Hỗ trợ giảm cước Data 4G cho học sinh, sinh viên ĐH Quốc Tế 2021

giảm cước Data 4G 2021

giảm cước Data 4G 2021

P.CTSV thông tin đến các sinh viên về chính sách hỗ trợ của Tập đoàn Viettel dành cho học sinh, sinh viên ĐH Quốc tế năm 2021 như sau:

  • Giảm 45% cước Data 4G trong 3 tháng:
    • Giá cước: 150.000 đồng/90 ngày;
    • Ưu đãi: 3GB/ngày;
    • Thời gian ưu đãi: 1 chu kỳ ~ 90 ngày;
  • Học sinh/Sinh viên đăng ký gán ưu đãi vào số thuê bao Viettel đang sử dụng qua link: https://bit.ly/Viettel_dksimSinhVien. Căn cứ vào thông tin học sinh/sinh viên đăng ký, Viettel thực hiện gán ưu đãi giảm cước cho thuê bao, sau khi gán thành công, hệ thống sẽ nhắn tin hướng dẫn SV soạn tin nhắn đăng ký theo cứ pháp.

Related Blogs