Tra Cứu KTX – Cập nhật đến ngày 27.12.21

ktx

Tra cứu thông tin lưu trú KTX

do trường ĐHQT phối hợp quản lý tại KTX ĐHQG-HCM

(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 27.12.2021)

Đối tượng:

  • SV đã được xét duyệt và được sắp xếp chỗ ở tại các tòa nhà KTX do trường ĐHQT phối hợp quản lý tại KTX ĐHQG-HCM năm học 2021 – 2022

Lưu ý:

  • Nhập Mã số sinh viên để tìm kiếm.
  • Sử dụng laptop/máy tính có thể xem đầy đủ thông tin.

Lưu ý: trường hợp không tìm thấy thông tin thí sinh vui lòng gửi email về ktx@hcmiu.edu.vn và ghi rõ thông tin cá nhân (Họ tên + MSSV + Email + ĐT + Toà nhà đăng ký – Loại phòng đăng ký) để tiện kiểm tra.

Mã số Sinh viên: 

Related Blogs