 để soạn slide hình ảnh.
  • Sinh viên chưa có hình ảnh trong cơ sở dữ liệu của Phòng CTSV (Danh sách đính kèm) nếu có mong muốn được trình chiếu hình ảnh cá nhân trong Lễ, vui lòng gửi hình chụp cận mặt mong muốn đến địa chỉ email: iuyearbook@iuoss.com trước 11h30 sáng ngày 05/01/2021 (Thứ ba). Yêu cầu chất lượng hình: hình chất lượng cao, rõ mặt, dung lượng từ 1 MB hoặc chiều ngang hình từ 1000 pixels trở lên. Phòng CTSV sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng của các hình ảnh không đủ kích thước như đã lưu ý ở trên (nếu có). Sinh viên vui lòng đặt tên file ảnh thành MSSV của sinh viên, Ví dụ: BA070147, IT080880.
  • Vì tính chất trang trọng của buổi Lễ, các hình ảnh không phù hợp sẽ không được chọn để trình chiếu.
  • Sinh viên không tham gia buổi tổng dợt trước Lễ hoặc đến trễ sau thời gian điểm danh đầu giờ vào ngày diễn ra Lễ, sẽ không được trình chiếu slide có hình của sinh viên trên màn hình chiếu.
  • Phòng CTSV sẽ để trống phần hình ảnh của sinh viên nếu sinh viên không có hình trong cơ sở dữ liệu trước 11h30 sáng ngày 05/01/2021 (Thứ ba).

2. Về việc nhận file mềm hình ảnh kỷ yếu đã chụp

  • Sinh viên đã tham gia buổi chụp hình Kỷ yếu do Phòng CTSV tổ chức, có nhu cầu nhận file mềm ảnh kỷ yếu đã chụp, vui lòng gửi email đến địa chỉ iuyearbook@iuoss.com với tiêu đề email MSSV_Graduation Portrait Request_DDMM20

Ví dụ: BABAIU07014_Graduation Portrait Request_02Dec20

  • Ban biên tập sẽ bắt đầu gửi hình sau ngày 05/12/2020, theo thứ tự ưu tiên dành cho sinh viên có đăng ký mua kỷ yếu trước. Hạn chót gửi mail request hình là 16h ngày 06/01/2021.

3. Sinh viên xem thêm quy trình cấp phát Lễ phục & Kỷ yếu tốt nghiệp cho Lễ tốt nghiệp năm 2020 chi tiết tại thông báo: https://bit.ly/GC20TB1

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ĐT: 028.37244270 (ext: 3334), Email: iuyearbook@iuoss.com;

Trân trọng./.

 

  TRƯỞNG PHÒNG
  (Đã ký) 

Đào Thị Kim Oanh

 

 

Blog Attachment

Related Blogs