Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP-2021)

Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021

Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021

Trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM thông báo thông tin về cuộc thi tới toàn bộ sinh viên cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021; thông tin cụ thể như sau:

I. Đối tượng tham dự

1. Sinh viên đang học tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là cơ sở đào tạo)

2. Học sinh các trường trung học phổ thông (THPT).

3. Khuyến khích học sinh các trường trung học cơ sở (THCS) tham dự.

II. Lĩnh vực dự thi

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP-2021) hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, các giải pháp đột phá trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Các lĩnh vực của cuộc thi bao gồm:

1. Khoa học, công nghệ;

2. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;

3. Nông, lâm, ngư nghiệp;

4. Giáo dục, y tế;

5. Dịch vụ, du lịch;

6. Tài chính, ngân hàng;

7. Kinh doanh tạo tác động xã hội;

8. Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.

III. Quy định về bài dự thi

1. Thể thức, hình thức trình bày Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, nội dung trình bày hướng dẫn chi tiết (Phụ lục 1 đính kèm theo).

2. Sản phẩm gửi kèm bài dự thi

– Bản thuyết minh dự án được trình bày (Mô tả chi tiết trong phụ lục số 02 đính kèm theo);

– Bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 03 phút (Mô tả chi tiết Phụ lục 03 đính kèm theo);

– Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).

Thời hạn Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ dự thi từ các cơ sở đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo: Trước 12h00 ngày 25/10/2021.

IV. Thông tin liên quan:

– Công thông tin hỗ trợ HSSV khởi nghiệp: Bộ GDĐT Đề án 1665 | Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (https://dean1665.vn)

Related Blogs