Thông Báo V/V Hỗ Trợ Phát Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Qua Đường Bưu Điện

iu thong bao

        Phòng CTSV đã và đang tiếp nhận các đơn đề nghị (online) cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin và mất thẻ từ sinh viên từ tháng 03/2021 đến nay. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp, và thực hiện theo chỉ đạo của UBND Tp.HCM về việc tiếp tục thực hiện theo chỉ thị số 15 về việc giãn cách xã hội từ ngày 15/6 đến ngày 29/6/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ SV có thể nhận thẻ BHYT tại nhà, SV có thể làm đơn đề nghị để nhà trường có thể chuyển phát nhanh qua đường bưu điện đến địa chỉ mà sinh viên muốn nhận thẻ BHYT.

1. Đối với các trường hợp SV đăng ký mua mới/ cấp lại thẻ BHYT từ tháng 03/2021 đến nay và chưa nhận thẻ BHYT:

    SV đăng ký tại đường link đăng ký: http://iuoss.com/iu-current-student-form/ và ghi rõ thông tin địa chỉ nhận thẻ BHYT: Họ tên người nhận, điện thoại và địa chỉ.
– SV đã nhận email thông báo về việc cơ quan BHXH đã cấp phát thẻ –> chọn mục 7 để ghi thông tin địa chỉ nhận thẻ BHYT.
– SV làm đơn cấp lại thẻ BHYT/mua mới từ ngày 17/6/2021 trở đi –> chọn mục 6, ghi thông tin tại các tệp đính kèm.

2. Đối với các thẻ BHYT đã được phòng CTSV phát về khoa/bộ môn theo các đợt đã thông báo trước ngày 03/02/2021:

    SV vui lòng liên hệ văn phòng khoa/bộ môn để được hướng dẫn nhận thẻ BHYT qua đường bưu điện.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CV. Nguyễn Ngọc Huỳnh (p.CTSV-O1.105), email: nnhuynh@hcmiu.edu.vn
Trân trọng,

Related Blogs