ThB v/v tiếp nhận thông tin từ sinh viên trong giai đoạn giãn cách

Lam-Viec-Tai-Nha-01

Căn cứ Công văn số 104/ĐHQT-HCTH ngày 08 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg theo yêu cầu của UBND Tp.HCM, Phòng Công tác Sinh viên triển khai hình thức làm việc tại nhà (work-from-home) cho toàn bộ Chuyên viên từ ngày 09/7/2021 cho đến khi có thông báo mới nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Phòng CTSV thông báo đến các em sinh viên việc tiếp nhận & hỗ trợ thông tin từ sinh viên trong giai đoạn này như sau:

  • Các thông tin liên quan đến vấn đề học vụ, sinh viên có thể viết email đến Khoa/Bộ môn hoặc Phòng Đào tạo Đại học (pdtdh@hcmiu.edu.vn). Sinh viên thường xuyên theo dõi thông tin trên Edusoft, Blackboard & fanpage Phòng Đào tạo Đại học, etc.
  • Các thông tin liên quan đến vấn đề học phí, sinh viên có thể viết email đến Phòng Kế hoạch Tài chính (khtc@hcmiu.edu.vn).
  • Thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về email sinh viên , tài khoản Blackboard sinh viên, sinh viên thực hiện yêu cầu tại website của Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin https://cis.hcmiu.edu.vn/gui-yeu-cau
  • Thắc mắc hoặc cần hỗ trợ các nội dung của Phòng Công tác Sinh viên, sinh viên có thể kiểm tra tại website iuoss.com hoặc email đến địa chỉ oss@hcmiu.edu.vn; ngoài ra nếu cần được hỗ trợ về vấn đề đăng ký KTX cho năm mới, sinh viên có thể liên lạc email ktx@hcmiu.edu.vn. Thông tin tư vấn tuyển sinh năm 2021, tân sinh viên có thể liên hệ hotline tuyển sinh 0898326501.
  • Thân chúc các em và gia đình nhiều sức khoẻ, hẹn gặp các em tại Trường Đại học Quốc tế trong thời gian sớm nhất!

Phòng Công tác Sinh viên.

Related Blogs