TB Tổ chức SHCD bổ sung cho sinh viên Khoá 2020 trở về trước

Screen Shot 2021-09-20 at 19.30.09

Lưu ý: Đây là đợt SHCD bổ sung dành cho sinh viên còn thiếu các kỳ SHCD, không phải Tuần SHCD thường niên dành cho các khoá. Hàng năm trường đều tổ chức các đợt SHCD nhưng có trường hợp sinh viên không tham gia do kẹt lịch hoặc không kiểm tra email dẫn đến việc không tham gia đúng kỳ theo thông báo của Phòng”

Link kiểm tra kết quả hoàn thành các kỳ SHCD sinh viên xem tại: https://bit.ly/RSKQSHCD24921

Trong trường hợp không tìm thấy tên trong bảng tra cứu, hoặc thay đổi chương trình học, MSSV hoặc có thắc mắc, sinh viên vui lòng email cho chuyên viên phụ trách tại Email: hxquang@hcmiu.edu.vn để được kiểm tra và cập nhật.

 • Các đợt SHCD thường niên vẫn được tổ chức trong thời gian sắp tới gồm đợt giữa khoá cho năm 2 (K20), năm 3 (K19) và cuối khoá (K18)
 • Đợt SHCD bổ sung này dành cho các trường hợp SV bị thiếu, ví dụ sinh viên K20 nhưng chưa học SHCD Đầu khoá, K19 & K18 nhưng chưa học SHCD Đầu khoá/giữa khoá. Sinh viên K17, K16, K15 còn thiếu SHCD Đầu khoá hoặc Giữa khoá hoặc Cuối khoá.
 • Ví dụ: Nếu em là Sinh viên K18, đã hoàn thành SHCDDK, SHCDGK năm 2, SHCDGK năm 3 thì em không cần đăng ký đợt này, mà sẽ đợi thông báo chung của phòng để tham gia SHCDCK vào HK2 NH 2021-2022
  Nếu em là sinh viên K19, đã hoàn thành SHCDDK, SHCDGK năm 2 thì em không cần đăng ký đợt này, mà sẽ đợi thông báo chung của phòng để tham gia SHCDGK năm 3
  Nếu em là sinh viên K20 đã hoàn thành SHCDDK thì em không cần đăng ký đợt này, mà sẽ đợi thông báo chung của phòng để tham gia SHCDGK năm 2.

Căn cứ Kế hoạch số 223/KH-CTSV ngày 20 tháng 9 năm 2021 đã được Ban Giám Hiệu phê duyệt, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên Khoá 2020 trở về trước đăng ký tham gia Sinh hoạt Công dân (SHCD) để bổ sung cho các Kỳ SHCD Đầu khoá, Giữa khoá & Cuối khoá nhằm giúp sinh viên kịp thời hạn tốt nghiệp như sau:

1. Thời gian tổ chức:

25/9/2021 đến 31/10/2021 (bao gồm đăng ký, học, kiểm tra và công bố danh sách hoàn thành)

2. Phương thức tổ chức:

Phát trực tuyến trên nền tảng MSTeam & sinh viên tự học trên phần mềm trực tuyến
Sinh viên đăng ký tham gia tại link: https://bit.ly/dkshcdbosung2021

3. Đối tượng:

Sinh viên Khoá 2020 trở về trước. Sinh viên lưu ý đây là đợt học bổ sung, Sinh viên năm 02 chỉ được học bổ sung SHCD Đầu khoá, Sinh viên năm 03 và 04 được bổ sung SHCD Đầu khoá, SHCD Giữa khoá, sinh viên năm 05 trở về trước được học bổ sung 01,02 trong 03 kỳ hoặc cả 03.

