Học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19

HB2021

Nhằm hỗ trợ sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Quốc tế thông báo chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên do Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM quản lý.

Thông tin chi tiết như sau:

 1. Số lượng học bổng: 25 suất.
 2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất.
 3. Điều kiện dự tuyển:
 • Là sinh viên đại học hệ chính quy tập trung, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
 • Thứ tự ưu tiên như sau:
  • (1) Ưu tiên đối tượng có người cung cấp tài chính cho sinh viên (cha, mẹ, anh chị em, người nuôi dưỡng hoặc bản thân sinh viên…) bị mất việc/ tạm ngưng việc hoặc mất do dịch COVID-19.
  • (2) Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh nhưng do công tác tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 nên chưa thể về quê, đang tạm trú ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tỉnh Bình Dương gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt (nhà trọ, ăn uống…).
 1. Hồ sơ dự tuyển:
 • Đơn dự tuyển học bổng (tại đây)
 • Giấy chứng nhận bị mất việc/ tạm ngưng việc có chứng thực (Nếu có);
 • Chứng tử của cha, mẹ mất do Covid-19 (Nếu có);
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (Nếu có);

P.CTSV sẽ tiến hành xét chọn, đảm bảo chọn hỗ trợ đúng đối tượng và đề cử danh sách sinh viên nhận học bổng về ĐHQG-HCM. Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng liên hệ Thầy Quách Khả Vi, chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên trường ĐHQT, email: qkvi@hcmiu.edu.vn; điện thoại: 0969 270 371.

Hạn chót đăng ký: đến hết ngày 21/8/2021

Related Blogs