TB Kết quả SV nhận Học bổng có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19

1222-01

Căn cứ phê duyệt của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM về danh sách kết quả nhận học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả xét chọn sinh viên nhận học bổng như sau:

Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM sẽ tiến hành chuyển tiền học bổng cho sinh viên qua tài khoản ngân hàng mà sinh viên cung cấp.

Phòng Công tác Sinh viên trân trọng thông báo.

Blog Attachment

Related Blogs