4. Nội dung:

Sinh viên thiếu SHCD đầu khoá
Tham gia học 05 kỹ năng mềm, dự 01 chuyên đề chung với SV đầu khoá về sức khoẻ phòng dịch và làm bài thu hoạch, trong đó 05 kỹ năng mềm gồm:

–       Kỹ năng học tập hiệu quả

–       Kỹ năng viết email và viết thư

–       Kỹ năng thuyết trình

–       Kỹ năng quản lý thời gian

–       Kỹ năng lập kế hoạch

Sinh viên thiếu SHCD giữa khoá

(chỉ được quy đổi là hoàn thành 01 kỳ giữa khoá)

Tham gia học 03 trong 06 kỹ năng mềm

–       Kỹ năng viết Đơn xin việc (CV)

–       Kỹ năng tham dự phỏng vấn

–       Kỹ năng tư duy sáng tạo

–       Kỹ năng quản lý thời gian

–       Kỹ năng lập kế hoạch

–       Kỹ năng thuật sắp xếp công việc.

Tham gia 01 buổi hội thảo có tương tác với báo cáo viên bên ngoài với chủ đề “Sinh viên cần chuẩn bị gì để tham gia thị trường lao động”?

Sinh viên thiếu SHCD cuối khoá
Tham gia học 03 trong 06 kỹ năng mềm

–       Kỹ năng viết Đơn xin việc (CV)

–       Kỹ năng tham dự phỏng vấn

–       Kỹ năng tư duy sáng tạo

–       Kỹ năng quản lý thời gian

–       Kỹ năng lập kế hoạch

–       Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tham gia 01 buổi hội thảo có tương tác với báo cáo viên bên ngoài với chủ đề “Sinh viên cần chuẩn bị gì để tham gia thị trường lao động”?

5. Lịch chi tiết

Ngày Nội dung
20/9 đến 27/9 Phòng CTSV thông báo cho sinh viên đăng ký và đóng tiền vào tài khoản nhà trường.
29/9 đến 30/9 Phòng CTSV tiến hành liên lạc với nhà cung cấp để cấp tài khoản, hướng dẫn sinh viên sử dụng
02/10 Sinh viên thiếu SHCD đầu khoá tham gia chung với Khoá 2021
09/10 Sinh viên thiếu SHCD giữa khoá và cuối khoá tham gia Webminar “Sinh viên cần chuẩn bị gì để tham gia thị trường lao động”?
04/10 – 13/10 Sinh viên tham gia học kỹ năng trực tuyến
12/10 – 17/10 Sinh viên làm bài thu hoạch và kiểm tra
18/10 – 31/10 Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên hoàn thành

6. Kinh phí

 • Kinh phí tham gia các kỹ năng mềm do sinh viên đóng. Nhà trường chi trả kinh phí công tác tổ chức chung và kinh phí tổ chức một buổi hội thảo dành cho sinh viên thiếu SHCD giữa khoá & cuối khoá.
 • Chi phí tiền học SHCD bổ sung:
  • Mỗi kỹ năng tương đương 35.000đ/kỹ năng
  • Phòng CTSV sẽ gửi email xác nhận Kỳ SHCD SV được bổ sung và số tiền cần đóng. SV đón tiền cho Phòng KHTC kể từ khi nhận được email đến 16g00 ngày 27/9/2021.
  • STT

   Nội dung

   Đơn giá kỹ năng

   SL kỹ năng

   Số tiền SV phải đóng

   1 Sinh viên thiếu SHCD đầu khoá 35.000đ/kỹ năng 5

   175.000đ

   2 Sinh viên thiếu SHCD giữa khoá 3 105.000đ
   3 Sinh viên thiếu SHCD cuối khoá 3 105.000đ
   4 Sinh viên thiếu SHCD đầu khoá + giữa khoá 8 280.000đ
   5 Sinh viên thiếu SHCD đầu khoá + cuối khoá 8 280.000đ
   6 Sinh viên thiếu SHCD giữa khoá + cuối khoá 6 210.000đ
   7 Sinh viên thiếu SHCD  đầu khoá + giữa khoá + cuối khoá 11 385.000đ
 • Phòng CTSV sẽ gửi email hướng dẫn SV cách thức đóng tiền.
 • Số tiền sinh viên đóng sẽ thanh toán 100% cho nhà cung cấp
 • Sinh viên đã đăng ký, đóng tiền sẽ không được hoàn lại trừ lý do bất khả kháng.

Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ email oss@hcmiu.edu.vn

Trân trọng.

Related Blogs