TB SỐ 2 V/v: công bố điểm rèn luyện chính thức HK II/NH 2019-2020

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v: công bố điểm rèn luyện chính thức HK II/NH 20192020

Theo tinh thần thông báo số 65/ĐHQT-CTSV về việc công bố điểm rèn luyện  dự kiến để sinh viên khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm rèn luyện vào ngày 27/11/2020. Sau thời gian chỉnh sửa như đã thông báo nay phòng Công tác Sinh viên thông tin đến toàn thể sinh viên điểm rèn luyện chính thức HK II/NH 2019-2020 như sau:

  • Sinh viên truy cập vào hệ thống điểm rèn luyện thông qua tài khoản MyIU để xem chi tiết điểm. Địa chỉ:

https://hcmiu.edu.vn/sinh-vien/sinh-vien-hien-tai/myiu/

  • Sinh viên xem hướng dẫn tại website phòng CTSV. Địa chỉ :

http://iuoss.com/bps

Các vấn đề về tài khoản xem điểm rèn luyện MyIU, sinh viên liên hệ phòng dịch vụ CNTT O1.312.

Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh – chuyên viên phòng Công Tác Sinh Viên:

Related Blogs