TB 01-V/v phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 dành cho SV – đợt 1+2

thẻ bhyt 1+2 2021

Phòng CTSV thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 dành cho sinh viên đợt 1+2 – năm 2021 cho sinh viên như sau:

thẻ bhyt 1+2 2021

  1. Đối tượng nhận thẻ BHYT đợt 1+2 năm 2021:

Sinh viên trường ĐHQT theo danh sách như sau:

(Các trường hợp thay đổi thông tin, mua bổ sung sau ngày 01/02/2021 sẽ nhận thẻ BHYT theo thông báo của phòng CTSV qua email)

  1. Thời gian và địa điểm nhận thẻ BHYT đợt 1+2 năm 2021:
  • Thời gian nhận thẻ: Kể từ ngày 01/02/2021
  • Địa điểm nhận thẻ: Văn phòng khoa/ bộ môn.
  1. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
  2. Lưu ý:
  • Các trường hợp như: Đăng ký mua BHYT tại trường, Sai thông tin cá nhân trên thẻ BHYT, Ngừng tham gia BHYT tại trường, SV đăng ký tại đường link: http://iuoss.com/iu-current-student-form/
  • Trường hợp SV muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu (NKCBBĐ), SV đăng ký tại đường link: http://iuoss.com/iu-current-student-form/ (chọn mục 6.1.2) để trường làm thủ tục đề nghị BHXH TPHCM điều chỉnh theo các thời gian như sau: Từ ngày 01 đến ngày 15 của tháng tháng 4, 7 và 10.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CV. Nguyễn Ngọc Huỳnh (p.CTSV-O1.105), email: nnhuynh@hcmiu.edu.vn, SĐT: 028.3.7244.270 (3334).

Related Blogs