TB liên quan đến thẻ SV & Đồng phục dành cho K2021 (Quan trọng)

276232907_388092709985049_2682756129575765470_n

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên Khoá 2021 một số thông tin liên quan đến thẻ sinh viên & đồng phục như sau:

  1. Hiện vẫn còn một số sinh viên chưa nhận thẻ sinh viên (hoặc chưa ký nhận thẻ) – Danh sách đính kèm, sinh viên vui lòng đến nhận thẻ trước 15g30 chiều thứ sáu 01/4/2022. Sau thời gian trên, nếu sinh viên chưa nhận thẻ, Phòng CTSV sẽ tiến hành xử lý kỷ luật và trừ điểm rèn luyện sinh viên.
  2. IU Technique sẽ tiến hành phát đồng phục và thẻ sinh viên đợt cuối cùng trong hai ngày 31/3 & 01/4 tại sảnh A1. Sau thời gian trên, các vấn đề liên quan đến đồng phục sẽ không được giải quyết.
  3. Sinh viên đã nhận đầy đủ thẻ sinh viên, đồng phục không thuộc đối tượng điều chỉnh của thông báo này.

Trân trọng,

Phòng CTSV.

Related Blogs