Chương trình học bổng POSCO TJ Park năm 2021

Posco

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Quỹ học bổng POSCO TJ Park năm 2021. Phòng Công tác Sinh viên trân trọng thông báo chương trình học bổng POSCO TJ Park năm 2021 như sau:

1. Số lượng học bổng: 10 suất (tất cả thành viên ĐHQG-HCM)

2. Giá trị học bổng: 1.000 USD/suất.

3. Điều kiện xét tuyển

– Là sinh viên năm 2 đến năm 3 hệ chính quy tập trung.

– Có điểm trung bình từ 8.5 trở lên và không có môn học thi lại

– Điểm rèn luyện từ 80 trở lên.

– Sinh viên chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ trong năm học 2021 – 2022.

*Lưu ý:

Kết quả học tập và kết quả điểm rèn luyện của sinh viên năm 2 xét tại năm học 2020 – 2021.

– Kết quả học tập và kết quả điểm rèn luyện của sinh viên năm 3 xét tại Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 và Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.

4. Hồ sơ gồm:

– Phiếu thông tin cá nhân có dán hình. (Tải mẫu: TẠI ĐÂY)

– Bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện, có xác nhận của trường.

– Bảng photo giấy khen, chứng nhận về thành tích.

5. Trình tự nộp hồ sơ

Bước 1: Khai báo thông tin cá nhân TẠI ĐÂY

Bước 2: Nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng Công tác Sinh viên (Phòng O1.105)

 

Hạn chót khai báo thông tin và nộp hồ sơ: 16h00 ngày 09/11/2021. (hồ sơ bản cứng sẽ được tính theo dấu bưu điện)

Do số lượng hồ sơ ứng tuyển nhiều, P.CTSV chỉ phản hồi đối với những hồ sơ đạt yêu cầu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 028.37244270 – 3334 hoặc địa chỉ email: qkvi@hcmiu.edu.vn

 

Related Blogs